وبلاگ ورزشی کنگره 60 کنگره 60 یک سازمان مردم نهاد است که در زمینه پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد فعالیت می کند و معتقد است ورزش مکمل درمان اعتیاد و رکن اصلی سلامت جسم و روان است .اعضاء کنگره 60 اصفهان با خانواده ها برای دستیابی به این مهم، صبح جمعه هر هفته در پارک شهدای شهرداری ورزش می کنند. این وبلاگ در جهت اطلاع رسانی مسابقات و رویدادهای ورزشی کنگره 60 در اصفهان فعالیت می کند. http://esfahansportc60.mihanblog.com 2020-08-10T11:58:52+01:00 text/html 2020-07-26T12:59:54+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 شرایط انتخابات مرزبانی پارک http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2428 <div style="text-align: center;"><font size="2">بنام خدا&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="2">تاریخ:99/05/04</font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;شرایط ثبت نام در انتخابات مرزبانی نمایندگی پارك اصفهان</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.congress60.org/AppData/News/negahban27794.jpg" alt="اطلاعیه نگهبان کنگره 60"></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;١-داشتن حداقل یكسال رهایی تا روز انتخابات</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;٢ -داشتن نشان رهایی نیكوتین یا ویلیام وایت(تا زمان تكمیل فرم دریافت شده باشد)&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;٣-تاكنون در هیچ نمایندگی مرزبان نبوده باشند&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><b><font size="2">تاریخ برگزاری انتخابات&nbsp;</font></b></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مسافران:جمعه 99/06/14 ساعت 8:00</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">همسفران:جمعه 99/06/14 ساعت 8:00</font></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;آخرین مهلت ثبت نام : جمعه 99/05/10</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;تاریخ تحویل فرم ها به دفتر مركزی : چهارشنبه 99/05/29</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><b><font size="2">&nbsp;توجه :&nbsp;</font></b></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">برای رأی دادن همراه داشتن كارت عضویت معتبر نمایندگی مربوطه الزامی می باشد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp; افرادی كه تا روز انتخابات حداقل ٩ ماه رهایی داشته اند و خدمتگزار بوده اند(خدمت های انجام شده در فرم ثبت نام ذكر شود) نیز می توانند فرم پر كنند. فرم این افراد درصورتی پذیرفته خواهد شد كه تعداد افراد واجد شرایط به حد نصاب نرسیده باشد.&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مسئول توزیع وجمع آوری برگه های ثبت نام، واحد نشریات نمایندگی می باشد. (قسمت پایین فرم بعنوان رسید ثبت نام پس از تأیید نشریات تحویل ثبت نام كننده گردد). تمامی افراد واجد شرایط ذكرشده، مجاز به تكمیل وتحویل فرم می باشند.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دربخش همسفران، فرم ها بایستی قبل از تحویل به دفتر مركزی توسط اسیستانت، به تأیید دیده بان خانواده و دیده بان مرزبانان خانواده رسیده باشند. &nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;تأیید نهایی فرمهای پرشده فقط بعهده دیده بان مرزبانان می باشد. لژیون مرزبانی نمایندگی اجازه تایید یا عدم تایید فرمها را ندارد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;نصب این اطلاعیه روی شیشه نشریات نمایندگی الزامی است.</font></div><div style="text-align: left;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="2">&nbsp;دیده بان مرزبانان كنگره ٦٠</font></div><div style="text-align: left;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="2">&nbsp;علی مجدیان</font></div> text/html 2020-07-18T19:46:09+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 اخبار تولد http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2427 <div style="text-align: center;"><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اخبار تولد</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سومین سالروز رهایی نیکوتین&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافررحیم را</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;روزجمعه 3 مردادماه 1399</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;با شور و شکوه فراوان در پارک شهدای شهرداری&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;استاد جلسه کمک راهنمای ویلیام مسافرامیر حسین</font></span></b></p></div></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/72347/%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%87%2098/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85/IMG_0463.JPG"></div><div><br></div><div><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی ورزش اصفهان&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال خواهانیم.</font></span></font></font></p></div></div> text/html 2020-07-14T13:37:48+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 اخبار تولد http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2426 <div style="text-align: center;"><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اخبار تولد</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اولین سالروز رهایی نیکوتین&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر علی را</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;روزجمعه27تیر ماه 1399</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;با شور و شکوه فراوان در پارک شهدای شهرداری&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;استاد جلسه کمک راهنمای ویلیام مسافراحسان</font></span></b></p></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17157/99/IMG-20200714-WA0079%20%28Copy%29%20%282%29.jpg" alt=""></div><div><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی ورزش اصفهان&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال خواهانیم.</font></span></font></font></p></div></div> text/html 2020-07-13T03:55:00+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر رضا (دارت) اطلاعیه شروع مجدد مسابقات دارت جام سردار مسافران http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2425 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/anyz_images_(3).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><b>به اطلاع کلیه عزیزان شرکت کننده در مسابقات دارت جام سردار مسافران میرساند:</b></font></div><div align="center"><font size="3"><b>ادامه مرحله گروهی مسابقات دارت جام سردار روز جمعه مورخ 1399/04/27 آغاز میگردد.</b></font></div><div align="center"><font size="3"><b>عزیزان در صورت تمایل می تواند با رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در این مسابقات شرکت کنند.</b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-07-06T17:09:37+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر احسان اخبار تولد نیکوتین http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2424 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اخبار تولد</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اولین سالروز رهایی نیکوتین&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">"</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر بشیر و مسافر رسول و مسافر اکبر" را</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;روزجمعه 20</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;تیر ماه 1399</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;با شور و شکوه فراوان در پارک شهدای شهرداری&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;استاد جلسه کمک راهنمای ویلیام مسافر علی</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/99/04/990413/IMG_8305%20%28Copy%29.JPG"></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی ورزش اصفهان&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال خواهانیم.</font></span></font></font></p></div></div> text/html 2020-07-05T13:04:55+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com همسفر فرزانه ورزش همسفران در روز جمعه مورخ 99/4/13 http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2423 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گزارش تصویری ورزش همسفران در روز جمعه مورخ 99/4/13 با رعایت اصول بهداشتی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/12313/14-4-99/IMG-20200705-WA0004.jpg"></div> text/html 2020-06-30T16:31:02+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 اخبار تولد نیکوتین http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2421 <div style="text-align: center;"><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اخبار تولد</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اولین سالروز رهایی نیکوتین&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر "آرش&nbsp; و مسافر مرتضی" را</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;روزجمعه 13تیر ماه 1399</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;با شور و شکوه فراوان در پارک شهدای شهرداری&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;استاد جلسه کمک راهنمای ویلیام مسافر امید</font></span></b></p></div></div><div><br></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/99/IMG_20200630_WA0038%20%28Copy%29.jpg"></div><div><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی ورزش اصفهان&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال خواهانیم.</font></span></font></font></p></div></div> text/html 2020-06-12T16:11:50+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com همسفر فرزانه عملکرد تصویری همسفران در روزجمعه 1399/03/23 http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2420 <div align="center"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b>فعالیت های ورزشی همسفران روز جمعه 1399/03/23 با رعایت موارد بهداشتی <br></b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/59027/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B3%D8%A7%D9%84%201399/1399_03_23/13990324%20%2813%29.jpg" class="image-preview" style="width: 540px;"></div> text/html 2020-02-29T11:57:14+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 اطلاعیه نگهبان کنگره60 http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2419 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>اطلاعیه نگهبان در خصوص شیوع بیماری کرونا و نحوه فعالیت کنگره در روزهای</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>&nbsp;جاری تا اطلاع ثانوی. (شنبه 10 اسفند 98)</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[</div><div id="60959353621"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/68eG1?data[rnddiv]=60959353621&amp;data[responsive]=yes"></script></div><div style="text-align: center;">]</div> text/html 2020-02-28T06:51:29+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 اطلاعیه نگهبان http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2418 <p dir="RTL" style="text-align: center;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">اطلاعیه نگهبان</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="https://congress60.org/AppData/News/jbfvhj6030817367553149425608141050177.jpg" alt="اطلاعیه نگهبان"></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">1- گروه خانواده تعطیل می باشد و به طور کلی برای هیچ فعالیتی حضور نیابند.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">2- کلیه مسابقات ورزشی برگزار نمی گردد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">3- دستور قطع مصرف و رهایی، توسط مهندس در پارک طالقانی تهران داده می شود.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">4- لژیون پزشکان صرفا جهت ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص ایام فعلی و تعطیلات در پارک طالقانی تهران تشکیل می شود.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">5- لطفا افرادی که کار ضروری ندارند از حضور در پارک خودداری نمایند.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">6- لطفا موارد فوق را به دیگران اطلاع رسانی کنید.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">لازم به ذکر است که کلیه این موارد برای تمامی نمایندگی ها و پارک های همه نقاط کشور در روز جمعه است.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">نگهبان کنگره 60</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">8 اسفند 98</span></span></p> text/html 2020-02-25T08:49:43+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 لژیون‌های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد DST) http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2417 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;">جلسه چهاردهم از دور یازدهم کارگاهای آموزشی ویلیام وایت پارک شهدای شهرداری با استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمد ونگهبانی مسافر&nbsp; یاسر و دبیری مسافرسجاد&nbsp; با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو و دستور جلسه دوم&nbsp; اولین سال&nbsp;<b>تولدنیکوتین مسافر ایمان</b>&nbsp;در روز جمعه 98/12/2 ساعت ۸:۳۰ برگزار شد.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/12/981202/IMG_7725%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp;وظیفه رهجو یعنی فرمانبرداری! یک رهجو فقط و فقط باید فرمانبردار باشد.</span></div><div><br></div> text/html 2020-02-24T16:30:02+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com نگهبان داوری والیبال : همسفر مریم عملکرد تصویری همسفران در روز جمعه 1398/12/02 http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2415 <div><br></div><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><p align="center"><strong>به نام خالق عشق<br></strong></p><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>فعالیت های ورزش همسفران روز جمعه 98/12/02<br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/58153/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%2013981202/IMG_20200224_193842_850.jpg" class="image-preview"></div> text/html 2020-02-24T08:12:13+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com نگهبان داوری والیبال : همسفر مریم اطلاعیه حضور همسفران http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2414 <div style="text-align: center;">بنام قدرت مطلق الله&nbsp;</div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: center;">به اطلاع کلیه دوستان می رسانیم پارک شهدای شهرداری</b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: center;">&nbsp;بخش همسفران در تاریخ 1398/12/09 تعطیل می باشد</b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: center;">.</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58153/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%2013981202/photo_2019-01-20_19-41-24.jpg" class="image-preview"></div> text/html 2020-02-23T08:17:20+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر احسان اطلاعیه http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2411 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPEAAADRCAYAAAAdZ1Q/AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAgAElEQVR4nOy9d4wsW37f9zmpUndPuvndlzZnmStRJEXRu6YlKFESbVGEaJi24SDQSSZkGYThQMAwbBgyIFEiaQGyqGBRMkXDJEGT4GpJWVwvtVzGDdSmt+/tvn33hZsmdqqqk/zHqZ7umTt3+r6d93bm7fYXqOmarq7q6qr6nt/v/KKIMUa+geGXbJfd5RFCvP4ns8IKXwX0eZ/AeUM+4udijCsir3Ah8ajP8AokIq+wwkXD170kjnGZwrxs/yR9Z1J4JZFXuGj4uidxiO5M+wsMcJS8KyKvcJHwdU/iZSqwWKIhRzE3bB0n8uz9FVY4T3wDkDgs+cDpm2ccnRF4JYVXuGj4BiDx6SyVX4WtakXkFS4SxIX3E3dnFyJ474mAlBKUQADStuljMSYjlojzdSB4e6avF/KoAX+RvEIItB7A7C2hDtdnF3VF9RVeb7xhJHHikgICUcRDciwSNhKIIabPdO+JcEbr9AOiem6tjgChGySEIMqIiApkGmAu9ui4wtcLLr4kfgAhERdPCAFa+8D7h6SOEbFsTrwE8ZjkXXxNHzAIIRBKI4UCJZFSd5PplRt+hdcfbxhJnBCAgCAQXQvB4UNyIc2JOyczgPRnG6OiXiBi7AgcF/zG1iGEgmCRyqBQBGJS+YXkDXeJV3jD4cI/YZGZAhu6xYOvia4leE8MSdLG6BfmxeHQoBXiGaWhOxbswYIqDQQfQQokmkAAkWjskQihklReYYXXEW+IJywQITqE9wQ/JXpH8E16jXMLdCJyR2CRyC1RZ/vyY+RdfC+9n+bBIQRkR15kgCARQiDz6mzfv8IKS3DhSewBQiB4R7QN0dXE0BKDRcaAj7Pgi3AogWP0EDsVW2RnOwG5YMiK89cZBDKdZRSEGBBOYWUAIRBCYPKzff0KKyzDhScxJEnrnCPYhugsIrRIfLJGd5I24o9Ypg8jqs5otwtiHq11EqSIJHksERGi8IQw++zKsLXC649zt07PAyfmVuQQJDEJM6RswFrq8QFNOyEGlwgcLcSIVOrwOIvHfD1w3EcMEIR+6DYAJTV5sYYqNwEDIvm8AxYIaLkS1SucDRdQEksgIKRMBq3gCLbGB0f0SWUWIiIQSRIfzodffxKfhHhYVmAxrGNhzhwV3luUrcEoiBIpZ9lRq1CQFc6OC0DiQIwSmMUlJ8k8E2ZhMqG1Nd7VhNiiCCBAiGS3DmGepfR6EnlxLnx0XiwfKoUhzeljE4lRoGNEZT1AoIQkrEi8wmuAcyexEALvHSHQuWRiF53lgEDdHOBsi3UWETxRAjHNRUMMR1INT5LKrxkWfMNiUdKijmw7sg4I72mjwwVPTqRQIGQJKOSKxCu8Bjh3Es/mwjEKiAKhBOAItDjX0LYHOOeIzpMCPRRCKHwISb2O7qES+LUi88N8xEIIYufKiid8bva7Qmzw3qY5vpHkUoIqIOqVRr3CmXEBSNypzyiknKvR1tbUzQHBTYkLQR0Q8KT/Q5jHSB8e7XWQxg/3EUOQR/3QJ6rWMVnNrQNZKwSaLDOgLsDlX+ENjwvwFAWE0EgpUIqOMZHWTphMh2TY5D4iIKNMxPEe7yPeOpQ5XfqelcxziXr0/8P1EI/+Hx9cR0YQ6Ri2nYDMkapMlumVJF7hjLgAJOaIIWsG7y2tnZCFgIiRSOcD9sknG5zDe4c0qiNIJ4GP5w6dkSQPHO9IFlM8rMF1/PfMK3/MK4D44IixRbYNwXi6yj8rrHAmnDuJo40IndwubRvIMpjsvEyz/zKq3iOaPPmD06fxhyIRtJG49vR84bMWylue/C8f+NzieuZLrJsg8kjVy7DBMtofQYxkZYazJUp1uRJHMJs+rAJGVjgd507iIw+/TNFPPlhi8MkCHU6e887Wl5E0Li0Pv/QMT998eD4n+4kRs2CWlDoZQpLSwbfgapQpH9BCVljh1eDcSYw2RB8QSqIEQIttpwTbJhdMOFatcnGOG+OD24/jjJJ4GcOE6AxbJ8yF0zQhpmIBkEjsAtFLXDvCjvcwm5tp9wcK78nOb36201/h6x/nT+Io8dGBCyjp8fUYW48JrsZoj++0yodZncMSEp9VEotlkrizmp9YMADwpgWRChU4F/AhgheEdkI9uY/ZfKI7z0AMAilTCmPSMla1vFZYjvMnMcmXGmnQMTAZ7+LbMbgWKcH6mR/5Yb7gZer02epOLxWFcZaA8aAPGcD7hhAdMQSEFYQYEUiCGzOdOnpxNqeXCDn7bTOpvJoPr7AcF4LEQoikasaG8WQP7ybIaBFOHlbugIcQWZxO4mWSehmkXEakhfI/J0R1tf7oeQshkCJA9LimZjzZJ89LMl0AgigiwQekVCtVeoVHwrmTOEKXexsJsWU6OUAFj4yB4D0s1sg6UaU+naTirIatsKxu9ZzkJ6nUrXPz6h4hopRCGZnSJZ1nNBoipSTTWXe+aj4Xnpc1WWGFh+L8SbwgvULwWFejCOkh9oG4IGlPnhefHszxoJ/3NcaSYBLvZ5lWKd9YSokiEkWkjZa2mdDzPZJEX6nPK7x6nDuJvWzxSIws2H3py5jxHkbWtFGyj6IQ87rSi68zRH+6pIwsk6RLrM/q6Pbj/uAUE32yj1gIQUbWadwhbXOWxs8+o9G7n2ft5hUiJdZLMkCHVJnEC85aXGiFbwCcO4kBZFfiZlZuVoSQSt0giTKeKaxyqXU6nk6TGP0xC/FirvBskHiIj5jkHz6+bVH7SDHhx39DANSqbvUKj4RzJ7FCHc5qY4wQIkE68BCkIAR/imU6opY96Utjp0+X1D6EU/OFZ66g2bbj62Jhzn7ScaIIad49G0sEyy3iK6ywgHMnsUi5AakeXYjJHeMdISYrbRDJBfMwIvtlkviMCRDJ/bVwvseMV0fOa/F9jrqcju87e99HR/AecUIc9UoSr/AoOHcSJ2NOimgSwRO9xwtLCB6PIYp5bPSJ8+IlT/qZSbwYQblIyoe0OD1O5Jk6fdK+AC4UeO+PKs8rSbzCq8C5k1jENCeOwnVtV1IRvOgDkYg/wTq9uC6XPPBLu7gsaVA88zCdplIff39x+/E59fF1Fx0hBERI8+Aj575yMa3wCDh3EiNEUqk7tToEBzEQQktEHTb5hoep1MsiqpaxYJl1+0EJe5KkPFJ36wiJ49HPHysq4GNKjJBxJYlX+Opw/iQ+ks/gD19jTDW0ogwL2x8kcVxC4rjE+swS63V8lU6e4zWql8VAxxhTY7gVVvgqce4kdhJ8HciFZ1D1uB1b9se7bPR6VE7gbH3ifjNKWP+1yReG+XizqIDPwjIfGjuNQkpJjKm/svdJvTbGkGUZ48mY3vo6RJ3GEwPjZkKvrMhWwR8rPALOncQASknwkrJao3UglcJai46P4Ad+jcrvfLVY9v0izkNHZRdOKUQy4vm2QZs+s4EiiLS2WDlzNSdeYRnOncSCWVULDf11EBohDNY2CJnK4p2GpRFZSxCWDQJLLGMnGa0W58chqkN1WkqJ6jpWhBBwzlFeWgfmpT2ieJSkixVWmOPcSTzrJJjaseSU/S1GO3cR0eNdSB0RT8FZ55PLCbNEFJ5gtDpasnY+5xVaI7pkiOAt1lrWBlvMrNJRdD7z2SmtJPEKj4BzJzF4vE/1soiGS1efYP/+F5JByNfLDUuvQTDH6R9YQnIhTvERdx0gZr2Sw9xlFYLDe8tg/Sqz2xBFF3Cp1Jl/1wrfODh3EqewREFE4p1g88oNlCnxk12MSNL4df3+pUn/p1+ik3zD4pgbaYbgPW5mVQ8BJSX9tctEkUI9QgRFSL7veGznFVZ4CM6dxK2bonWZZrbCkPe36PUH7O+19AqxNEvpzFhq2FpSVKCTxCf1aUrW6rmk9t7hXNqolEIpSV4NiGgCM5f2rB6RnOVBrLDCqTh3EnvXYgpoWsg0IDVF1ee+tche9jXtcHgyllifxcN7F0MXkSZnJE6FDlIBPYnRCqML3PFEKMIqXGuFR8a59yee5cJ7YDxpWCs0tC/zT3/qf6Jn7hLGVygGAVM2WNtiW4kIBiUC0BBOyhx4FViWBRXkknFuSWWP3G6zHytU/wpiOqYXJhTVGl8eFfzRf/svoc1bvupzX2EFuACSuGtCjA+RosgTqUPG2975fp79zP/L5b7EujH1aILWhkznRAc+tAgcYklAxLIxKiwh8bLjHw05m5esnRFZ6ZJcZLR2ghItQgu294fcfNN70Kq/5NgrrLAc50/iLpfW24YirxInQsGb3/cBnnv2C0R3D8kUvMM5kSSwVKkmFw2E03/C8mCMZSd4eoeJmSR+WMlaR06WZ9TNiMxEvBSMrODdb34vMVQndH5YYYVXh3MncYgRSepJfJgrIPpQ3ODGU3+A25/+R6z1c4zWTMcW68boIkflDhct0i9r43JGEi/1Q5/exmXYCHraoeMUgmDYGvKtp1i//CZaa8jP/Q6s8EbHuT9CUiqInsxo6umUMi8JSiFFn7e97zvYfvbDTOwQmilGKIwC10xpQ4M0KR75NCwjsVrC0aCWdZiYX8KTiNwGQdE6lG+YNrDvNe967zcRszXkGefzK6wAF4DEM6QegxZEiTAwGjX0N67z1Hu/k2c+92sc3PsCNzZKqipnf29KM2op10qCO10SL4voWm7VW+ZHPjqIPKBWG5X6LrUtbZtRXHqCx970B3AqI1Mr6/MKZ8f5kzimqCmhPFWZai+jIGiJQ/L4u76T7fGQyfQVar9P7iNCghKaYDUhnI3Ey9TpsDQ2+9iceEb6Wey0mRJ9g2gdVXaNx9/zHfQ2n6RGEmkQlEuOv8IKp+P8SdwVSXeuRWuD9xaUIatyWlqq/k0ee9O7mQ4/ze6tl/DNAYPsKrroUVsQchlJl0jiZdbpZebrhQRF0VV8X1SrXZwQvEN6WOtf4en3fBuOEoHHc4BekXiFM+L8SSyTG0ezAUCX5INCAgU1cOOpDzK6e5f9r9yFcBcfJjR+AroiYhlPh/hQU5QaozJCq6DJUCLHqdGpXx/Do7uoTrJAaxxFuUbtYNIMyXKBFAY3KQltyZuv3eFzL44pbnwrb/1D3wfmGjGAQIFcf/XXa4UVjuH8SbwEs3SCt73/D2HCDr/9kZ9hPNnl6tYa08ke1q0xyK/gYst0NCRqydqgh8Oyu3uXXr84/QvCsrrUC4XwFsIpZ1AFbO/tomRBr99Dyhbw6KxlVDd8+e6EwfWnefI938Tm5RscFhkQy2qSrLDCo+HCkzjDUTc1RX6Zp7/532Bnr+GZ3/kQO9v3WC9aiJvUBzXeRYzpY6RgcjDF0WCqsLz16RJJfPi5hRI7i+ttbPE+kOkBwgnGkwN05qnKAWUReHG8ybe84w/zjvd/AAaXD/MalEhpmKvWLSucFReexCKOyPOCSauospu8/1/9C0RneebjPw31mMHmDrZpUSKj1GuEEJk0DdF4yl6OGy8h8atI+mdBnZ5p2ZN6SlFtoKNkOhrjg0OpSN2McUiuvO2P8di7vgPWbgIZtXUp+YGIWKUprfAa4MKTOLYNIu+hMsO9fc+V9Zv8/m//M8hml2c+8Ss0k2dZ72+REalHd/FOUhYlQWtGwxodHy3i6mGYFQ04np00Q4iQ5YZmOMW7ho2tDUbthP2RZ/PSY7zrW/8MG4+9HShpXUBLhZbi7N0aV1ihw/knQCyDm+CiApPjIti6ZVC0MLzF537jn/Gbv/k/o0PAuIi2IEWGMgVBFbQItD+50N4MQpye67dI4sXXw9PLFINiQDNqCb5GlpqdkWNw+R18+wf/HJff+z2d20mmIvGz8jzR4ZwjM9VXeWFWWCHhwktiREU9HFMMDEZLVCZBFDB4K+/64JuIcp/nn/kUd5//BFnYpzBT2mZCECW6HCydE4sljuIZyWdN0BaboQEIX+IaR15IprVl52BM78q7eO+3fS9X3vWnIZqu4kdAqdRgLRKRQh6W6llhhbPgDSCJ6Tq9OMb1Pr3eGhFD3YDJQNsDmq98gt/41X/Alz/7YYzcYWOjj5UZewcNfdM79fBSnE6kmeR8WGx0K/oE17A+0DRhQi0y3v+B7+ctf/A/IrothALnPdoIEB7XTAlITF4RkKuc/xXOjItP4iWIcZxcNe2Yf/mRX+STv/YzjLc/RV9vk2cT1tY+yM72LXQ+wvo98n7JsI5k1XXqVlOyB8iUqI9ESokQKvlxgZ4ShFklSiQgiUIQOyIX7Tb0cratx/dv8J5v/W7e9U3/JiZ/G86COc5SAYSUcRkjCJWixmKcudO6LoydhtAKiSKks4khzeGFpI2pf3HwI4zOUKRoNxmT9Vt23xXriMgFXtAVQkrFQlQEWuh2637f3NCXBqqAx0KcVSeZXZuFKcWszc0DpoWZwXBlfX+98YYncQvU0yE9JVHKwv1n+P9++Sd59vO/hlFjMvcS0WmEzdlcu8be7j55P6ONE1QusG1MD2ZH4lR1Qx2q0UYsFIaXHbmlOHxq1zfhzq7Dmpu89X1/gm/69u/GDB7Ho4mQCu/MjGdinr88e8SVCCloLYrUk0ko5AJHrEhzHrFYc0uA9YnERlkkgtnMSBwWBAlp8RokuNnv6BYV0+ZUsjfMg1rEMWu97PzkqMNr82hYkfhrhTc8ie87R19rJGAAwRgY8fIzv8UnP/kxtj/zt1De0B5ESlnRjhtuXL9C68eM6n1Er38igcVh7ax4WEdLKI2SGpTscpoFEznEhes8/Zbv4pv/8L+DWrsEEmycYnRDcIkAUXYEEIo5lUDQkB50DYjUdiaKw7RMS0RGgU7NIwHwPhWaFxo0FhAEH1Pcighpni8sMfpUeCBGfFf8V0mVvtkHovc4P+/aOHtdfCSk0cw1FfVgTbJj/y72a44xHk5HVnj98IYncdO9Op+ERqFnFTQbrJvSvvAxPvSLP8X2y59ms2zZqnJufekWg+oKVy89zo595ZCwMzV6VgNLCIFXiwQ2CK2QynRqt0Rv5mxsvoN3vutPoK++HxpFM95B5xOUmXLrhbtJukqJVBqhu32lRghBMdhAGoPRJVpVgCEEjbWJrFUFwXW1qDvp6QGlSVLTDvHW03b2O6EgYnF+inMNa8UlPAEhI8iI9x7bOIIHLRQqM4eF7WV3TkR5SEapsgVVWnSD0FyzQM4NhzGKbr/5QKD1ynj3euMNT2JoqKcNUhqyPCUTWOuJ0ZNlGoIk1Pe4/cLH+OiH/y7TnS+x0TNcXdvixRdvs7GRSuTMJLCU8pDIIKDMFkiYSKykQSiNlBJnPY0HXfTx5IxHDUpmVFmOa1q2rl1OJX6URCmD0hlSK5RK5HH9a2R5RVWtUfUukefrKFOByLoyPyTNtJN4zoI2MZEnWqb3X0qkEQpl0rFdbGnaCXU7Rk49QnoyA1pLmqahrlukKqjKNXTVS8En0qB1+q10qn2MgjAj76GmIg+JLoQgmJm/WwKCGARzFVp2FvkVXk+88UnsDkAZQBKtB6EROllrJuMp9EsyQLUT4vAlfv2f/xS3b32MGF/i5s0ebngV4ARJnF51Vab3lASpk7RSEikUUcCGGbA3ukcd9tBlp5KGkpwNMiq86Vq4KJPIK3WS5lKDFEz1ZZQ0KFNhygFFsU5RrpEVA5TOQJikO6sk0VrryDKAmoPtl7H7r6BVTpb30EUPqQ2BSGOnNK5h5ytfINgJWgUKkyTxtIWyWmd96xohG6BVhjE5xuRIYYhBEEJSh72Yx46LzrCV/k+vPosL100lkmM6sn/NnoJvaLzxdR1VQYw0bdP1Okp6pxCCsl/y8v4u19fXEUYhdM56b4vq6fcQwiaZmTJl8whpj6vUJi8B2Rmz1KGBCwAhub9zAFlO3r9K0ZMgJXbikWT0exuM2iYdsxsEUCq9ymQgG5h0vjE2xDrQBkd0E6wdolVGlW/iUahyo5PGDoiEZp+XX/wifUZkeQ+BT3XHQnUo9StlsLllZ3ifyXCbsXQpeEXkqFjjCpGiyHRGcDnRVUiZQRR4n6QxZmagWrhGzInspUYIj5QaKSJKZfPWOKuqu18TvOFJ3AYNAkSmuwZs8zYqMcK19U2CHTLZ/Tyf/a1fwg5fopSKqxvvZLg/wZT1fE48c6EsSmJVdMebu5pmUigISba2QW/Qpw6BSduitCbqlhg8Uxlwpn84l5RS4pUGMXdlZd1kXkgBUiOwxAC+DXgpEU4RdUFV9oiYzlrsqZsD7t99CdXzeG8RKEIUCBsRJsfkGTozXNnoM931HIzug5+SZRmoEqUUTV5QlyXGuMO5rJKBGCQhgPcRLfwxdVotuJzA6eLQ1y7kyoh1Hrj4JPYkf6foXCEiVc8Is3agNBiZIxFzN0wAZAvCwlc+wTNf/Cy3b79IWWm2Lj2FdRO2/ZDySoFy87DHwyCOrs9wBBqzGOQxm3m47rMeVRbUOFBQqM4wRI4QgjbOinFGhOjIKpIfOHYW6lEn2SQaFTzKeVTMwVmEUBxgcTJwe3yL64+/E6ErbHAUpWHa3sEWAWnH1O0Ezx7S9JGhjxBrCFExNU9w7W19PvWZ3yGOb3H96oDJ1GHywMFOTV4F+pevYoTCuoAVbbJ0O4sSEt90dcDEzOLsj7zaYY8yU2gNdd2wfvMpCCWIHmBANCxcwAfX7RnrjC3xYI2kJRcaPXs+gNpbJr6lyHsUy5piCocLASMyhEjVmA6NjNExDhEtBZlKjj5n04CqtE4ehq+Bh+3Ck9iHgFIz40pyj4TIoS81l3kyAM2y+sQUO73DKy8/w/37LxJ2fxetNZduGJRK0lUaQQgK6xoq30mRI1U5Fu7sQjG7k6K2MlMcfW/mbu00AmMfXlxeCNhuh8nwJTVC5gjVgNBEqRFC0au2CAZ0OyXu3IdYYGQk2n3i9i4yGzCdDhkfNOSlpbdmqAY9oou40IAd49oDLm+s8aVX9gj1HkXZ585LL3D5msQUjhA8Ibg0MMpInPmNZUDEbjiLibgC0sXuSKz9EN/AvZ0xPkimUbFx/S2ownSe4vzI/TyuXSuzJEFlCTzNqdv7U59C+8YTKCuYjMklFIMe7XQHUZ4e0WdjjZaaiEUgmdoJSuXk3X03QrMY/iKlPGxv+bWyCVx4Ei96NKBrF7wwwlkLxgC0THZe5N6dZ9jbfhbXbqNViywajIlIkeZ5ShRkWZ8YNLb1CDMPWXpYaOXi/w8kQCxmQS3EVc9u634+D5447kMFyBWd5I8E6ZJaLSASETjaZh8pNCEEpgd3UbKi6hcI2VIWksn2XbKiR9XXyGBphttMxxNkVqF0QcYeJo558sYlnv+M5d6d+1y5fI3RsOXalet4b/HeorxN6rgUaR4SfReA4pkFbsRZ5lUMh5FdhfbJANbu42XO7sFdNm++mUCavatuH7EwzTly/TibJBZL9o95GjhsXmI0+H4JOp2bK0uyJcVMTZsjC9I9iY5etgVC4BqwDo6PAVKZLl5/duDXn2IXnsSyq6EVQtdgbCaFO24odti7d5/duy8y3H+J0O5gxIQqj2gBIn83dV0TvETLjGgNw5FL/+uK+vJt4OEkVf7a4fpJn1HywUFgcfvA+UPyznoVL5J5W04gJJ+zjBbhW6TQh/PunvAoLxMhnCD4EY4cow9Qmzn3P/Np8rJHf7KBqdYRpgRTovIKbQqCHTKa7tOOb9OMx9STMQd7+4zG9+hXPd40eDvetTjXJk+W4JC8UhzvMxUWmrqn37E32k/BqLEmtAcEK4i7GxRbjyObgJE35rufpE7H8Sl3P93hUxFPZ6HtzlMoyWjU0FtbAwQvv3KLS1evwKg9dX839mSFxPoDgmjIqzViKMCXlNVGClCYBbR0ipiUkhhsJ2hef4pdeBdTUmMEzkkkspuPeNx0xLQeMh5/iulkRD06wDcTDIFMCgwSQeBgWlBVFVuXNuj1KpxvqesJWZZRDHoMdwcPlcBCCJrm/qnb5z7lB7cDjE16SI4TeLb0iEeOldbnx4wTSxAOoUDpiskoELzDZGP292+hDj7L7t4euwdDopT0BusU/QFRSKy1hJElhobopmjRsrWxToyRO3fu01rPlbf+ETavXCfrbWKFQekihWgHj5GKIGUXtbY4J55rF0Jpop+g3IjbX/48k4MdennB5sZV9vYOyDZ6p16fSb196v0XS2pz+yXNA5QNOOdQRnMwGtHv94kxYpuGEAKNPD2v21pFXkiimGBDg/eeuolsrN3g7W97D1ce/x7UYANkRkASRZev4xuSnS8/9fivBS68JI7E1CVCykNTVmj3GI5uMxzep977MmWZc2ktw1vBdDilnQZQJXleUq0P8f6A577yPPe37zAa7xGjQ8hICI5BMx/JT5Kkk/a5B947UhTgWEnc48fIm/lDdlyVjjEyWqhef/wBB8iFwoUakwmMrpiMA03ToEwNDBG8j8lkwnQ6RqpIv18xWKswXeZFptZomoavfOk5vGtRSmDrhn6/j1KKjacarG1Qtu26qarD3xVlIPhZKqY/jKuOh7W2A3Xd4Kb7+PEdXvjSM7jJHqJtWR+sMR7XhPWTr89sPc8uP/CbFyFFdur2ojx9exM9QivaSUtZltzduU/P5LztqTfx7DNfpLy8eer+g42CSEBSoZSgbSbsu22a/Zd44YsjTPEHuVRIKNYJPgMlkkYTs854c+rhXxNceBJ7Ilqk4AFCxE13GY3uMJm+jPf7XF97nMl0xHg8QshAWfWpeprp1LM7mbB1xXLv3j3ub9/HWs+VyzdZX9sgyzJCgKxNJHuYOi3lnzvy/4PGKXGqpKlDPPXzPT0rWbs4d56vB+sIcUKepflfcMnybRnh4wH7w20EAdeOOdi9zf27L7B/9y7BT1ECXr63zxNPPMXNJ59gbS1VFK3HI5QEW08J3hG8xQeLRxx2tBAxpVaF7vwjvjNILJBYRHJn0cIzDYGrjz3OoP921jcuU/Q2kKpEy3c8cF2ODIJmwmmQ4nRJpvXpLNkzgazIqeuaQVHhJjXrWclLX3iOb/9j3810SWx3MI7pxKKjoR5BaIYAACAASURBVMxyMiyT8W1efulz3Lr1RbbvfZlL17ag6GGDQimNgi5yTaxIDCAXroJtphwc7DAe3QEOyHPH+HaGMn3WigIrprSuxvoWoTOqrYrRcA/bCm5ceytPP/UOems38BNwVpIXPfYXtLWTHjSnpkfO5/hnfLCnqttVM19PvmFxZJnY+QQ/zizBi6V7QkCJKQFLWzskJVlR0tTbHIzvcrm6QrQN9XgHgkZGwVZvgAo1SnluvkmSl31izKhrizGGS1euY5sJ+64lhNAtDtCE4DpfcDJsiRlhZ+cmwnw9gpjsIfEc7O0jsz6xuoK+9hb2fYkqB/SzcMTif9z6r8zCnPnEB+D0aqVTNz11+4YXKDQ902e6O2K9fwWayI/+d3+N/+Vv/Bj+yaunH1/uE5UG0cd5iaSlNyh5rLCM3Q7jg3tEP0WQQn1D1F3a6Ok/67XEhSdxxKTpWJhS7z+PG76C8RN88ExHLaac0MaYsoVCChHKpEFKgSQwcpamiTzx5rehNp6iMRv4TJFlGVNryZf4AXJ5urrFklpZcUkD5L70R4xHD6xHT4wDCJG8cIgYiC6woS6zPrjEMHse7zQhF+gyo1obYKcHuGaCsy1FUSGCQCLIBxGJx9kJ3jpMtY5rd2gOArn2mHKAazJszEDnRKUZNgdoAVqBFB6JhWiJviV6R8aE7Xv38V4y6G+xsXYdPxZUmaQnNJEKZvN9Kbrsry6CDQ7zoB+OuaQ8SVvSS0g+qXpU+8+SmR73b76Talyz8w//V/6Hj30efuLvIn/kh1F3p+z3Kq7qiji+x+18wg2/Tt3rsdYYtLR4a4llxjRoLIYYc9z+lHLrgMAAyRoqa8loEG0OGryyqDNa3x8FF57EovsT2hpvWwgeSUh5sD4QRRdtFAKxc+hHoY5k0sAsoX/huIcPwlmdeWd3Bi6m/z2wHiRChFQLIM7MnwIR0vdqVSFRiCwig08LIhXRdy3CaAgCOSs6EC0Ch7cZPrM0430OXIN1DWV/k6xaR2U9VAwIaxkYTfQe7yzBNzjfEkMLwSIijPbvUFuH1AVaS6SWKGOQOk9RZGJ+hUQXRDN3w83SMh/tGn01yEMko4SyYmvUMN29z/hvf4iXmzuo//0f874f+H72n75JaSPDvbv0r1bcUAXN1ELdIqRAnFBM8fi06Dxx4UksgeAbJuM9bDOGYAFL8C3BW2yYQJi5bLp0OmJnTJ3nBs+OlgIyuvkKX/3D8VpBCNXVsU7/H19HRkRUIDwIRRARQUgFCkLE6IqAQRmDR6NFTqYLvGsgOILwyfjmIzIEYmixApS3aCLt6D4H03329+5RVmusb16mv3GJLK8QQrA/jBilEkFFRASLsw22mWJtw/7kLtoUVL0+KlMIpdB5jtQZUZhkvWf2wM+LCohlrqMj1+jhNodl0Aceqg3a8Zg871F/5De48flXWNu8Qr47YffHfprBj/8Q0UGtFWMR6I89Mdfk3mBZsJkIgegiBmelEi4CLjyJBY663mMy2cO2I1RoEViCbfF2Cu0wSWJkapOqDJByYOc18OQCmeepdSmsZsnDtLSSxbIbuSyuz534YM4K1AuhkyEpKpAROZu30knnkCGVAjQiKqTI0DonOgsx4OII7z3eBoR3BK+QISCNRQZBnu3ibM1oPGU62mU63mbtYIOqqlLmlapwIuIAbx11M2U8HjOZjGiahv61SxS9AWVVIbXBx5gSRFSOlxJ1qAJL6IoKLN6LpX5g5LygiRBH1h/l+mppIDOIvSHW7DL+6z/JmjYU0wCy4Ev/6GfZ/K+/j+nGdQaXttjx+0ynU8riMpbZOXbPSpzFW3bvLSl3/LXChSdxCBPayQHtZBfsFKFaomvwtsa1LXGyl9RooYgqJxqPEYIgF6pRzIgWZzdkIZh/KZbdqGVdE0+HeOD48chrEJGISmO/hIg7JDICAhki+pS8oZJkD0IjVCDiiSESbSBg6coJgPYIbVEhIqsBQWgiislkzGS4RzPZR2uNkYpqvcJaS9ta2rbF+87dpzVlaaiqDfqDy5S9dVAZNkh0F7wSI+jFpBGRBs3ZPVkMU304Ti8ZvOwAo8wyaHP01cuMPvQLiE//Dra3hh6PkDT09++w/WP/J5s//INQT1nrlYy3BOUoMNbQU4tVTRSC0GkX6lVrBa8XLjyJbb1PXe/h7BgjWmR0WNfg2gnB1rj6IM13ZYbSFkMfrzRCzRP75xK4y1CK6nAUXVZvUiyVtKfvH5c8ZIsPwqIqffhwypCK38WQDMMigvQIoSHEroiBOCzeF4VACnUorWX0SOEQ0QEWpVIec5QCZTKst1S5w1RT8tE+49Ee9WRIO5kgguf+/kupAIDS6KygKgf0Bmv0e2vkZQm9J+itbVJUW3hyosxBSAIxhY4e5h/PtJ7uvnTFBUR8RE1nFtI6i02fBcMs2dsXkeblfdRjGf5H/wkbRsDYIsurELYZNGO+8qM/xaW//JfYEQds9a+CDjCekF/fgnZWPukkrCTxI6GpD2ibETFYlAxIPN612CYZunwzTQ9HF3mjVJOc7sERD/Na5VzixQV/7SONpq/vaHuaKg1dCF+MiCAJIpE2ekB4ogRjTJo7+5TILyJE7xCkubYSAfAQLUFaZLQYo9Ba4bIagYYYMHaMygbIrCQvK3wzJUaPi1tonaFNRpb3MHkPk5VoVRCkol89RpEPMFkfLQuCyhE61dr2R5rRSYScGbZkp1Y/yrV9UAK/Ggm4Fi3NpQr74Y8ifunXKGPDAZE6VPRtIGQtN6Y78DMfofn3vpOxswy8YGdNs4XBCddNy+Yq9WHxg5UkfjS0bU30lhhtCrkMoQvaTwYb71qE1KniY3BdaOM8XvnohZYnrJ91NF22/1JZcbg2s0wvWqiTxuBTYkxHBmQEn6zW2iSyBpUs1tJDkF3EFQFBBlnK54xSI6OBKNEGvFNEWeJtjUchskDRixRFgaJFEomxK4ogFEIVyKwky/qYvECrDKH6KFmhRIXISlAZUWd4IYghHiHw3B7Bwm97ddf/1RLHPn+LnTe9G/e3/h+eigFLzcA8zZ6LyCxHZJL1/HE+9zf/Phv/6Z9l6jw9X9EMerT3DpADM//ezrA1x0oSJwTw0YIKRBQ+aHRMBSXb5j5u5xZGCqQxDJsxwU4RwSPjBD/dw42HNM6i8gxd9ZFuQqkCusiJMRBsi9Jg2yngCNGitMa6KVLFww4RX+1If9bQc/ewhm7dKQjvEIffk1TSiDy8c20YJ+mLADRRpbm+7qx6wZUY5VG5I/oW72p8UERyonEofwchJdr0yXt5ciW5lJoYY2SryRE9zZ4dMqbF9CrIephsDR0zqt5VojQ0QjNuA2WV0ctKpLOUucSMatSgzxdKTy/bZP2lu6yZde5sWfpC4r1FB8h0zv5oiCkr1vIe7IygCdj1rub3bEw7drmX3St5401kz/4W+ud+GsiI4irCDtlUmm2j2Dyo2NV3uPGF22x85OPwbf8a42HNFVHAGljXTV9Uyhn3wSFoCTIilVqIg5/fs6+10fpCDCWLN0JCFzhuaZt5SF6MPkmWheQBSBLH+9TXSCz0Gj5Ornjswl7wvI9XhWSkm0eDgSTOEq5lkiCzzyHTnBmpkEJjspI862PyHnk2oMgH5EWPIk/rz5SWW9oR19e5ceUJnuw/xmNik+t+netsMPQtygV07VjvrVFogziYUgaJC57QRESZ8c4Xp+Sf+z3WNnrcN3tck33C9hjdeJi2aASbvQFKSEZ2yr50sHX2PlXGNqz9yC+i8hJHw8SE9ID5FjWskTpjXeZYkXPn7/88uBGil6FKQ2zsG+I5uUAkTvNWKbt5nZsyGW2nRPTgu3nhjMBd6F/wxGDxtsHbltC5a0SMyCi7oupf31iskb04zz/+vpSSKCRK5of1s6XKyIstinKDotikKDcpy02q6jJVb4uqt8W33Hw3b8quccWt07N9vCvZLfo81y/5vY0CNyjoF302TEmW50gp6XtJlg0IWYZb74FXfO53P0p89/fBT/4so03B/fu3Gaxdo8oyhI/EuoHWEduUKdTkgvv6bAUDANz2HeSP/wyFgQZLKz1kkpERbKgSgkJGidrqM/0//inTV15mWkWcbzFvkCY7565ORziUFIGA7sYV1w6pJ7voEIiii+GNnlSG0SdVOTp8aGiaMSJaCtfvGnfT6V3Lx6h4kgr0Krh/1nF62UC/7FSklF301iwkKyBk8i0LoYgydAXpI1JD9AItBEGE5C4RWTdA+pTZpR3RJ9uCBL4SG4LRXOmvoUSGiBJT9TBGY02Gz6f4sSDL+1it8C4gqx5Ezyhaer01ntt/jt73/o9cUznD//iH2bis4Hu+m93dbYpM4gtJyNN8vrIKqTOmWrLv6gc0qFd7gSahRdFSjsZ4pSlqi6fBGQlZDlOHw9MTYMIB7b/4BAdvfZJir8UUFbiTpjtncyu+1jh3STzP5BMET2cJdLT1Pt7uJhU5emJnyArRgQ8QHCJEgm9p6inNdIJzKRQw9TaKsw4kX9dINbH1QvH3uQ98VhZXCAFKI4VGqhypc4wuUKoEkYPIEaIkqhwhC5TuoU2F0CUDs8bW2jV6G1cZRsW9ScOwbnFNy0BJ+qZit6mZKnASQp7hMsX2wS4iSppSsfWDf4cnZQZ+H7lVsfHn/yr5R38LtZkxnIwYYxlKT8y6dJfdMWY4of8acCV77Br2B76LCTXa5AxIpXYK21C3E8BgjSbfnzKgYvpTv0yOo4hi3nPnguPcSZzOoHPoz8SSrWmnB8g46ebB4VBapBDL9EoMRGdpmzFtPSXMEsRDRPjlPuD0nee8cPqy9PyPqc+pdKxCLqrTqquuqQ1KmY7IBcqURKHTogxCpm2oHNF95im/zlVbIoNG9no89paneeqxa1yZTLl0+y7XRpoyKxgFC42nEIpd43GF5vHeFfKf/xCbP/+bUAg+Jffp7Yxprhpe+sAPsPa7n+Lq+hUuVwP2x0P26nGyvE+nxPGEPIgzX19ZXML/wJ/F5DeYOBCqRJNTIGlCA5QUpiDaCWiH/fDHuPryXdRGj6Z+WJrk+dNmEed+NkLMqu503QM8NJMhthmiVSD6jsCHbiMP3WuMkRAtbVvTtjUEhzqsQPHGGEXPiiPzX47Pj+f+WNEV3kNplMxQKi1yoSuF1BnKGHRmMFmByTP2NwteGijuDRSslwzaAD/7z/n89/4VvvD+f4uDX/h11ooBUhsGtWA9ZFij2dy8BF/aJv6VH+Gl+jnuN7v8K8VNprlB3L1L2ZPc+c7/BD75PKqRbFV9vIyQaRj00P2KWJx9ttdMBWtvfTv1f/gnGQVAZqS6OZqBMXgEYtQiJDg3ogz76J/9DQ6ON5a7wLgQJF5EDAFnW7xr0F19rcMEh+g76/S8bGpSsT0+zC2JMpLmgEsnVG98zEl7NNFjtg0WMrjErH2rTqTuulEIrdBao0wKp0zr6XV96Og3kVyoFEI5HGGf/Qobz73IO0TGr/5vPwlNoNQZldeImKG1JpOa+7/8L6if/Rz60oB1H2DSgBVIMm6OHdcO9viF//6vwjO3GOgcnRlGzYQ61tQG9llSxe4R4IaBLG6g/+KfotWGJjqGcUJLg4yCAyw1Y6gKAg3rDGh+/te5S0Oen57meFFw/iSOHhVBeIUUApEdcPf+p/FNjT3ooTILokFiyXVEq9Q1txUOZyRr5eNM9odUWc145xXqPU+/uAFCMeYOlQHpW0IzIfgmJQ7EVPIHoRAypmZjIhwuET9fjtXEOr4s7nfisuz3HysScHyJXYgkSh4uM+IJrRjVLZPgCUZgjCA2NaKQ3DaW57cUa1lOUJ5gIAuBOJ3QKMe0J9iNE4w0GGlQMkfJEqnK1FVDVUTVZ7i+yVpxjQGXyNqS21c3MLcsN7nEQYQP/O4naPaeRRrJ8PIaTCxX9yfc3v0k/Of/Fetcpb+jgQrQlEExrQrafp+A4Y9++Bfxf/mH4Au/w6YElyt21gvKXcsVq5lUA+LBBEODqTzIMS6PtFUf4za4qzwv11PGwaDzdbRcJ8gMlwvGpiW7OoWmYO+d38zj/+530bpdYEDIrxLsLrmsKaqr2FEgM1sItrn1z36Ot37pRcb7U6pCowrNVHnGtgEfqGRBLnOmIRKjI8aQCoTOEjoOfcZnH4QeBedO4sPc2ZhKrdhmdLhNiBRKeFh9wvMAiQKBtY0NDvbHFFUPYxTT6RiREosf8q1vHFVpGbYGm/SkYdLU7LY1jY9k+46nxxVvH/Zxgw02XMV6rZls9tm71CPsjFl7ccg1SoKQpy6zSzgbVJQQhFk71Ahr61eY/NgvUuxPeL7dZXdLQyio/tufwyBocUx0ZKRnGUsK2XpoLJKMPK/48m9+imd/+Cdon3mBMkge2xdwdYOXZQ1ffgGubwKa4Z09RkWPooHefs2za2MeGzuerCrWZQv1Nvht3N5d4u1t1l1B/yCjuSx5rInI7/9TRHmJgSmYNneQqkKGCC5gqMBatMjpCc39X/k4vatr2LZNMQhCYIzpwmBTIIwy5+7cAS4AicOMxBIEnvH+DoKuoqIQKY1uZpk+XFINoxgjLgbWN68wbQSZqTCZYlqP0rTHn/vPe93R7G1TTyeUWcnm2hXWr96ArACdw6hFPz9knOfcLTTF7YbHJhniqWts31yjbuxSTeCIr5nkb3ZNiwhJ7tiDMf4f/ipow5XNa0y8ZeeTv0f9d36F9fIJMgxKa+pc0ugIStELEmU9aM3ni5onGsPjP/3r7P9fH8XnmlE95u5kj2tjwfoTVxm+8BJWF+Rb1ymnkqbSbKsd3uot02pK61/h5ec/znOf/hX8wZeormbk1/ocMIVJQRQOSUP84AfIvvuPg91FKcuByZD4VLy8KpliweRsohn9kw8TtUW4QLSOGAJapimFc8kFd1F6L5/7U74oicEyHe6hO1VWCIH3gRBiai0SDmu1pX1QRBXRWcmlSzeZTB0oQSQF74dHIHFctoglyznvP13T6KqgsIJ2e8je3h4vhDF3Nzy3rwf2Hx9AkaGVYbJZgMlYvz2lHHrcEze60fPhyyzKC5JPWktFWzfIACpAFiPr44aXPvMZ1oncdDmTa+vIP/IttNMhKMmGFwyQONeCtyAlEY9TjptjSe48CsWtj/w22Zfu0e9tcVVtoEKPJoy5dPkKw70DspijkbzCkEu+hh/+27h3/wfc6n2QK+/7Ad7yx/8bvvD0n+TW9/8Q8jNfZi1KfF9RTPe4nTc09Cl+6N/nDhN6fYWuQyqeEyO1FAQ0aEkRofj4Z2m3b6FNlrLIWkfoaoiHELDeXxjj6bmTmC6zBQG0Na4ZdUXHIkHM1Od58HxyoejON6qIGmwQvOXtv4+d3THO12gT8a4luosxUr6eqG2dLPjOY62l1+vx5KXLXB3WXH9xh/vs0tOCrSBoJ0O+sm6pn7jKWm+d9ed2O//yw5e4EPElpUQJSVPXnWIssARMPqD++GdpD/bhoOXae99B9jf/M+6+/a04P4a2pm81FSK1XXEOi2esIzjPF37/NUz7S7z3w38d9+QWe3nNMGv46MYO2kfuqSlbG1u4gz2GpeXKbz/Dc3/6B7n94z/B+M4t3nLpGtof0B7c4t1Rs/eP/29+/S/8F/Azv0bdByYNrZY0ey182zcx/f5/nen+hIocoSMQmE5rMtGjsanv8/XJlO0P/Qpog0Ymg6tLEnlGZOdPr6/2tcK5kzgRNTX9aEc7yGhRxNQfiNgRtnuohEIphdazfroGYSS1haeeehetFWk+rFJHg+VVI5b7ac/q532997/mCwppoMiZ5jLFm3/6i/zL7/svefb3/Xkef8tfZPrX/h6j0Qus554n707IpgeMBzB584BUSeCURc6rdEoERv7/7L15tG15Vd/7+TWr22u3p73ndtVXUVVQUFCUoatEUAqFGCIC0dhgk+dziNKosUMxOvQNG5QoCRE0T42o0cSKoAIvBgERFGkLqqPqVt3+nv7sdrW/5v2x9r1VZeAexkO4V8abY/zGXmfvPc45e+0115y/Ob/z+1WYvGw4LzzsthV1ucOhD52g20rIVYnfK8huup7D/+GHOHegxwQ7LyLG1DgMFQ5HgKarWxSfOc3pe+7GZBOiaU0/btOZSZ5Cn0xqll2Cy3ZRS5Lw3e9l+OJ/y9IHPkgxWudA5ZnuPITHE3YPgtRcHy5y9eld7vn2VyM/fTcEghXTI0oi/Kyk89Pfx45sQxjgddPg1NYgwxhfz3WmEij/6N1QVmAdWjRAlPM841JK7JeS0vIidsmdWAo5VzP0TMd7BKrRIDo/RfPYyKt1OFe01/MVIpTAI0nSAXGrQ15mVFWGtZZwHybELwcTQuOLiqqqcMoTKw/eEX/iHq4Z7lGevIfxD/4I0bXfTuvf34XNdpnaGfloyCgbf1574fPptBACNd8TQ3OLHPT65MwYvvNvEOdGjA+00U6STHL4qttIX/117B1ZgKoCKefaS5oAQasWWFPyBN2n+6t/QWunZqsfcLwesb19js7UUToJM4NsaU687W1sf8uPcejMaXq6x1qQUKiSIFnCJX2m4xnTYkokI1a94Ip6h9kvvRnrJbFvEztLVWbIq55G9C3fAK6g9o3ec4zCo4kJQHj24oLeX3yM8foGtqyIw4goCB+tD2hFEHzxmSw/H7vkTtyk0g5wlHlGoJsJiKbyzONSuUZEXF14VErhpW+4nZyg2+1T1xVlVYC3KHV5nOQvptVpgA0CIhXQlQG+LsCN+cz4OCJxJIxZ7axSq4xHXv+rrD/nNfR//T0s5SEDneCluuh6LC3O+WUfk0aaM+t020ep6wncd5ZdX1AGgt66YavKWXjNy6hvPEjmc3AOmSboJCEgAAdKBUSjkunvvAdUxF49Y2Xs6F91iFkxZqlOGC3FrL/rf7Lwuv/C4tZJhKghEkTGUxQZtjDY3NIWC7RbR6jqks3ZWepEs/Xbvw25Y6QVbE1wCy3K3ZIDP/AdHDc7VL7GNBSDTZTVAeA458bo2Sa7W9vUVYUMQtR8wEMIgVL/vxNfMO9VIw5ebDGbbVGVDmtidNTFaoGKB+hkgG4toFoLqPYiurOE6iyju8sMVI/l7iL33vcgy0duY+SeRHron3PtM19C/+YnEIbhnBvKApJmWlFeaF01yK+LLOqLrqZddZG1bx95v3VxM5VjbDPy6R5eCAgWyYIeN+cruNwQsEw18bQyzVXhImtnTrD+oz/L5Gd/hvjUp3iks0JrpGnteVoVuJZmJ/ZEOSS7ltYkwvVjrIXCD/ATz2D3FMQFhg6pWKKux7QiC3e9nRtt0kwurXVI8hprj3L4LT/PLOziXUYy2wVRUlMCGm81U79NYB+BB/+Oq+qYllqgRJBGDiOmJI88wtZ3/RLB8Q2UHIAPoArJPZgooBW0iFA4UeOyKYGFlXANp3s8gTbTd/wRZTCB2BIOMw4saCY3HGT62tchK4GkQKiccbAHpoCgw5IeEJNy5et/AQ4N2B5ZGGWM4xq3WxJVAlNtXahUC/EYoYN5W24/aqZ/KLvkTtxUpT3G1iAcQnqkokmXVdhEU6mRosH1KhWiZIySEVLFyHSBrUnBtHI84YlP4s47v5orj65R52N8NcFaeyGaPF5p4cujVxxIRZqmRFHUaKtLiQ4DZMPLAd0eRRSypSucqwmJWagN0//7Lzj24h/h2j/4M1iLsbqmaEdEGawNBTsrPQgEQkrsvJgjhEA439wQvW/4x7TGGENoPNndD1FlI8q6wAORDqiDAGUUyc+9AoHGoKizCaVSYDMqrWgT0SFk896HKJwBpSinGVOTIdqWh77t9Txxa0oSxSSuhlCR1xOizgL9A4sgHGN2EM5wIqnZTjXWVSxOPALN9GMPojEQRVglGI2HJAZuuvMOzh1sI3XKyO6SVoDW1OWY7qgmJGHj2DFkOaOVRCBFg1oLNVYIyvriiopfKrvkTnz+rlUXOQ0DikdLRRBERFGMkiF6DsbXOkKrFjpMCYMOYdCmVH2OXv9knnDLU1lYXaHXT4mkIdtbZ/2R+ynLnAtUW75BZzVjel8ekEzvPWEQIrVuagiBJogipNIoNIynCOswEibagQ4JdZe1mePgPafIv/un2fmTu1AH26iNMeM4RPR6rDy0wYmDMWjVOK3zhFLhrcMWFRjb0NE6R20NqfX4jzzI5nCzSbm9Q4nGaX3aQ3z/v6R49lMwGHwY45UFWaNkBATExEw+8gBSK2gpOmmLdhIzfcvvcdNHTiCUZas8QS4MI1mREFJPdhmfeJCy3KMbr1IqzyEd05pNULpFSdPOMn91Ly1rm+NAkrkaXTjkHbcQvvgrqY1FEpMYDdayQ0lsJaWE3YeP409ukoQBWIv0DhsqaglOXh7dj0vuxM1pMGT5GOHrOSujJ1AhkUoQSiNkiJJhI9ClWwQ6RQUtdNAhWTzC9U++ncNXX8vm1jrHHrqHc6c+w/Dcw2yffoCiKJq983lmECGa9GcOtdy3j/uFLi6+Giasz732+/0NGMbgzBziJxumSSuZq6/XdIxgwQhkUVKaMZgMECS0cNNTzF7yWviLv8EfHdCfWJwAe2RAu65AS+y8Oa8QUBnsvGIL4G2jayyFQFUjZqdOkwYhtTXY2iAqj1tdoA56lK99CZoeYdwmqQxEHm2bQleGp/3JM8S5YZOcQDo4dprTP/HLuPwUdBTB0jLx6iKzImMmJOPDhxC9o1SdAZVvxgfD3BAgoKoICRotq/vPERsJZUmtBWm3A6VlFnuOfNc38fBih064Cjog8xldElABxjlaGNTxdQQea0pCC0UjqkGYXB6F00vuxAA4QzYb412JNUVTAPECJYILbQ6hmgq1UCFShSjVQquEtcNXk1WW46eOc/bsccrpNjsbxxhuPYIsh+RFhlIN6ff5NNp7Nx+8uDxaBF+IBVpT1w1xoFCNwxVVSVFXOGtARYAjMpYOmoiICtim4ARTFloBhwi4tGKXuwAAIABJREFU//mvJP+zv0SpkkAJ7i62WCo6eCUx3p1nWsaWVROJ8eAbhHkYB4BBA+5v7ycGrAAhJBpBKCKiUY140XNQd95BOR6jUQ1yx1YNXlqULNy7jtrbYyKmMN7j3JvexnVO8SAjsB61vcd961scvPOFpG98DcvveCODd/4K6au/iRNVDl5SmBFha8DUDRGyUXAQtoK60XV2AiKpwRj2KOGWJxF9853kVQVeUAKtqE1tDDEBB2QLf+x0QwGsBanWVKqppwTy8ihsXXLwpxSAc2TTIdIW1EbhnUIoh/ACr2q8FzghmnYU4IVCSoVQGmsM2XiPYjakzoaEosRmu7hqQlVMkcmATtIDmKfRzNFgcxbDL9CPv9Ck3O8zeL5f2q+UxtflhWp9VVUYPEIrMlNSthwqd3S8QoUJaE1oDD1qUiWopuuUa6tcfy7nvhd9J72P3MXG1SvcOmtBzzWVA9lUY4XxmLycY6cFFosiIIwFFDmagPCdH4XvmBBGCdoJROBQkxlJ3EGqivrVLyF797ug1SHKJ1RkhFJipUXmQ6BiUUr40CcZv+3PWJhssdgZMJts07ryVlZf9XXw0pfgDy2R4RjjWLvpetYKw+av/j4rZZupmWEW+uzkFXHuKLspVDUyTBrw0DgHLeiTkM+mXPmab+eTb30nN+WGJEhBSnbJWA0WUSJj9MAJElE3NysZYFWFtx5f1pcFAdRlE4nzfIYzJXVZUJYlpqoxlcV4g/EG7w0O05Cn43Bz75tsbxJJx1IvQZgp2WidKt+FesbuxhmqqmqQRzwKk3u0sPWPv7hlymayRoaNumBZV7Q6bQbLS4BAS0UURQ1pfFXhsymmyggqQ5I7clok54aIQczNnTU+fttLWf34MUhTcuEweLxofg/OYcsK4RxIiaVRnjDe4TDsJpbeXz5AefwMQRw1LRtf4PIZKIkb1rhnP5nZ87+SWmjwkgwJlaHnwVMxSko66+sUv/k/uHIyJdIDlvIWHwV2fuQb6bz6u9k6tEpBl5g+k5mj6h2h/dX/lA2tIGqRVDXdKKK5YkDcfKS52yYxSkii2mM6EW3nmVUCe8UR+t/2AqyQxE5S+JI2ASChLpkcP4OTvtn7FRWVs2gEIv/STCntZ5feieeBqK4rnDNYV2OMwRiHtc3Qv8fi/JxTmgbJBY0LRhJsmWHLKcKVeNtAN8tiSj4bPa467b39sitsTadT6roGpZq9sLUEvR5Lq6tEcUKv0iS1BFtTUDALwLcTvJAUTOnES9QEFHvnmE1OciUz1l/yk3D8BCfaMY55VVo2Iu+2bih0m/2Ia8ZC6xqBYNgGabfJNrcRQlJUJaIsmIWOYm9EKQVCBKgffTluVgEBdikFm9N1Dk/NKTtk+Hef4oE/+kOitM3DqSMzFc96079j5bv/FaGNWS5SkglsAweCJcJZwun/8pccyiKqcoRaWaU8d5ZVEryUxNcfhjAArdBKIcIWoh3j1vdYWDrA8ekOV7z2FWgh8bZiU1WkQRdTlxhfUAyHWNlco0ynGGOIpEZfJjHgkjtxKcBJg1BnyUcPYocj+uEApQSbk4eRtSCWmlYUolRNlo+Yzpo2htQKHfWQYUpuKkToyIsh2WiL6dkzJHlBGgu8q5gWJVbG1Daimy4QGg/DEcZZjLNY7y6sxxaWpOeiaz/brw+9n9WmQMyLKEqH5LWjMJ7aQ1aVpHFILCWVq5BZzsAAvgP/7Tc49R/eDNUmhd0kj2tEqGh7SVAJJji2Ol3WpSdCN1uMwymSgsXhadZf+TM84TMPsNG2LAwHnMxq6Fo4dxKLgiDBs0ctDXGmsHKBq8cdFnSCete7qd2UQC0wU206MiVOEnwnZpy2Wbv+yeRPvQIYEm/vgOwxlQMM8MTxmPH/9UauXV5jNJtw9Qgmr/0G1Pe+AsMClCFFCGXbszrL6D78V5TPeC6Hf+/3qP3DVGEJW0MSliHv0XYR/nm341CwPqVGcTItUGODXeggN3dZaF/F9MBB9M9+L2P2WJjtMgsNmmVKAnrHxqRFQKkdZZERdwJ20pIsrUDmgJsHIwmUcJ7M4ku0W73kTmwsSJXQ6x5le3NKbWasr9/L1voDHFzo4uq6SbPrAlM11LTWPio3KcOIJO2TdA4QhMs42cXJFoQhPlCURUYgBZ1WQhRqqrpglmc4qYj6/QuIsMdSuz72+FJb2u2gpaPIp5S2AFE3M9dVQT+OoIa6tOggJuovsNeSnJmtMzmgOfItX83svj9g9K9fgvQLyApKU4Iv6VJxZDbloCuZdgSWAeFpT2/xiQR02P3gOxm/4U1cOfNsqT0ODfr43THVcMRh0oYOSSUo5zGRRgsNwjIzI/K//jSuzLGhp5VEzFqSXBj0XoEqLdkgIvmWF7A16EGvw67PwVmScJHq3R9H3neWZGtEL+jzwWiJ1Vd9P8doMRxOoITYGey5z7D+9j/intu/g/H6JrUtWSFF6Rj6KRN2eaC1zQlmHLjpOmTatMskhgTVtJs8VAsxweYOqt2Hr7md6YFDtLsHKWYTYEIridkpJjAZY60liiKiShBNPZ3iIi2mL2Gid8mv0mYkM2JpcBOOPmU1xthTUJ2lGq5T12OqcoYpZ5iqwM7FraWUzSBE0iJsL5C0j9DqXctg+SYGazege4vMhG8qkd7h6wqMQQuJ0iFWKGrbDLlLQInPfnypbXtnh0orVKuFTzRBGtHttkmCAGoH/R6+3WU4K9ibztAyoNcbIAJJZjLqgzfjfvfnOfHWH2AULgKCehBxolOCqNgqHqErAzrJMpoDMA7YlXB1bw35lt+Cf/+HxIsps9keotsi2B4DklzAnnSNvqGUYD2Z9lRY1IcfwD54nDwoYG/G0GSUoaSjYjoiYSvQdJ/zLB6sHGJaELVbdGWLstrj1C//EaulQhJy1k9Y/uNfh0NXsVAVLPU1mBOcesMv8amn/gvib/ohlidbxBIyBIIWSaZgOKYN3JBodq++AnnDlZSmoVKNrCOZi+kJKSmkQclma5Y96ToWf/R7ODMesahjpuyQ5TvUkYM0RTowCDrEdIlpVZe8LgxcBk4sKJnNDIsHbuGKq29jY2+PyuyRxiXjzeO4coKtJvg6B1sgvUMqCHVAGIYEURsZ9tDxEp3F6zh8ze0cvfEr6B68FtPqYZzH1hZrzFyzt9lj18aQVY8OxQOf9Xg/ep4vtM+731oSi0RFSD0pybKCQgrGkWY31ex2IhhN6eiEhXhA14SkdUDiJdpYhCmIgw7tB4dc/83fwNLsz8l/8FtZ39wh7h+Bd/080Su/k81RBrnBSsO03oXYsTMb004Ocfxn3kzn7vtxqSeTGa2Tu3OZVEnbhxgESeGpyfEIBqREzDB/+gGMn6JUQOoV2loabiVFz6Zw5RN5yh130hIRZjIFZ4jCAYdOTymqsply+pqnct3tT6Gotxk8dB+89AfYXXkGCz//n3niaEafkMWjR0k2tunRhTCFqIPxJULDZOcYV33n11NHmr0sa/6GA13VYAxKBSR5jVnqkOyWxHmE/v5v5swt1+NMiQ5rUmKSxT44RYSm0hKMpxYCf5lwcF1yJ1YYhNQQplx70zMgXGJrb8aZM6dQlJhsiC2GuHqKwBBIT6iaKaYgCPAiQOmEIO7T6h6gt3wVS4duYu2qp3DwmqexPSqojESrECk8RT4ln4ywriJpReBMw2Ht7Wc9vuQW9yknhiDzLOseCyZmcewZbBoW9mhAEaM96ukIEWtkJ2HmDTMqdBoS747oXLnIZjXkbDal/9Ov4tAH72Lyiz8INz6H7utez8pdb+b01W2cGBJ0K9JsyCGxyrA1YKFY5+xrfoWeEBwvNsg//iCSgMAp2qpDETQMLDkQGyBOaBHg//AvaWcTpomkYyTtaSPZmNc5pijBZUy++Q5yM2aGacAVypIQYm1NJRyDoweZvvUX+Wj3RvKb74Q/+RPiIMfMttF1SU2N2powZQphyEY1w9U1OllgEknOpjFLL30hO7OCOI4bXrayQNTNEKExliBIyesp0nnkzLNOzNPe8Hq2VEhcOeguoY+swbggEBqbBBRFwY4tmKaXR3FU/dRP/dRPXdp/wREGDcA+6HQYdLuMRhMeOXaMNA2xziKAQKv5HrXpDyvd4KprI5EyREcxQiqsNUipiJMO3e4qo/GEtLeMkAlJ2gUUQRgSBBIlwBnXCHG7RhrGO3/h0Ts/Fyrbxy4CyRJzhePPtc4LN3yudcxNEB1JtxdAscfOxiPM3AS3EJOngiDKmISGUejJgoZUryMkrcIQ7EyhZdhwE7ppjwWfsJfl7Fy1Ruvmm2hHi4z6i5RPOEL/RTczOvcI8mP30koPQKmYVIIFbygfOc7kCYe56rYnc+bVb2DBQ5CmuGxKoT0xLWZAagT4EuMtemNE/DVfwe41V9G1AmYF6BArwXUidlsF2S3LTN/4++hWQqeAB+pzLNOmhcZTMRvNSP/w7fR9wVarEWhL4oSzsxHLi4dQJsSXBYns4IRhSj2PtpqyKpGv+zY6X/s1TAvLoLNMbWtqk6OkBxmS1yDSgHhriI40zlWEMiS89iiVrpm9/xOczofob3sZ/ef8U0RoGJmMrkgwasbJ9buJsCyvPQ2VLOEEKGqED0AInLCfF/f5F2qXPKl3tUAGhqzK6KRdlq66gyeJLt4p9safIS0N3hiUUsRCIkINJsBXzdC/883Jl6qBwlWmJBCSODnE2toaRkrCoMVsWlGWZTNYEZZQeXI3RapGtOuxafRjTankS31KHmdXdALsIw/iPvRpZn/yHobveB/Luaa7cAQqOP5zz2Nw3fWs3Xo7fqHN7nhE7QRhEELQIheOQbeLQzKbjhgEbfo2YH08YtLpcXJziyNhyOiaG+i/6fUEyWHO/fYfsBavsVxMQRQsiS4P/dhvwm23wLRoEG/dFjWe2EuwllTqpt9PjZKAy5n+7p9z4NavhDQkiwwtXxJZTeI1C3UIGzXuumsY3v0QpStZiZags4TdPkNJSe/hPe7XNTd2DtPeG2IIod/jKBa2x0woMcRkHYn0hrWwAyNLXZdMjl7LgRe9GGMti2EbhcC3QnyZ4wUY79FKMa4ty1FIFY8ZKs+KWmRWzFh41Xdw+tQZxp/4BFe85LmQBDia7VXoJR3hoJw0UjCX2C55JJZokBYdCmrbUKEk3TWuvHqRc2fvJtveQSpJGEVo1SgWOCTCBzjvkSSYusAKA9LivEfJiEB2kD4lXZT0+otAQyIwm2bUdYXAohR4ET1OZfHvHysVXvwD7NNv/kL70fF//GMeeOVPsvGbv8nRB8+xYArwQ1ydMVQTlt/+Yfb+x98S7uQER66ktbLATmQZByVZWNOPDsGpIWEdEPbbzFSFKEs6ZUFkKlbbPeI9S2rabC0tUr3gaYiPnSS9/yFMMKPWBtnusLhuuG90lsHxLUS5x8h4uoMVVJGTeUfiJAiYxoa2Be0jHjp+kqWnfiWjFc3uoqQft2Ccc/bDn0C+9e3MXvqTmI11+kai4x7SGCazPSI0cXsFURQsiwXqrMTSI6BLVeSEqkPuh6QHVoinEd2ypiOA8QSc4eGVPvLnvofBC55PVRRE8YDdjS1UPyYMaVRDDKTJAFsYaBtmQYEMJLJUaB+Tu4KF593CoVtuYfK0p3P69DniRBLFAeH6lOnuCfLhMdD6kkdi4S8Xtq/PYcfe/zbu/8z7iOIp1113I1ocIK8iwo4mSB2+eHxx4Tz8UOuG1ifL1XyAW6EDifeeuq6o6xIzHxqQOiCKU4IoxaMwKMKoRZqmZJMJAAKJUHKupCAeHZivHz19n03j+LGoys/2ug0S4vGQcb+maxeYlZKiLlhcKjn9qh/j4K++HUkIJEBAjaPAUGsLESxkLY75Ta5JlzmWnaP9F79A+7nPJz4jyHSHqHXxm8guJWEYseATGI5hQZOdPcH6D7+JlT/8f2hpiSRgRxgWbcQ0cIxCz6GpxPgcTYehHNHHs91VdIeKgBQrDVpbPrmquPH7Xoa+9WpO3vVeWr/xPpYqj9QtTgYZR/P9ikOWWkiGiUIIRbd0hMYBNRWGMFwkq3ZpDdowGXPcZFzxQ69C/LvX8mAiuHL6hY0LWgRCGmpboITGlZ6ACpOf5tN3v48gmHDTrf+GYOEGjISAGcImICRGVmj2CQL/AHbJ0+n97Jqn34ELSzbWP8XOMKfTqkjTAUjLbDQkEo8neP/7DCDWh3gnwWuskReYKby1CA9FkSEDPW9ZaZwIsdZS+YYUTjiLE3KO9Gr2y+ft/M+PIsI++/Fj3//3n4t2cvb6goFr8XCxyVX6AGncxv74r7P9X/8XSzIgCmJErXCuJkATRG2wOfVszG6Uck18DeujT3BNcjU7L/+P6Lcukr34hXSmispPuZgNZIRXAcY6cmHIpyUrV17N1d/zbRz/1GkG932SLp4uGgQEpcFLwAtcs3PFBwF1OaNfxUgcTnkMHl07bjpVkP3b32LSi1hQEV2XACWYiqMqBfYBvKQpQV6znDlQHqyhoETjCaVmLCd0W23Ge2cQKI684uXwXV9LngiuNRGGSzTz+yWseV3ydHpf0zGDxSXSbhtvFd42DuptTVnMwNZYU1JX+f+2qjLDihJjM0ydUdc5pq6xtp4Tnjlms128NSgBQmlw4KzFO4fzDolA0BS4Lkw+CYnwHsF5p/aPmYp6/PE8MW+eE1x4PP+6rlN2o4q282zLmqUoYfZbd1H/8K9wYDbC+ITSOrwXaBU1PVlTgXSouIUoPLrMaMcDzlVjVmaKD334Exx40XMQhYfWxe/TkaNRkjAlcbtN5R0u1ESHDiFWF8ne/yGiWdGM9QmBxFDiaXlFhm/6xKuLnDnQYWmbRmZHCyrhULZGt5eIq4qwzElzTxUrMg04hzYN28pFrfbgaxwVwjvQEq0V3laUfkbdC0mmFuVj1l9+J+pnvht/7VVkGyPiIJiTMP5/t+Z7b9Q4pZB4CwqLM2M2N06gVHXJ0+nL3onHGcRpl1Z/AWkdRTHF1jnOlY3sSz3DmxJXF7i6wFb54469yrF1Tl3NMFWOqQu8rcE6hPdU5RDnajxuzgcnca6JmHrO9Oj9/OIUjzry+aq14H9PkR977Pd5XYUt2jWcEwVXpX3y7TM89E0/TH9yllY6IKSNchIDGO2phaGyVQN6sZbQSxwZQiuiUKJ0zMLWDupMTvx/3ImtLn4Rq7pGJBEjU6B1QFvH7G3sUgOD255C/fC9qI+fQXrb3NCEwCuJcuCEIokjzLWHqf7Fs+i97xhISSVKvFYo49mJLGmni466GOHYpqQOJYnQ6Avav5+7vH+vLkmSuOnRuhG5G2GdhzTG65BgkvGQH5J+37fTf/OP8sBim+5EspAukc+GKP2FJZv/GJz4kveJ97OgpbEEYFpYGyCVx5OBLVDOgS8vLO8KvCtwNseaDGsyTDGlLkZU+YgyG1HORlT5mLqYUBcjAlmCy5v3ZGNMOULaEu1rAtHwC3tnwFuYi297Z/HONGtOdP9YDafH6TldwEi7C4/nj723nFNTpAtoyQRqyH//zxmcPUtnsEY9G4ET6CCkJSRxXdFyirQ9IAm7WGf5aH/IfWswK/YIZYjL92gT8fA73s3Z8Yl9z2+pJXlVEmvNaGcbMS042DlAVAeMvaf3HS9idqDPnvLzfXhAqhTKQyo0SMdopcPq17+QYStt2nOmQGuJJiKZVIx3NiiGm+jSsVZFHBgZgrzg88k5D9uAeJZDneGDCLO0RLXYRc3A5SXThT5XvPVnGL3u5eSV4qn+MD5p88jOaVpR+wu9/P5R2GW/J56zpWKNRCmNMzlFsYVyEiXaaP145zgvlApNtHOVmZN9M0drGTA1Xpc4pVBBga1qnNdIGkpWIRTaaYSrYB59GubNJq46qZCyyaSFOr8Hfkz09Y+Numr+nL+AAHtsRNaBpZrNGJgW7J2leON/ZaEb4E3OlIAuNabOiJDIIIG6YjrdICQhSq/k1uEpxFCThQk7k126C0fZfOJRDnzPiwm7izC5+Pn1vQ6j46dYO7BKmLbIhmO6gzZp2uPc3i7dp99MHYRIIRmpmiVcI5mKAychG7O11mftxps5ddv1tN//N2hqpHdAQrsVQzbFUDdVPi3m58RR0XB+Xcy6QlH7nE1h6KuI/o7D+ZrZ4ir1E65g6XUvh+c8hSBdQm8ZGE0IU4duxczMjDC49C2gL7Zd9k6MdUgvETqinSScLfeYTjdIgi7SK5DN3tXMyebdHD0hxFxZwjQcOcL7BseIwTlLbUqMEMiwpCorPCFaRpiwhZIRloLCe1QczvWRPV7pppDl7AU63c9VzHr0+NF09rxzn6+NCSFYdpZTQcURIvx7P4E/eZIkaJQdep0rGq2gicVQoq1kEsLppIe+8TrWbn0y1bOvIXrSleyuJBzpr2HPjekeWoagR+fkLtXg4qfXoEl9AHlNa5CwXU1xk3VkZ5G0HWPHe4SbBV0fsOfyRugvCLB4FJ6aEnf9YRwBrW98PqMPfohFI7BVBSS4bIjULbSOKIsMYaoG3BMGTG3FQrHP/ycNdTtlAYceF1QY/KHryX/gJdj/8+sYJQv0KpBbGZkWtNox6dgQyIB8eUA43ecu9mVgl70TR8qCacJeXeQU+QhPSRCCrfxnEVtzjwdu+BB8g/p6NMXlQpXZ5ROq0iGkI4xKsKaRgHE50hhaUQ8/l5C5IHaOQnqHm+9GLubIj4/KjzfvPewNkUs9ZpUhfPdHCQ4tITe3CYgQkxJkgYpaZOWQ426H9jOezo2vfAW84Nlk7YgkEyROExcVuA7DbgsRLFLMSuLuAWB00fM7yzJWDxyGrQ1GeobvR2xvTujWIa6VMLvnLK1sSqAilHEYnyOsoEYjsAQo0muOUMwMy3c+i80oABniqxqDY4qnbSu000QiBG+o65KgFix8Hum0lxCNJxQUHH/KUcwr/yVr//obWImPwjkD9XxEcLlHjSEf7dEXijBIyEdjUJcHNPKLaZe9Exsq8AG6CkhWrqa8WxDHEcIplEuo3RCYDyxImjTO+TmRgKc27oKanxK+0Sd2DubO72OohlPyvsY7SCcl623H048cYvdVb0aZmuotr6RUHUymkZ0Oq0azxYhQS7CdR//+Y4Ymzjuu0Z5uKcHJOVG5IDECFwbsxp6dVshCDvrsGU7few9XbTgKY4l1j7HydFsF2d42fuEarv2lH2brq57IzuoCPanxexNaPqYKLOVijBeSKEjwu3sIKdnrClbufj9uFvLpZz2TtbM5y6oFyjEMSlIRQz2DWEG7RToc40so0j41If2hgLf8dzZXBXJjh8XOGkwm5LYiiQIoS8ZMWEskoueowgH6R74X8xNvROuSY+IY19QpSA0yaG6ctoG3VlKiAo0tNaFOQDl8OWWqS6JAEJYVlcsYJk+i+4Lnkr7sq7jmn93C8ECfzEoYWzpJSC2mYCGaQAQgI0wChnqeqF88nXa+vOjr1nkkFu+b4lajQzyvcwiHs8Fc6B4aHvKw2WYIQJTNz19ku+yd+ELtTQHGURlPN21RjAtCX+H1+b6tewzaqukdC+ebfZgU8xMvwDucs+CaLyXaLdi2FYmQ9EuLTz29dsrorz+Kvv8Uo9mE7l/dz/RZT+Zoa4GNzSHmpitQJ/cYyHC/LScnA8NBGZFMDEm/xzifILoJYpyzXMSs+xku9iilMDtjMDWxTsB7ynICpkvxrNvo/ML3M3nmU+nSQY0yimyC7Pc5VRgWghbJ5gy/c45gpQ1LKe5T93Pqrvfwyf/0G6ze8dUs334rnV4XpKDwGSPVcNevVjGVr7GRQxESa0m702H31Dqd7ip7H/gIs40d2jRskeAJVECjHQtTJO0briQsIBQJ9cuew9Yf/ymtj/811yxeydZOjrQQWE3CXEMLBXWNLQ3hQDKd7GFKR1+26ZiEXCk2/vkt6Bd/BYOn307Q7+KXBlRBiK4svczSqgR4DfvWri4T+o0vol32TiyQ568XsAKlUrzzFMUIoTKEbqZjrHPgbKMQiEM4j/MWj8d5h7IeJwTeNRNKTRpuiMdTKm1ZsY6wqCkXHQu1Y3jX+zj8wFlmVLjffh/9p95MXU9YiVocm+1xKIwhFw2Q6iK24FKUbfblOImOYopYEc4E5BUrgy7F+bHGnQmWqtG9NdAj4oxtcfDXfoIztz4JPvEIhw8OmK70OBdUXJe1aCURxWiXfDWmWF2lvvvD5K/4Tyz+2d9xhQo4ZCv02RJba0ZVzkQ6ZAytIKA79SAjcjujjBU9GeKMwVCxkoTw/r8lv/8kHSQREdQVBXXzOcqSmortqMfBo1dRTQVlnWOvv5b2a15K/QObDLdOsNy7EsoaCgM4mBOuF3gyDMxGxKamL5bgK2+j+tYXYJ5/O53lVVqVYidxaECaGpE7tBEIpSi6Ci8scp9Bs8sckPgPYpe9E0tkE4U9oEIGi1ewdeajhN7jXYb3upk8uuDA81bQeXSVcyAbXJDwriF7szVuDvjYpSCUmlZlydo1s7Zk4dMnSd5/P1CxoFv4992Lev+9jJ97K/1Bh2p7G9NegHJ/ep2DQ43H4LWmGo5JuxHDvEBHElvkqKCDK2YQKJIkQU4lzhqkFYSizeild3Do4BqZGXHlU67H74wZntzi8NoSJttGBymiX+Lf9QHab7yL5H9+BGQJnQSmE7RKwZRY5Ql0QDsQhPOsht0ClhTOGVqE4GsmssZVBWsq5p5feSs3mRARhk1mUJcNx7T3OAwKhf6KW6CIqFFMpCWsczoveT5be2OKH/4dxOg+FAFahTipGhkd7wlQdIXEft0LiV72PPjap7OZhrihY5kePlOs5znLeYh0FuFlk5aHglJ7JtKQY1nZd1+9XyTe7/XLf0992Tux8wIpwHjQUYuDR57AZz79NxwcBAifY03c3G2dx3mDcHauITvXkcUizPkil507sMXWFc45zuqSo7pF6CWTXvO7zHs+xfLmBC9Dom6C352y+5ZBo/fXAAAgAElEQVR3oF74NE6KCde4lLN1AdH+E05elJhORB56vJeIWU5XKEpv2WtLBpMxUklUu0V89Rpi6wy5M8RIpK/I//Sv4A3/hk2t6VCy1glZiMHvPoL45AnO/ck70e/6OPLhE3gS1KCLmgiqScUsblNXDQPoYSnohHETCbMJrhUjuy3GYkbLK6KZpzI19CR9JeCP34P+yw8hZAjWU7mGCjcKQpTxzQ0xiDn6zGdCXoOMONAZMNk9h10K0K94IcvL11H8+E8QbxfYyRhnIVhYwb7wyRQvewb5s65jFN9AKjSpDOg4RdUXZHiSackBa6A9oCHka75fbw1R5Ym8Aq8p9T6wyv04ib8MAvVl78RzGEzTHRIBg+UrSdureLeF8VO8CS7Q0Qo3L1Z51xRQLoAuQDqHdQ5na6xpGDWttUyFI1QJrhUTxW3a926hP3gMkFRhI+tRk6M//Bkm7/8Yra9+BpGDWMdMnd93S3bqgGXVltjhlHBxlUk9pUuCGY5wSy0mo4J+1AVRUd10kGMfKenaipboUnjHrdkUd+Trefaz/wlc0aFY32DyoU8RZAWnmHE9kCNonadYHZaUUUTdarNUSxhEnCwqotyAr6DM2azHlF3PUidlpy64ijbMKkzkaUtFsjnh07/46zxRxA3IxdUUGAKp56TvBkMzhBBdfQXDxYT2podpTdgJyfMc22rjv/F5xM+4jpmrGFFThhrVSkiThJaK6SDpixXq6RRR5mhlSWRN7nLy0BMsheSzMVYLSuWohUN5S8dI+jIEoWl6Xp/b9k+n98M7Xf5eftk7sRAK5+bfFxLCHjfeeCvH7v5TIjFDxp0LRSznGzQV59NqDw6D9OBEU5V21jTRuG4i8kqYopKUWbfF4sgR3nUP8YN7eBRRJXH1DAu0hWLj197Otddez3SwwIros+Pqfa8BNdtA/MHH6D68x+h5NxM982aoalIRUFiB7yZQeAph6d15G4985K+IPv0ICIENQyblHgGa1kc/wugDp+jpFVwnoKw9N6gDTIpzxKQUscZaT1pbokoRFRmbZKwUMBvVFJMxcRpDolFBBM4z2d1DdwXUFiSU3Yh0fRfe+g6Cj90N6TJkUGuJkAGBl1AbmN8Yx65C3XKESMZokzUjkl2Fyh1lXrNuhqx1V1HCEoWgtCaUAUnhiHdrmFZkrbP4ToQbBChvSEpNUieQ1TCu0B2N9YrYgZGSWkKtHVu2RLiCzr7ytfuly5c9aHFfu+w/gRSN3lDT5wWM4MgNT6IoCowtLziw941Sn/f+UaJ4N3+NRhCsSbHnfWVvcN5wRHYQYcg01XQ3SpJ330uMZYJGuQBvC9pxnyJw9D9wH8V7P0W92kENczpifzRQ572fJPv+N1H+3Fs4/tP/mW5mGA+HkLZxpcXGGjOZYQV0XvjPOPTsW1FRiHUFhfJ0CdCDlE/Hu8RXXAVY9N4u7dqCtQhW8LSIi4C01lSBJI8tXpYsYkFLhAKjBaN6xnA2QZWGwy5ixbXoEUBVM4k9tY5xJzd48Jd/lxvEIluzDTwOq+UF0IulIWMI4hayFWG/4gaSWQnOsLmgsEWGmRXQabG2KzgX7lDrCYt1wepowmBnC1ftsb1YsH6DprWiSVVNJ5+hi5JtV/CwKjm5ELN75CAuEShpaNeWfu5YLhTLJmLZBbTd5SFodqntso/EVoAMFBc0G7wj0D2edse38v7/9WeshB/HlpJI9ygzT5EbojSidBlOG7pViXOGyjbQoN29GUqnOB+xuLCG7fa5omwzzDq0Ht5iq/acjgXXCAXllNAN2NaWWlSsVoadN/wWyy/6J8x0yrDXI9kTRMMp6cqAjZ4DU7M6cpjKIA6vsDca0c822QWuuPd+1C+9jb2f+xayquTAdhtsG7/Yp25VnJqsc+Rnfxye+7WMfvLXWLzvLJAQ7nmeSBf2CiAkPN97rC3tQENdP0rmXlc4KyniAKNDOuOKq3GEwzE7h3osDnvsrUE2m2D7Bll3qJYi4tGIzmTIJ37yjTxllAM15xKBLxwUNZ1CEwQRloxTbKCWj3Dwa++gHAtKKugLeqUBQmiFLI0N5TIMXMOcUkhoGrcKCbQroKq4ANiah5MOkg6yqWiXuxeAtEb6+XseX0z8fLi7L2ZS7DMgYucisc4jhG92aWIOG/KeQEmMMcQK6qbsBxKcBSG/NEWxyz4SK+a0qPOfvVOgEpYPX8ett9/BxtmSycgw2R1TjHaJRU49Psdk4xRRWXD61FnOnFtnc2OH6axGyJAk7dHrL9HtLTA+tIy79ijDANRX3UJy2zXc1DtAne9AGAIeUdYsmBCBwq7vcfbX/zvp1WvUG1ssSEfaDiEw6PGEpVEFIkILODPbaIjvSVnVLeTWGdzvvIvF936Swf/L3ptHWZLd9Z2fu0TE2/LlXll79b4vWls7kiwQSKKRhIBBZrVgYDbMZuDgY+MBzcEzcI4tGRthWSDPkQWGOXgYkGTMGbEIgSQkIUDqfVF3V3d1VWXl+rZY7jJ/3HgvX2ZlvUh1dnVnMf3rfvUiX2w3btzf/f3u97e5nMfmNlk9/yC9dJkGlumags4K2fITPDS4wL2sVndQoYAI5xVdKXEypqlq1DNNa7OgN6tYIeW06NJpOGgKCu/whUENLNpY/Noa0bzmvv/x55j6zJd5st6HJOaOfJZD0nMo0sR4KApU4yjTr70b+XM/xuq/+vHL9+JfoD3TgZfEuLC2VWUi98JJEAk0DnHNHa9DZ0/xpb/6NJ3sPJHrk/d7JLGi7g1PPfAQutEGobBekzRmmUpatGeXiJM2reY0HDnOytNdDt1wHV+90OP4LScoPnMvdWqQDoAmSeFIvOBc5GkWBec/8kn4ye/laBLzWLzGISdpDBy6yFnWnnZdY5oRtUZMD0ONHg01x4yZYvmpvyV/329y/H+Iueq1d7B8yxx+fRn3e3/K4D9/EvPZ+5l+ap2bzSrNeAnyyR5Fj7LJnG4xHSW00iJEdDkLQoSi3lmfAQVJt4vEgcvI8oK2ikmkx/ZzzDysfOA/cd0nPofrnCOJZnh0Oqd7YZNrpSYqHDkRF156B/5Hv4Opd72Z2cYCyZohU5OTDhx0+vtgRz74TFwUCOFBBBVSoMkzR5w0IUk4+Yr3cOza13HPlz7OX/7pf0YWmwibM92a51WvehNPrp3DIRmkBYcOnySuz1BvzaJ0A6Fijufz2J6h0DUa3Q0e+fTnuUpKGk6RxwqVexooMBavHFOiRW055YF/+SFu/OWfwivBRpojM0O7OUejUWPT52ymXWye0kKSk9PIeohDC6hVy9k/+CTiDz7PoBazONUi2+xREzHz/T4Sj4wTkAl9ldGoAGauaR+Bbpd0cB5w1HQDE8Oa6TOwBUf7grqcJjYtEHXAInMDMsIAjx6WLP7RZ1n9n/4l81qSk4LyzK8KrmnfRrr5BO6//xayH7ub5i3Xs2hmYE3jVvo8pgyHm5OZ4KCzyF5yoPkDbio++Ewc6W2JqrQWFFYyKDxCaBLZQi7czh1vXeSqm6/moa/8Oaa3wXRjhrW1PlPthZCxo5PTmD5GXGujay1QCYW1SNfg8MwxznqN+L3PcfyB8yRTc9DJiPMYQ4oSMT2RM2MFTIV0MfpDn4D/7g0s3HQnrl4nlQLf97DRJ9Ge460WkY648GdfZoZZLBlPnT+Nrie8zC+Aj6A/wBar9Is+QtaQSiOFhkjT9Emwv1Y4GxSbjwSHGASqnkAkyDY3qJGyyBRfpqB+Ypbr+ils9HBe04oSalFM1u9xw+M9Ou/7OPPNWXxvDUnCStpDRkvwQ2+h9kPvhEMziEjSPd9lYDaoxw3kTMRV9Rppb3KAxUGnFyTxc0FSgCyRAhRKg9QCW6a5GQCx0mSbli/de4aFmRP42gybG11c0gJXEEVNZBRTbywQt+YQcROVJIi8YKXV4NDULNP33s8jH/6v3NZaZNDp4GQbnCZmAErhhSJ2HkzOplnlWlPjb97/Iab/z1/hVGMGuWZIi4y1YwkySWhdOA8f+zvWfu13WWAONbvEdH+V9gAMfSSSC9IxpSMiE6O9AmdDaJ/p49BkwjPjJyPgG+2YeWJqXYMd5OSDjHUc2eIx1Itv5vaf/AFo1OA1L6EnBDazSOsoBhn9lXWS40cZtGt0ex1y6tR+8O30vu11tF90J+nSce5zkiMuZq5TMF80IIJMZ+RyQCSjK7+65B6YeL81rC83HXgmzhEoQGIJofkKIULid0soQJdnGc32FCePX83KmXspul1mZ6bodzsUqSKKm8SxpdacI27MY1VMrdnCqQGrCuil2Pf+Dof6BpOtEDPLQ9/9OuZsG/nRjxIJqFuBlxHFoE+MhVpE4/c/S/ynn0fefBPoJjUUR/KMwfJDrH30Ezz58x/kdtoUpORrT4fKg2IG6T0ybuCbjvpaCtRBQj8G6zW13JOImLrWI1/jS1Fj01Fg6VBQNOdZ+KbXsfTmu+i++gb8bddR9GHV5KisYL3TpZnUmUURJRGzh+bpnn2K+m/8BLXvfzPTt99Aty5YaLTYrM0ws9rjRpehE0+uDL2mJYlCnjObFvjck1Sl9D3gVCWJr4Qp6sAzcd/m1JQmkZRpl0IWD4EGPDXpSe06Zn2D9bNnSYQgNwX9jQtI6ZFSI3WMVBZkDesVeQG+sAwKy6yu8/CffZrrPnUvhfJkzQbrvR7H/sNPkT3ex330P4H3KOfZaEe0Ng1RfY7TboUbck3/bT9L9gs/yPo7X4a+7wz82sfxf/ZXzOuMmWwDX18ii+u0TB0KR995rIEpHzGztk6qGyQovOlTzwSCGIehFzkKXTBTTO6f83GNq7777cx/6+sxd15Fdvw4zkckyxn1p+v4pqcZ1Wn1HQ3XJIrqmM1NNvIecRxx5tQUNwzq8IpXwXpOvV5ns9agdv9pmDtMIz0DtQZZJLCDnKgboa2kpxMG9YTEPE/ZJF+gER34vNNVZDxokdJb/hse+OIf05AOU+RY+hgGJH1JNpvQzw23HLoTGR1mY2oG1VA0+j3m1Tz5Vd9GV64y53PO+wH1j3+Ixq2vQ81eQ/GB99P5Xz/MdLqGakm6LUjObqBoIKmDGExsX6o8NVmDPKOHxcsGfZey2JzG9vpoMqBcMgjKoA2LxYSiYtEiRZGSa08zSQBHr+ggnaUuEz75v/0Yb/r2d8LRRdYuPI1u1KjVagw2OigHsn6wJWVV+diQlfR5vH8hkcpiXI6UCptDIgvS9Enu+fKnaDLg2tu/k8axl5CTEQsJNgqvUQ9QVWFuz8YzXPY7XGbyEAa9NbuszySuDNBXIqS6RYVg9EaU0JQJD/ybf4eiRz2p0Y9apC9+BbzxdSyfuor729D7qbdw9u230pHQ6/XonD2DRiN1jc12lcsf1KJaue4SNGWdVqvBvEoQvS6KIpjLiPBOYmyoVpoj8ERAzFPFMjCgaSUYy2pvA5PnRIdPwLvewBu/+Ztgbhp6HVASHYeCX8YY6vXntwTNXqiq6uTf9/s/G3TFM3GwwFiKbICQZYI8D8JLpAcvBBKF8iE5vIoTVJTQ0DV0v2DjQx9BkaILR0GN+p0vYap+iMNWMgtEUnPLu9+ObSU0p+c4MnOSjAJvC85l1chsnuZBykYR3hXQ76CEw9JHRJqNhqKfKJxQaCIiEmLdxDZa5NPTHGvMkEeKvswhgynqqOmrWfuRd2F/8+eRJ48Ahr4rSFoN6vX6qGLkQSiS/veNDiJzH/g1cRWFZbJlMOgFG2tZLGv4n0OFJHd5qEfrkggZaUTu6T+xzDWbKTRnoGeZwrP88FOY938EfQHabcG5L36Ksx/7LFf1Qi7l82adpcYSZI7rZY2Aj1+ajHfESBCOgi6RUYikSW5S4gKmizpWCkwkQu1bPMoaosyTDMD5Dk1VJ7WGdRziW95I/DPvpvHq29lwHrFxgaiWoBsJXggGgwGRVCS1OibPy+ySL9AzpWEN6p3MO/r7AHTvFc/EosxtlA56KCEQzoeEqj5kBQkRFB6XWYRQiCTBa4XfSFl96HGuoonxIY2qRJP93Zc49+DfcGx1QFpPOd6ZRs8vQe9JUpOytHicleUnaRBRNwuVngCNqI0pBhg3IEEhag3wkm7UpjudcPWmRXkfcmhnJiQx8ENPcXDRFCtFRvb6F5H88+9FvukVDHqW+ulN5qYXWU8yZBKhlKLf75P2BzRrdepxgi3V+INMz7dU+1rv/4IkvgzkXQ6+IB10kWJLnZZeBud5oYi8AhtAjKKsgaZyMOc2yJGspzkzUQPwiM1lGpspxJpakSIaczy58jmOz78YtfIkneWzzEcLFEVvbwZEpciKDIlDqASs4Mmiw9TbXs+J17+Mp3/6vUHdJ0arCKllSLFrBB5H/B3fxNzdr6D/1hczmJqive6I+jWoSc76DgutFmmakhaGCImq1ZFlvSmiYUqUF+iZ0laU3AuS+DKSA2/J85yGAFkmzAPwXuAFaK1JpEagyKzBOkesY6aJiJkiisArRZamtFC0aIKNcfU23azH8dkbyFfOEdMgmprCdzeRugY2pwpW8GkfgScRKqTDtfB0EnH8O+6Gd72BzutP0fjsoyS//ze0PvcYOoqwr7+J/NvuIn/tDdSO3UZHG1wv49CjKTjozQkGNclU6vBZgShCNpM4TlC1BGMMxlmkUmD3F+VzuanSTnuZnUkOmlR9JnTlM3FZDsWYHKHExS/dSyKliVUcJLFxGO8gaTJXb4fEL9YhRYT3glkWAUFmDbX+DKo4Dek6hpy4fhjbWcNohY41Wb9HUmFCsFgSnSC9obAZUb1N7cQcvORWHmlKjt5+F/Kml8K730lhHQWAVpBodKRwG5YpNDbWnD+myW3OTGaZKSBvaUTX0Uzq2Dwn6w8gzfBa4qUI13mBnlU6iOr0FQ9fxolm+expZhua/mCFNbeBa0uMKIi9R3tHNkjpx451nzOH5lDXM2DA4PtezYA+M8YQpSkxnizO6dQMLpb4Yh1osqEsG3XHk4MnWH/x1fR/6K18ppaTiIizDcNmS2BrslSvPcQKU5d0EwecQ7Us1qZkSB4Umtv//S9w/nCTa7saJRo8Xa+xSUS9fYx+0sZvOurFFE9sbnCh6JD6ASrNmV23zKURXtbpF4qkF2GUI3UZhfbIZoysa1Qk0UogrBnVfLrURwh/WT9V96+i8Xzeu32qTERVHymZ/FEWRAEiRyoPwoWlClCvN0NONmPCEkgIXFmFUTyHnHXlS2IceZqB82gdkZd5tnZVw4QLOFQ5kXoB6S3H6Z2+wGynIIprJEWBcxvUacLRk6yfeYyZWpt67wKaKfq3Xk/rh/4ht5zrsfm7n+BwPwZMeGs1HdZQaQ+FpQmI2iKb6yukKA5973dz+D1vJn/9HbQ6BZztUF9sc62PoZOHGOaFGsk1x+g+doYb2/NsUNDPBlgniJKExlQDtKLo9cl7KcGV7ZnTQZMqO+lyt6/6+rup826P5z43dMVLYsjJBh1whlpUppCxHqGCWUcIAVKMAvrGS7wIIVj4d/+U7J2v4fM1w5NZSJtTr8/TJ6dz5j7qUwuc751FkvAI0PqOt/LkTYvEP/3dRG9+KwUZBosRDlsm3yu0IBeCDI9xTQY/+0Nc+PwHKX71f2bqzlt57OxZOnVNt12jLzPM6gocm8fNRCjvOL25glqcRZ7uMTszS3O6jWzVcbGi2+nQXV0D54mSg+2N9feFdjp/HBTmHdIVL4l93iPtdUisI9ERwgksFi0EflhUjZJ5RQC6vBA4EebTlVfewuFjxznx9m+Dzz+I+8K9dO7/KnJZ0TSCr55aoHbqOvRdt3H9XS+HV97BSiyxd93Gqd/8F6T/5VYe+c0/pPGn93K1awKKJ5KM9Fvu5LrveSv25S9nabqFNCmdWpNmvcaxnqW5auhnBcsNw6lTi5xbfYqi1+V46wiioVhpKI4eabL+5FNQj1H1hEa9ju8Ysu4A7T2ZM0RRtdfYxP47YANyJz3vktiHelA7jz9I/XbFM3HaX8cVPYQPBZ1DdkyBFx4hXAB4ZGBeVzKwFwT7sRfYtRr5zDTu9Sfov+El5A2JTAS222P5whrXzl0LSY+zgxVmo1ls33FyPUEox/l+H/+Wr+OW73wHrp/y1OmnEFpx8vproNlgLdukm7Q5UdRY3OjB+gBiS6Ib4HLyaZhLJZsb54hkxtLpde75pfdx5FvfhLj7pfjpeeb0LCSS83kX5xyJ9dSkJo5jBuby+hW/QIF2Mu5BY+QrnokHnTWEN6EqgXNIFF6CcZZ4WEY38Ov2aoklTbk6ykic9HgRY7qWelexyDy0jvDIyhNEDVhaXML3HEncoHNug4XZJoKIC3NHOL/ZZ9rVOXbDywBIOxusDTqIdpP+fWegtQCZAGvoHo45X/N4N+B4D1aNgvmYI67G2V/6JY5/7E8Qn/oK3Y+cRL3rW+E1L4brjyEFZHmKyjwqM8jpFo3WFHaj/3x0+/9vyHtfxqUcLMYdpyufiXvraAEKgc2DV5aUAmvcCMgaIZklM7uxT+Y71L2mJurU4pjUWbppn9U8peEV1x69BTordP7uUaZOnuLplfPMHDnK6QunWTjUpJWDixKM8/TTzVCJwjnahUSs5xw+ciP0N3n0yICNZourV1YQP/MfWTp2CPcPX8mR1i082DtH+3P3IP7os0wTkW4+yY1/soH7k3v41D/5Ll727m9GnZqn1mjSihVFvk6WpWwqSWOfdtbLPSj3a+e93HbkvQBbO485aAESVzywVeTpyJxhrUWIUMZ02ME7X/JOYKuz6DAzDnQfeuvIrEvcUIiFhM6C5qtPP835tM/ULdezmveYn50j7mfMNmr0RYYQBdZnpH5AnwGZzPCyIFaOhhZc6C0zmNa0vODas6vMfOkc/Q9+jMbP/Drxie9j5Vc/zg1yifs/8Dss5Q7qkqKpWBXr9Bo51y8dobV0mERJ8rQP3hIJyjS8L8TyPpd0UJh2Jx38eGIDUOB0RuE90EALVWaVyrj/T385OKk7Ewqq2WJr23ucS1k4dIzT57vcfOdrEHGbKJrCu1BZQqvJ6W+0rk3c78xkW2cjavAQq9gpyU1ZnYe+459w8i8eIul0AQ/RWe6n4KZiHpCgHQOzwebMEj1dY+ne/zrx+nlF3mRZEQAh7f7KnHwt8cDjE+pwu+r8PJ88UekdyuTOJZMSvYnnVw1/azN6hafWmkdGMdnmJnXfx24uc/rBr0B+gRtffTfyyIsZkICBugKEwTqLktUFBvZLV4Y6LQQgEQKcExD+x7miVGvsqLA4UEY/BMcLkxmyrMBajzGOSIHX4XoSgagCd9VkJlWyggm6G5yaqRELAX/+Bdp//TB0zkLS4oGpAUcupMhTV8N7f5wv/MbvIP/873hJcoJ8fZWlD/8L+mpyraG6mOyVVaVtVjolVAxy7ya3r4qJXQU4V1eTny8tiwLsdu1wg33a0V0C1mByB0Wo4YWUI9OlTDSFy0lwoXDn6HYyFLN/DnTdK4KJvQCPDyl5XPCyAUPe725jYOE81pkggb0LDiAqRnhJrBOkByUjtIzwLgBghZ+c/6YqsYSq8IDvYiiERD6+wtmPfoLB+TPEGJK5Btc+fQGd3ETvm7+e5e/8B7zs278R/vCLrP3SR7nnSw/x2q9/NUWFytxg8kxv3eTzfWXM8eT9qoLJtnePH2OwcrtqSesnv4BoZCr3Y1J4a7/0k91i+/3JwGA9McSyALmJMTne93CyIOccmVsm0YrM5WifI0QNJUMlDu8czj83bq/7ZuLnAhgRQ0lMCDUMGfIs/d7qWE1iF9ToYWnTkpmVkDjn0FoH9LoMVzTWopAIKhwmfEUXVTBBkWiycxvUlw5R/+ffxeyNJ+i+98P0nj6NqTU4nXa47Uf+ESvFFKd9ztG33MXsi27jtVHMeampV4hSUzFQvK9QNWTV+ZPfr6lQx53biU1sZ2RZcf+q9DwuH7++H32P9pvJ8d5xPPn9a18jkR6HQ5CjtSRWhtx3EapFJ1vH+DCuJC6kD/YOIWXQGp8DuiIkMcKPGNK6MNMhC3qdC+AMDNfEzpbocIjLFTjyPEX0EjwNsrRPrWnwFAgvECrC28kztatgIlmhrq0Jy+GTJ6nllljPk/7otyH/0Rswv/aHyF/8bW57/8/hTxyClR6xdjwx45lZkKziUE7TSCdenrSifZGePEirJLHz+ysdOs6Cz2RNXDVJqsyU1xu1aMd9KtpfEeWVpUsBLFUQUaBEG+ly8I4kyVkf/C1CBycfhUKM+YM/V+l8D7wkBlHa6URYwHlXqliGQWetZNgQRO9LaYxzIzVbYvEuJUrqSCxxBEmisQqiKKJCmwYx+SVLO3mQtCJB48wq4OiemmEtsiSuTfJ9b6P2A+9kQxfUexsM6p5ZoVBZn2kHs50a9x4eEE0WJFQVBqxas9sKdVVWBClUDVRXAm+XWrM6O/n+toLJZG6HFx1v1Nb1mVwGp4qEXCnbGwI2rCsosj6ddBVX69CauZq4dghXRrMJL6GcOJ6rIIgrQxIzNLqXYIE34B1pf3MUsO38kHHD91DNjiIHokBHDutSvBuQF5oid1iTISp62jOZy00FOq29xyQa3bO07+szWIxZXkxIm3WWVgrMlCPtrtFf6zCjEtRUztryKvPRUaJVxyCbfH3jJw/SKiZwRQUwVTHLGbNPYKtCXS6Kyff3bjI6nVbk7a5aExfRBZwzOFugyjQ9aZpSFAVxXOPO276fpH4YjwwY4PC5vBmVHrrcdOCZ2GEZFzbBtATgMUWKDhmQyvrDZVobF0LG8OBsTmHB6j6dzVWi2hSOLoN+gVIaS4UJoqISvcsmD7JaJDhnHdQiso2UIxsNFr+UUzRr3KcLThQ5X6x7XtZfYO3C05y/WuGl4aHeWY6cafG4mpyMz3TXJu6nwkRjs4r9bn+SbL8mpirgTE3PT7x+s7k48fyF2cbE/YV4Oc4ahLPUkoQ4qmGcI661mF9YgqkjIOr0c3Y5kzsAACAASURBVNCSMECLghyLfI4CVL4mO/GurmdVMaEVwFBVsapC9IhsC+nARD2M1JBq6qzxxT/+NWSxEsxMpTqNMyMV23uP9GZkhhrZk7GjwVUUikRIfN4hUimpT1nJImT7Jmrt62iqJ0Zt2W2Q1FsnJrb/3CMPkfe+yHQtBXuY1M7g4wHSdZhP5ljph0lAKImUGiFDWl2BGnmZKRK8F8SJwrgMojqIRW6/8+voNo5su99OSVRLpi65D8BVSItabbKdPEkmo+NSTD6/ioTcX2YSXymnJmsCB6VMzaR2PAeSeL9O+m6rNrEvg+6hrM20/wAApR2x1giV4FxBPnDouMHL73otR65+FUTXbx38DF7oF7o/z+MPfREhNRKFFhqvNZFIkEozNzcFUoQkflIGtFZqhAq2SCdAk4BTxLHE+BSvGzg5x+z8HNOzJ8um7b7m9C66+Pfx/RWSsEodr6bnO0jj+b7/s0Pe+0sy8uUHtqqcBapuILaOE7iQfnav994DdXtr2DihISRSSLLcM8AzO38KmodIszHbo7+Yj10FsHXymlt54IGPYb1BCYGOJF5LYl0Hp3B4hJd4PNKDxSO9xzuHEAovfWkjD2S9AOew3mIKhx56BF0K2Nm2Zt9ughFCYCs0qSp1torJ9/2O9nm+rx5hE+mgSGK4NCNffklc4RZY1UXC21HWm9H1nANcKJq9T0pqClsUFEKQJBE6bhHJWZLGPG6gcfUL29szLvEQ6Arga/H4TQjVIi9StHIgA9MrFWEKDUriASlCXiwhFEiFH8Y/I/BCBfVaKYTPsUisg8LZMfB8u710uD3ucBDS2WzfrgLuimJ/6LSQ+31H+2WiqvtXAJsHxCt52M+7MfJzYGKqMmFMPnsIHgvnggotZKiO6P2zUnKy2W7SX+uTG4vLCwoLs0tHENOHEL5FVIQGXNKtr6iIsmknNGeO0l8/R5QUSGextsDToHBQj+LAUFIElVtqkLL8Lv1/ZYL0ESoiSF6hcUYHhh8bhLu1UamL18Hbtye/nyybDGxpXYF57CGP1iQSYp9DtOL5tkX8H2AaZ96djHzg0Wlfuk8CSDzeuzIpegCr9jtPF7nHe4ESEYWxdNOCozMLYAWFh8jKS6qqCAFVrnUi5ujJG3n0wt8QPCQdzjmsD1LSeIcorxHCn4PXjxcOjMBLH5YRwTMX6zwWT2ENeWFRtth6uXDRdhU6bCrUTaUmD5EqE91+ab+SsFKdPiCStoqGSQHHGXn4+3PAxBWSquLsMIAdMEzWXarRzgam3mfrnFVIWSPSCooMoRxHjp+gMAWpB0lnlMlw+Djj265izejsDFddewuPfEmhtUZGodKyUBKlE9SYMz1SBYRaSaRQo9hnpWKUiJBKob3GOIkvmUep7Ux0MaOKXfePTDwVb2D/8cjPN5M83/d/dmjIwM+TOl0BbO012eBlyqwgiDDGYkxKWqRY61k8dAgV6QA0mXY4bhfzDIChIsDAwOKR40gVipyhgnueFBofxXhhyqiswIxegPBiVy1v694hXtp6Qr7tS6rKYps6KYQYSegtcPDyzuP7fV8HCFc6MPQ1q9O72YbHt4fG+qGjhR+68ZWDR1fZiSuY3JkEkhTbT9GyRX+QUtN9UAOKTBHFglCQqfwW5YwlbNB2bRiwHhVsyUKGckfl9fNCEokuid6kHs+gxfVEUy/C2RqRu0A0DJAYjfodDawYZLrRgcFNzB26m073L5iqnWdaHyMbxJCsAm1A4oVASIWUsjQ1abwUNGUT6wMa3RlYpGyQaEUz0ayc/QKz17wUkxusCWCZEB7nC5zLEcIj3ZYdd7eeFlS4NVYEKFTT/uywVeh5JXpciatV+t1W7J+8nKhsX5XbqttyW/WlFhg+W+17FiXxxb21lxQme5qpR5Dq2LFlFg8hBHi5FUtcriwFavRb6ICda8PtqonzgrQwNBfaZUCFK51IKkwoVW13EqxhenqW5Q2Lc2EN7r0PEVVC4cpWh2fZ/lK9CCg4XoRYACmCFJelT7ktyu4p46q3pZMpPdj2QX7fwM/lXdMeJBPQ80XPqi61XWpfSnRddNbEvUKI4C9dAkIjE4oxQWoN1VwECAXCBynmTQCdygio8ePGQQGJR0qJ85I0MxxZOhrWuj4g4H6fEHhuDbIoWDpymKcfE1hH8LMdNleIETNvzbKqVIXFiLG9KtMYKBk8usrjTJFCqZ6HkjZjssP5Z8FOerDXlAfFBHQpei7a96ww8TjT7my0q1oTVw0y4XAuuEx6Z0aDKs9T5NCuSihn6iXgNQ4DQiGEC9FP4UIjZh6XxKr823lIC8/i0lGcEFhjUcLtWxIbE/xulw4dRRDh7FAa+8CMXoEIecEEkpDoL7hdgggAlgIlVJl6twS/ZEDN06xLHDVQSuBC/EeQ2KKc9Pbptgj7Vacn95CslKT7lOT7XpMffBPUswps7bZdZSes7GThcaWLpXcOqUI4YpanSEUptVzw/xiuib0KUYtewCiedIt5t6O2Qbo7BE5GTM8fwjqJs8El0+0TfDWiQCNJZubQUQ3rc4wDr4JGESSuRIjtDDxcE4uSeaWUwR0ziO9RnG2edoiUQOlQQgZXTlR76ds9UNX72686W7ncusLR5cudrROeRXX6IgBshCpXBUhUvaSQmUN4i3Mm1PjFkec5Usoys6UgZLzUJc4gyqwu436Sl2Dicq3skOhag6TZJnW+VEsdriJCo0rbdMqiVARRTK3RxvT7GOeRkcRhkVKV69uSgYXapk4P18BIGYArGUCw0HRBnvVo1OsIYfHO4oxHiSg4yTgP+5bEk6lSUlWsqSuHcOUg35+JrJou75r72ZhoL5uJaa/Jtvfi8eW8QTGE1n25JM6RkqB2Cru1DhYqHHORA8Swit4O+2mJ/jkvqDVbCB3hrMDhkVT7Flf7EnhUpMFCsznF5uACzoKW5eSkBDBcD6ttzIwIzO2lQEkZ6g3LYNm1PjiC5MUA7wtCziJXai3Bk8t7/yw4M+zz/b3g+3zZSb/zne/c04GXZtYh+um3ve9h54vKUV5xYwne2dKKFBwiBJa8v07R22BUoY5ywHq/tU2pDu4A3PyovR5nPYJQlFtET/Khj/04xkV4H+JD3YRB+Nsf/Q97WrJprSEzJEkNgcKWa3MbkoUBlGv7HfZoEaKYlAgumUKIIIld0DxC8bgirNvl9pKdI0DvCldHr3Q6UOp0ucpiGxPs/BbjjR6qpFu026wqxo7Ybb9CYDzBvusdCotwBa7IEUojZHnW0CTkxpFxsLkLKp8YIq2+jIQqt0UBSJRUOHRgHG/QKsKaYnIn23wik0PIW72xtk7LKxYXbuWJR77EwkKGFhadHaZQOVKHqhUq0kgdBb9pESSu0DFaa3QcE+k6QkUIpYJZzQty5zCdPsbXiXUTqTWmAOEl9VqbPO+PdP6RLX8MrHPi4lDFbfHGFcCeGIuS2t0hpkLdrUi6UOX6XGnHrsj2qVRVosQqJpzcwErrRoWm50ohFUDP4OYrhBrTKJ+BOr23eT0wMGK7dN75OkfH7LJ/2HfbbZ6ALx1KStPMkIkCMLQ1kXgfPDq01vihy6ZnTFIPbxqmEec9W/m75HYN45JP6UZFpS9F1lq0DAW/s7SLUgprfJn7yuKF3nW2Hv4WR1F4Wc5jTB4Uj8KUeDw4JbA2x7oCTIq1CuMcCIU0FuctF6V9HZtsh5I6DBA/+h6142uQFLu7Bu4/nnwy7Q893z96/fyr63tj4oue04++hoNg6HAgRhJ4yCjbT57UZ7vt884H2274o+SzYd1hFdLYQpC0fkut9l6Gbxku7Mri4wFtHmoVofypGF7bO7w1CKLSNu0n8TBYU5mY2vmMSCl80afTXSWKEkyRo3WQQt5vlwRb6nAYHJGWOB8CGZwt8N7gCGi2R6IbCmMHFFkXqy3GBlCvEBJfaDzbQxHDTbb+3kKfxY7v4QNMfLxt3RPcOf3oOxxQBTxNvn41Pb/LhWrryuVvQzUT+62NberuSFKO/7Bd1fZsDxfcOnRsph9/yl06xHmHkCKkmCVIWO9cUDcVKF/GxXpXJssr1eQSmQ7uHCEPsMCHCCG/Zb3+iVdt8JYbBrz/003+n/sjTJGDVjhf2p4nDBJri2rgznpkLMiyFbrdVZKohilsQL2FHTntDZl35zu3tsA5sNZjnccTzExC6WBl8gXOZuRFF2Ut1ssAynnwTiJkyCE1ciYZrcFDb2wBgH4bE47aXxEruqXQXFx4rOyAyedXoNe+Ql2t8kOomiT268xTxaT7Rp/3MAnsUZ3227dHgnh8/Rl+/+nveTUAv/SRT5c/7XiIsYd621Uhf9XHHzt50V22DnejzBeUIFWQxGX6GltOLz5YVLwbMnJ4+XIodCnRXyXwTpQM77h3OWG65nh0NUIIR5GnRDKGcoBPegluD0zsXMgTtr5xmjzdIFIRzjSCtBd2S/KOntePJiKAPE3x3mNcyYhShGgmJVFSh+oYzmCKHCs9AhVKuTqPg5Ezy9D2zNAW7SVgwzlDRvZDZgxtEUJUmtB2XwyNb++vwkQ1Vanbk7ngoHt87YUuycQvumaaH/6eu6k1prCmIEoa/PXn/pxbbruD5vQh/tkv/hve8cZbedHLXs0XP/fn3PvQk/zwj/wU0fyNrN73CV558/1817d+I+2ZRXRc4wMf/HU+/eVzgOfGmQ3+8Yvu4USrz2fOLlJXhlccXuY37r2ee1dn+d6bHuaqdod//aVb+eHb7me+nvN/fOFmXnn4Aq84fIG/eGqO//b4EjAs6QJH2znvvvkpmtpQOKgpy8cfnube5RrffdsK8w1DTXv+/RcXeHg1QiCIFbziRMZc3bGSSpSAn77rEZysk1rNDbMdfvvBE3zu7MKufWRdXjkIpFNk/Q1Wlr+Kc32kiol0A6UURmyBLpeSxNmgH0IUhUZEGi0FWku0Ci6YXoZX6K0LKL4qlx8iJA70YlCariSKKNiciQNoJgQ4GxYWF5nkyu2KHFxViQ6r1N1q9PZr0Od3O79CTol96rtV5wu5T2eYPWAKu76hqw/X+blffB8LV72EH/iZX2Xm+O20r30jzVaDQ3e8g8aRO3j0bI9XvvHtTF/3JtY3uvzFV86iZ68F4Ld+53f52ff+W47f8nre+68+yNQ1b+Dub3gVQ7n8yGaLo42QFf3D91zPehZz4+wm777hqwC8eHGFly+tcO30Jq8/fp5rpzus9iO+6dQZXra0RicvzS0IpNQsNCzv+wf3cvN8j1/4zHXcODfg5Ud7gOQ37n6MVxzv8f6/OsRLj/R5w6nN0cC5esbw9df0uWkxZ6WnuHrO8KarO7zhxDJ/9tQi1890ePPJswxNVxd9rKn8aDz93jqrF55CiQK8JI7qSB0j5DhqvOPllUwdHF1cqEAgBVprlCpVY++IVYwWcZCeLuTrEkIEddp7nM1wJsO7AmeKoKlYM3oGX/XBTvwESVjm+vb2ou3qz/NLlc+/z89zQbtOUz/6vW9BJDOc/sLvMdPUqHZQd6Myy8Pg/D1oBfHCTQD81T1P8prbDiOkxudd3vKm1yCSGb78yQ/T6Rf88Ud+jv/4+18ogTC4dqqLkp6BUTzdbzBXCylgppMcvOdos89XLsxwtBkY/bHNFgLLyXZI9P3wepMASgHO8503PkErtvzRY/MkouBQs8B5eOmRHq3Y8X/dO0dqJL/8l4v88aPNUedeNxck4cMrwRPq+vnQjkfWGwyMIreSTz5x6JJo3F5elJCCIuvR6a4zHYc1cqTrOFnsev5OYEvIIBm1LJMKaDkK5HfOIaXGWRlEYuk9NYzMlJ5g/xYenESoMsG+0AyBvdGSd4Tyi23bVcNwPJhk+Pf27BP7HchXvrp7uWlXJl48cQMAjz32OHfdfAgAn66ycGgJgPOP38erb15EqBifbXLfExu85bW3ADA4dw+Hjofz73vwq5xbTXnfb32mvHIpAadDQvTHNpvgDOtZQFC1cNw4u0JNWz583zV8w4mnAHhorc7V05tE0tMrFOf7CcFDKXhUXT/bBQJzX1My5tlezIl2iBV9eDWhl0n+8OEZECClwznPjQuh0NEDFyIsgusXwrkPXdB8dS3m7b//SqQPpqDx+M3hv95mo0HsSwR8mN96aIvNOM+ZM4/RiKaJ5QBrN9kc9FFiAREfxfoBwolgCrIFSniU21qjEk8hhKLwIXOlcDlShUgtIRT9rBskbxkU4ZzEWl8GQzik7LG5OaDWmGJ+bingB86hdRMH5KUddSuKqnQ6GcJ6JmMYSbV9vxrrjUuT0Nul7U5bclUFCDGmr+9mh7Zj4aY7jwOoDGCptENP3u/c5Bxsar+41tB5X3hC1K0fi+YLccW7MrGzYfBfWOvwoluvAqD39FeYWwrbjz3+OC+/PWynFx4A4OqrrwZg9elHaM8fBuCul9zBIM35lm9+K+/56V/hTSfO0C00V7UD0z3RaYZr52FAGC/49uuf4P9+5DgPrrV4z81B8j62UeOGmU44Z7OO955vOHWebqH5yzMz5GVHdnPNjXOhosMTGzV0mWnxJUcGZFZw9w3r/MKnjvCN13boZIIT7eBo8PhGDB6uLyeA05sJAgcurElCMMGwV8cGUNFnGCU1VCG997gyYT14XD7AZn2y3iZKZySxIpYe7zOwmsZUc5RDzDiLydwoZY8QIqjlwiG9x3iPVBHBji3CetGUftbSbfOptrZsi8iwJiUbCHr9BkkyhUeQZQNkFG8Ncg/B5lp6kQlXSneH96E29MiMOG4LrnJ28Ls5gOwPUNpuh774t932X5r2lw2zii6vx1bQpnZl4k998g95y/e/kq//hm9g+sSLAXj68QdI0wG3n3wVr3jD2xhsnMd7S23+WmZbESsry5wEFk7cxH/5rQ/z7n/8aq79uh/kmtd+P/f+vx+gFeX8L3fcz2Ye8QdfPQbANdNdwJPZ0FEnW33+bnma37jnGoS3/PW5NrcudHjzqfOspDHOw7HWgMWkx4++5FE2soi/fOpO/tujC9w81+Vt15wnUeGlXDs74Fe+eJQ7DvV4182rvOPGVX7zK3O0IsNPvuo8G6nib8+GrBfHpgzeO65fCEz9ZKdWBhPYLWBF7AAxBGTZxjZJPM7InoCSJ95SE4auTTGmRyNqIATkeZdICHqdEBcdRRFaxyGgg4Bqe+/QosBLAd6V6Q6C9BPeBs+dQpSSWI6Yyzk3YmLFAFek9AcpSmmiuQSEJDOWSABiLEZ7aJYbuYCq0oQz9Mf2O5hd7AFYGletx34fgWfV6PLWsX7b9uhFlPTMGfnKJvGOd7zjotfgvef4Qo0Ti01+7Md+lGTpDj7x6/+UD/7+l7n15BS5dTx4usN1R5ukecHp5QHgedkN83z50RXS3LIwnXDD8RkeObPOubUUPMwkKamVDIzmRKvL0716CPvznlPtPpuFYrUfB8ZxhiLPOdwa4LxguZ+wUC8wXrCRxczWCjKj6NlQt3i2ltPQlqc6CUuNAWupYlBIGlHBoXrG+a5iMwO8Z7ZWMChC/PDxVsrpTYUtco63LV3XJJNTeBFhHchy0biTgUHwgf/9PQwDDUbM6+2IgcFRt5bNlTOceeI+bLrB7FQjRGKJmEZ7hvUCpI6IolDnR+qoTJIXrhvrqPSZ1gidoKQONmKhQZXumWKcKSzWho9zBu0zBqlhkDnaM4ssHb0aL+vkhafebG+po2wlGsBvJVsYhUOy09Y8VCMrJM1YtsxdVU4xuX7ybueM/2YmHFc+wMTrV9Hw2S9Nk9XpfYdq2nKSLU2qXirYlkBiAv7+5IWUCxv5CLz6wn1hffqVxzcZztoPn+niyrSx3ns+/8ByuDGwvJGyvH629I0KL3otC95J3nue6JZOCKUTyWOb9fKywRbsrMGZgqc7wwFkWe4HhkUYVgeyvHYwkaz2JasE2+fZbhSYyDt6ueSRNCG4UQYvrLWBHNmTn9zUOGPI8oKHlz1JzaB0H2SE0lGpQoqhqXnbGrBIOyPpd7EkDt/Z2gZpf4NsMKC3uUE66BArTRw3EBga7Tk8BRhLYQukCiVlVBSkckDvgi4rXcmw5ZQinA+lSUVwV/O+TIfrCqwtgjR2KTa3eCPAtQk5tWx4Fl/WdA4dTIjbGg6a0O/BLdSMqdAhSmzLXXO/yderQiXHJPEuduwhE40DbAdJCj/vARDGOf7ZT7yHx8/26KZma12443vc6WOESPqtPeWOsZO2HEaG+7YiboL/sncG54otZ8DSpOTFuHoVMnIMmWs0YYzMQOCFRwwZ2A/NIQbvDN450jTFOouxFqkU3jusLRDOo6TY8h0uHR/GnRtcPmCYy2ubNC7NLAB51gsZKZXEWEdvrYN3hljFbGysMbvUJdIxUa1JVG+gZTMEaBQG4wUqSUbAlXEO6QzKGXwJbG2VUQn3tC7DOoMxOdYWKFOQ5Rah62hpcbaPdwK8xtgc680WSDWStApK8MSX6Lh3ckzqhmfeC3pdGU+8hzF8KQb1w/fMGDMM9180WC91/4onqCgiP9IOxqb3r8X2LCsmQbcHj7LJTGzhnsc2t/940czid/xWMjOl48KOzvTjM0DJgJSqpwfEcNs5nLVl1Yehf7QcMXOQyFtMLEcDqryu92wFPpQM7IKK6U1BYQqcNeRpipQSpTU6ispsk6XsdQakZigJPcNBV04XhR0DdsqQR+9G2oT3nka9hsAyPTuHVI7NjVVcloGxdDodsrRDHMfU6i1qrWmS5jRx0kDoWljzujpCSJSMQtSWire2haDIQsqioMYbrC0wNqUo8hCHXWQMckejPYcUlizt4ZXAyzpp2ieKgrlpNPDL9XFQq8GPkuNbQqL84Rp5uwS8NG1nwJ3bVW6Z2yX9dokcaKsdB3E9/FzYii9Lojx2fl/EwKOfRr97v6VaD5nBO4ujrPIgAhorxhg54CphkDnvh1rl6D5BvRwyV8h84W1wUSzyDGsKtNLoMgRQSIUoJ58w0FyJ9WyBKH7s7/GoneGEsfMjtUJFmql4hnorod1uIZ3DZClrF1bIOudIewM21tawnCGqT9GeW2R2bpFGq41PQ/YSowxSaKRyGG3KbB+KIssZhhd6bzA2xdiMoshwzqDyjDS31BtTCG8pshynBshYYwuL1s3yZUhEiURvMSrh2uNrZB9Arq1j9+aw8UyZ7FLnVSHUe6cr3w49qk+8BcqElzcMxROmjHTxrqz7a/DWBFTRWawrLlIjh9cC8GYwAnl22lADk3lwBcIVSJ8jTEox2CTtrZMN+jz04F8RRRFxVEPHEUJFIbtFMJqh44AwDxf5ctw8AzTTdQSebJCysnyO5afP0Ot0iZSkWa8TX3UKJSPiuEaUNNFRDa1qoEKWjaTeGF1//HvUgXLyPJgP+iVibHDelICTLVPiWoreWdJBn876Gr2NVfK0h/AFsZRESjJ76jqiKKKWNEmSOlrF4FWwBTtHxjqiTLxnTY7JU7JsQJHlGGNIrWJ6dolDh08xs3iSZmsJWZtD6iZeROhmneG6c5QWyMsRoCP1eLxxyBgyPAZCrutt/bGjn6y8eN+2bSF3PW9I3ovdzyu3nZUT94uKeOPd7rvdDl0xKVQuFyafPwwAuTQYVk6mclivWu4AttQzlMTCB0BEwF5m4i0wIgBPW2sbifcGnMBZj7MObwymsGS5ISsMrchiTEaebWCFJI7jUEmB4ChgdFJ2xlauaDcKgoCu7dPr9VhfXycdDFAIWvNNppotarUavt5GaEUcNYjihCiqI1RcdpQaMemlBhkVtYqSpD6a1EJEUkg35MpQx1gt0Ghb5heWKPIBaXeD3sY63c1N0qzP2SeeQEoZEgOo8OxKDV0vFdb1McaQ5zlFUZQOHhKlFEopFo7eQHNqlsb0IZL6DCppgI7Kom0ho+ZONLdqYF9O+lpswM+mqnqQVPBKEo7xOOo9MHGZ/mYoQcfWMFXeMDAORmzZFoN6VjKaD4xsHSE7h/XkTmCconAKMxjQ63bodTdxRU4Sa5JIgvM4W9Cantumvo6Svpef1cEmRVFgHdTrDdozC8zMzFGrhyAEH8+hVISKEqIoQekIqZKRJDJ++7OMf4c/Js/EcTnJuBK5di5oNMP+dL6OEgTnEmso8gFZr0s66JFlGemFMxRFwSDt0+92ybJBaQMOfa8dwRwlFFGcUG9NMT0zR3t6lqTRoLF0M7V6k6Q5RVxrQ1RHyChMPsOUPyXKO1qmsDsj7/z72Rz0l0dV/trQ4fHl0RXD0OxBnaZwI9XZeQOuKNXpUjW2ZotpdqjT3vut9ChiuxlmeM8iCwCMLwq8yxE2wxYD0kGPIs9g81421zdYvXAuqJuDHjbvY9I+eZ6Tu3ItXKrS4x+AZHaOVqtNe3qG+tQMUVxHxw1U3CCKYrxPSiYOkg4VUN9hPNG4V+BuA9tX2BFjtZW5I3hyDfvHld1bToTOgLMIHwrFQQijjG1GURRkWUqadcNa1xeIslxNg2ZYQugaKqkT11tE9Sa6VifSCT3bKNP7JHilsKU6JqMYqSKk3VLnBIotm3A5OenxpALjNuSwX+5YTlyk7opL7wNG/fxM1emQb2yCjbaiNGqlOl2Zd3q/6nSF1uOC5rpNnZbDd7VXdVqUIBPDCBUPIoBOe1Fntozl7iI1AMosldaHEDolkHFMlCTouIGxOWI6obGUMnNsg35vk6LXwWR9bJGDM3QG/RHTaq1HUT7DSB+l6zSbUySNNl5oCgNWKOrNFo16i153PZyvozK3c1lxsJyYlNqewO6iTq6oijhc84QyrBF4x9ALzHuPdlsTkGC4HDA4Y0OanSiGGsRTjliYMGFJGzJ9CkFDTSGFxskIJzVeRhgvGXjoe0EjqYfnUnILNJQSqWJUFAX03wf7+2hNjBiZnfyEZ78cknhnQMVw3/C3i9XpZ6cNBxXd3gvtoaDaFrP6kZ11rzY4gRz5Fg+dMxweVQ5qhdZh4DgnUcKHOFlRI0rCGrLT08hI+lsn2gAAAxVJREFUMNU6zpS34HKkD6lrFYL1jQtji/ztwJYQAuF0ma9Z4b2gcEGFlzqYa6Ka3zpPhfIq3nuMC44Tkd4Czsafa9Q/FcCJs2Krn4QbyncofbIjlWw7frgkcFHoZx3PlEnyxcgZf6iOh+MamLIsjEeB1CgdlZ5dEvq9ERAoSiaWpckqklHweBJcxMAjCTX2mrdJrXDDi1ho+Hc4hkoeq17v7q7ubrVH7rjJ9u29rpt3nyCGJsVJD1Bx3aobDyXxpezMe5hM9ghs7Yz9HKt+WEFbktiOGHlLIjt0rBGFKKNBXFlzSCFwSKmYn2lhrR2BNsN1ZWEC0ttemBqbZC6O5fRC4KQkUhopJYkH7xymCEya1KbDAFdlFWTvsd6gXHjG7ejsbmviqi4M6WWBUfywKAFBIUKo/pavMyAFUazQKkZoRb+T4r1EaYXyAdQKuarLvNKxBGsxZX94Y5AmRymFVAqly6WFVEjvkbacEIgQXiOEYUslHGfg0s1vlyihZ5smScGdkvmiY5/lNlxpUhi+RmArfI8BW95/Td4pI5TahxAq78sUM9rjC1/uC/CX9RbnBO1I0TcW6zxSKHTSDFkxnKcoChKVjtqyE9QC6LoioLBa4pzHGYPAoiOBVhLjEoTwIUE7DofHO4m3FuVcmQljq/3j30BlrJrXEcMgg+E6FtwWHpYVgYVK5w1fMo/xIIxjphlcVQUhekkgwG0lhy+8RQqIJCgRcmsp6fj/qruWJYZBELjotP//vxW3B7BKqnlMpod6csKY8ZEsuAjmTGQo9GHzJbArXRUEkZAofk6l7Ymb6yiO9Wz9bvkVsXW3L/9QArEFKqDu/nBNW+h+3mrxskK1tC9QC6GTTlIFDdgQtHSNbQHptdeB4/Ya8xKP5hFJUF5LGQAk1qXs1ATpfl7keuH+3imxMxAnM5DQYgDwyeYhEgDLmPT1T5aYusWXBqLJ08ZI/W4bPmA+w/POZnv/NiC2fceoK/cAYC1b+4FdahYpfUsh5jZr48sXkodM1+fK/czsgSHNkD4CA5X9eUmNWZ0GQNhZ+jdAMacFj6Ka8wAAAABJRU5ErkJggg==" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2"><b style=""><br></b></font></div><div align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2"><b style="">به اطلاع کلیه دوستان می رسانیم استخرهای کنگره60، مسافران و همسفران تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد</b><b style="text-align: center;">.</b></font></div></div> text/html 2020-02-21T11:45:01+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر احسان گزارش تصویری از فعالیت های ورزشی مسافران http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2410 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/12/981202/IMG_7774%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-21T11:35:17+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر احسان سرو صبحانه اعضا کنگره 60 اصفهان http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2409 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سرو صبحانه در پارک شهدای شهرداری اصفهان روز جمعه 02 اسفند&nbsp; 1398</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/12/981202/IMG_7675%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-20T18:09:54+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 اطلاعیه http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2408 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/1/8/Untitled-1%2845%29%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-weight: 700; text-align: start;">به اطلاع مسافران و همسفران نمایندگی ورزش اصفهان می رسانم که روز جمعه98/12/2&nbsp; کلیه مسابقات ورزشی&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-weight: 700;">در رشته های</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-weight: 700; text-align: start;">مختلف لغو وبرگزار نخواهد شد ولی حضور شما جهت فعالیت های&nbsp; ورزشی بلامانع می باشد</span></div> text/html 2020-02-18T17:36:49+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر حمید جدول داوری والیبال هفته دوم جام سردار http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2407 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49952/Sal%2098/Vollyball/davari%202%20sardar.PNG"></div> text/html 2020-02-18T16:50:07+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر رضا (دارت) اخبار تولد http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2406 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اخبار تولد</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اولین سالروز رهایی نیکوتین&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر "ایمان" را</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;روزجمعه 2 اسفند ماه 1398</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;با شور و شکوه فراوان در پارک شهدای شهرداری&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;استاد جلسه کمک راهنمای ویلیام مسافرمحمد</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><img src="https://up.c60.ir/repository/33926/salman/98/11/981129/IMG_8925%20%281%29.JPG"></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی ورزش اصفهان&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال خواهانیم.</font></span></font></font></p></div></div> text/html 2020-02-18T04:08:51+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر آرش اطلاعیه برگزاری لژیون داوری فوتبال http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2404 <div align="center"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPEAAADRCAYAAAAdZ1Q/AAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAgAElEQVR4nOy9d4wsW37f9zmpUndPuvndlzZnmStRJEXRu6YlKFESbVGEaJi24SDQSSZkGYThQMAwbBgyIFEiaQGyqGBRMkXDJEGT4GpJWVwvtVzGDdSmt+/tvn33hZsmdqqqk/zHqZ7umTt3+r6d93bm7fYXqOmarq7q6qr6nt/v/KKIMUa+geGXbJfd5RFCvP4ns8IKXwX0eZ/AeUM+4udijCsir3Ah8ajP8AokIq+wwkXD170kjnGZwrxs/yR9Z1J4JZFXuGj4uidxiO5M+wsMcJS8KyKvcJHwdU/iZSqwWKIhRzE3bB0n8uz9FVY4T3wDkDgs+cDpm2ccnRF4JYVXuGj4BiDx6SyVX4WtakXkFS4SxIX3E3dnFyJ474mAlBKUQADStuljMSYjlojzdSB4e6avF/KoAX+RvEIItB7A7C2hDtdnF3VF9RVeb7xhJHHikgICUcRDciwSNhKIIabPdO+JcEbr9AOiem6tjgChGySEIMqIiApkGmAu9ui4wtcLLr4kfgAhERdPCAFa+8D7h6SOEbFsTrwE8ZjkXXxNHzAIIRBKI4UCJZFSd5PplRt+hdcfbxhJnBCAgCAQXQvB4UNyIc2JOyczgPRnG6OiXiBi7AgcF/zG1iGEgmCRyqBQBGJS+YXkDXeJV3jD4cI/YZGZAhu6xYOvia4leE8MSdLG6BfmxeHQoBXiGaWhOxbswYIqDQQfQQokmkAAkWjskQihklReYYXXEW+IJywQITqE9wQ/JXpH8E16jXMLdCJyR2CRyC1RZ/vyY+RdfC+9n+bBIQRkR15kgCARQiDz6mzfv8IKS3DhSewBQiB4R7QN0dXE0BKDRcaAj7Pgi3AogWP0EDsVW2RnOwG5YMiK89cZBDKdZRSEGBBOYWUAIRBCYPKzff0KKyzDhScxJEnrnCPYhugsIrRIfLJGd5I24o9Ypg8jqs5otwtiHq11EqSIJHksERGi8IQw++zKsLXC649zt07PAyfmVuQQJDEJM6RswFrq8QFNOyEGlwgcLcSIVOrwOIvHfD1w3EcMEIR+6DYAJTV5sYYqNwEDIvm8AxYIaLkS1SucDRdQEksgIKRMBq3gCLbGB0f0SWUWIiIQSRIfzodffxKfhHhYVmAxrGNhzhwV3luUrcEoiBIpZ9lRq1CQFc6OC0DiQIwSmMUlJ8k8E2ZhMqG1Nd7VhNiiCCBAiGS3DmGepfR6EnlxLnx0XiwfKoUhzeljE4lRoGNEZT1AoIQkrEi8wmuAcyexEALvHSHQuWRiF53lgEDdHOBsi3UWETxRAjHNRUMMR1INT5LKrxkWfMNiUdKijmw7sg4I72mjwwVPTqRQIGQJKOSKxCu8Bjh3Es/mwjEKiAKhBOAItDjX0LYHOOeIzpMCPRRCKHwISb2O7qES+LUi88N8xEIIYufKiid8bva7Qmzw3qY5vpHkUoIqIOqVRr3CmXEBSNypzyiknKvR1tbUzQHBTYkLQR0Q8KT/Q5jHSB8e7XWQxg/3EUOQR/3QJ6rWMVnNrQNZKwSaLDOgLsDlX+ENjwvwFAWE0EgpUIqOMZHWTphMh2TY5D4iIKNMxPEe7yPeOpQ5XfqelcxziXr0/8P1EI/+Hx9cR0YQ6Ri2nYDMkapMlumVJF7hjLgAJOaIIWsG7y2tnZCFgIiRSOcD9sknG5zDe4c0qiNIJ4GP5w6dkSQPHO9IFlM8rMF1/PfMK3/MK4D44IixRbYNwXi6yj8rrHAmnDuJo40IndwubRvIMpjsvEyz/zKq3iOaPPmD06fxhyIRtJG49vR84bMWylue/C8f+NzieuZLrJsg8kjVy7DBMtofQYxkZYazJUp1uRJHMJs+rAJGVjgd507iIw+/TNFPPlhi8MkCHU6e887Wl5E0Li0Pv/QMT998eD4n+4kRs2CWlDoZQpLSwbfgapQpH9BCVljh1eDcSYw2RB8QSqIEQIttpwTbJhdMOFatcnGOG+OD24/jjJJ4GcOE6AxbJ8yF0zQhpmIBkEjsAtFLXDvCjvcwm5tp9wcK78nOb36201/h6x/nT+Io8dGBCyjp8fUYW48JrsZoj++0yodZncMSEp9VEotlkrizmp9YMADwpgWRChU4F/AhgheEdkI9uY/ZfKI7z0AMAilTCmPSMla1vFZYjvMnMcmXGmnQMTAZ7+LbMbgWKcH6mR/5Yb7gZer02epOLxWFcZaA8aAPGcD7hhAdMQSEFYQYEUiCGzOdOnpxNqeXCDn7bTOpvJoPr7AcF4LEQoikasaG8WQP7ybIaBFOHlbugIcQWZxO4mWSehmkXEakhfI/J0R1tf7oeQshkCJA9LimZjzZJ89LMl0AgigiwQekVCtVeoVHwrmTOEKXexsJsWU6OUAFj4yB4D0s1sg6UaU+naTirIatsKxu9ZzkJ6nUrXPz6h4hopRCGZnSJZ1nNBoipSTTWXe+aj4Xnpc1WWGFh+L8SbwgvULwWFejCOkh9oG4IGlPnhefHszxoJ/3NcaSYBLvZ5lWKd9YSokiEkWkjZa2mdDzPZJEX6nPK7x6nDuJvWzxSIws2H3py5jxHkbWtFGyj6IQ87rSi68zRH+6pIwsk6RLrM/q6Pbj/uAUE32yj1gIQUbWadwhbXOWxs8+o9G7n2ft5hUiJdZLMkCHVJnEC85aXGiFbwCcO4kBZFfiZlZuVoSQSt0giTKeKaxyqXU6nk6TGP0xC/FirvBskHiIj5jkHz6+bVH7SDHhx39DANSqbvUKj4RzJ7FCHc5qY4wQIkE68BCkIAR/imU6opY96Utjp0+X1D6EU/OFZ66g2bbj62Jhzn7ScaIIad49G0sEyy3iK6ywgHMnsUi5AakeXYjJHeMdISYrbRDJBfMwIvtlkviMCRDJ/bVwvseMV0fOa/F9jrqcju87e99HR/AecUIc9UoSr/AoOHcSJ2NOimgSwRO9xwtLCB6PIYp5bPSJ8+IlT/qZSbwYQblIyoe0OD1O5Jk6fdK+AC4UeO+PKs8rSbzCq8C5k1jENCeOwnVtV1IRvOgDkYg/wTq9uC6XPPBLu7gsaVA88zCdplIff39x+/E59fF1Fx0hBERI8+Aj575yMa3wCDh3EiNEUqk7tToEBzEQQktEHTb5hoep1MsiqpaxYJl1+0EJe5KkPFJ36wiJ49HPHysq4GNKjJBxJYlX+Opw/iQ+ks/gD19jTDW0ogwL2x8kcVxC4rjE+swS63V8lU6e4zWql8VAxxhTY7gVVvgqce4kdhJ8HciFZ1D1uB1b9se7bPR6VE7gbH3ifjNKWP+1yReG+XizqIDPwjIfGjuNQkpJjKm/svdJvTbGkGUZ48mY3vo6RJ3GEwPjZkKvrMhWwR8rPALOncQASknwkrJao3UglcJai46P4Ad+jcrvfLVY9v0izkNHZRdOKUQy4vm2QZs+s4EiiLS2WDlzNSdeYRnOncSCWVULDf11EBohDNY2CJnK4p2GpRFZSxCWDQJLLGMnGa0W58chqkN1WkqJ6jpWhBBwzlFeWgfmpT2ieJSkixVWmOPcSTzrJJjaseSU/S1GO3cR0eNdSB0RT8FZ55PLCbNEFJ5gtDpasnY+5xVaI7pkiOAt1lrWBlvMrNJRdD7z2SmtJPEKj4BzJzF4vE/1soiGS1efYP/+F5JByNfLDUuvQTDH6R9YQnIhTvERdx0gZr2Sw9xlFYLDe8tg/Sqz2xBFF3Cp1Jl/1wrfODh3EqewREFE4p1g88oNlCnxk12MSNL4df3+pUn/p1+ik3zD4pgbaYbgPW5mVQ8BJSX9tctEkUI9QgRFSL7veGznFVZ4CM6dxK2bonWZZrbCkPe36PUH7O+19AqxNEvpzFhq2FpSVKCTxCf1aUrW6rmk9t7hXNqolEIpSV4NiGgCM5f2rB6RnOVBrLDCqTh3EnvXYgpoWsg0IDVF1ee+tche9jXtcHgyllifxcN7F0MXkSZnJE6FDlIBPYnRCqML3PFEKMIqXGuFR8a59yee5cJ7YDxpWCs0tC/zT3/qf6Jn7hLGVygGAVM2WNtiW4kIBiUC0BBOyhx4FViWBRXkknFuSWWP3G6zHytU/wpiOqYXJhTVGl8eFfzRf/svoc1bvupzX2EFuACSuGtCjA+RosgTqUPG2975fp79zP/L5b7EujH1aILWhkznRAc+tAgcYklAxLIxKiwh8bLjHw05m5esnRFZ6ZJcZLR2ghItQgu294fcfNN70Kq/5NgrrLAc50/iLpfW24YirxInQsGb3/cBnnv2C0R3D8kUvMM5kSSwVKkmFw2E03/C8mCMZSd4eoeJmSR+WMlaR06WZ9TNiMxEvBSMrODdb34vMVQndH5YYYVXh3MncYgRSepJfJgrIPpQ3ODGU3+A25/+R6z1c4zWTMcW68boIkflDhct0i9r43JGEi/1Q5/exmXYCHraoeMUgmDYGvKtp1i//CZaa8jP/Q6s8EbHuT9CUiqInsxo6umUMi8JSiFFn7e97zvYfvbDTOwQmilGKIwC10xpQ4M0KR75NCwjsVrC0aCWdZiYX8KTiNwGQdE6lG+YNrDvNe967zcRszXkGefzK6wAF4DEM6QegxZEiTAwGjX0N67z1Hu/k2c+92sc3PsCNzZKqipnf29KM2op10qCO10SL4voWm7VW+ZHPjqIPKBWG5X6LrUtbZtRXHqCx970B3AqI1Mr6/MKZ8f5kzimqCmhPFWZai+jIGiJQ/L4u76T7fGQyfQVar9P7iNCghKaYDUhnI3Ey9TpsDQ2+9iceEb6Wey0mRJ9g2gdVXaNx9/zHfQ2n6RGEmkQlEuOv8IKp+P8SdwVSXeuRWuD9xaUIatyWlqq/k0ee9O7mQ4/ze6tl/DNAYPsKrroUVsQchlJl0jiZdbpZebrhQRF0VV8X1SrXZwQvEN6WOtf4en3fBuOEoHHc4BekXiFM+L8SSyTG0ezAUCX5INCAgU1cOOpDzK6e5f9r9yFcBcfJjR+AroiYhlPh/hQU5QaozJCq6DJUCLHqdGpXx/Do7uoTrJAaxxFuUbtYNIMyXKBFAY3KQltyZuv3eFzL44pbnwrb/1D3wfmGjGAQIFcf/XXa4UVjuH8SbwEs3SCt73/D2HCDr/9kZ9hPNnl6tYa08ke1q0xyK/gYst0NCRqydqgh8Oyu3uXXr84/QvCsrrUC4XwFsIpZ1AFbO/tomRBr99Dyhbw6KxlVDd8+e6EwfWnefI938Tm5RscFhkQy2qSrLDCo+HCkzjDUTc1RX6Zp7/532Bnr+GZ3/kQO9v3WC9aiJvUBzXeRYzpY6RgcjDF0WCqsLz16RJJfPi5hRI7i+ttbPE+kOkBwgnGkwN05qnKAWUReHG8ybe84w/zjvd/AAaXD/MalEhpmKvWLSucFReexCKOyPOCSauospu8/1/9C0RneebjPw31mMHmDrZpUSKj1GuEEJk0DdF4yl6OGy8h8atI+mdBnZ5p2ZN6SlFtoKNkOhrjg0OpSN2McUiuvO2P8di7vgPWbgIZtXUp+YGIWKUprfAa4MKTOLYNIu+hMsO9fc+V9Zv8/m//M8hml2c+8Ss0k2dZ72+REalHd/FOUhYlQWtGwxodHy3i6mGYFQ04np00Q4iQ5YZmOMW7ho2tDUbthP2RZ/PSY7zrW/8MG4+9HShpXUBLhZbi7N0aV1ihw/knQCyDm+CiApPjIti6ZVC0MLzF537jn/Gbv/k/o0PAuIi2IEWGMgVBFbQItD+50N4MQpye67dI4sXXw9PLFINiQDNqCb5GlpqdkWNw+R18+wf/HJff+z2d20mmIvGz8jzR4ZwjM9VXeWFWWCHhwktiREU9HFMMDEZLVCZBFDB4K+/64JuIcp/nn/kUd5//BFnYpzBT2mZCECW6HCydE4sljuIZyWdN0BaboQEIX+IaR15IprVl52BM78q7eO+3fS9X3vWnIZqu4kdAqdRgLRKRQh6W6llhhbPgDSCJ6Tq9OMb1Pr3eGhFD3YDJQNsDmq98gt/41X/Alz/7YYzcYWOjj5UZewcNfdM79fBSnE6kmeR8WGx0K/oE17A+0DRhQi0y3v+B7+ctf/A/IrothALnPdoIEB7XTAlITF4RkKuc/xXOjItP4iWIcZxcNe2Yf/mRX+STv/YzjLc/RV9vk2cT1tY+yM72LXQ+wvo98n7JsI5k1XXqVlOyB8iUqI9ESokQKvlxgZ4ShFklSiQgiUIQOyIX7Tb0cratx/dv8J5v/W7e9U3/JiZ/G86COc5SAYSUcRkjCJWixmKcudO6LoydhtAKiSKks4khzeGFpI2pf3HwI4zOUKRoNxmT9Vt23xXriMgFXtAVQkrFQlQEWuh2637f3NCXBqqAx0KcVSeZXZuFKcWszc0DpoWZwXBlfX+98YYncQvU0yE9JVHKwv1n+P9++Sd59vO/hlFjMvcS0WmEzdlcu8be7j55P6ONE1QusG1MD2ZH4lR1Qx2q0UYsFIaXHbmlOHxq1zfhzq7Dmpu89X1/gm/69u/GDB7Ho4mQCu/MjGdinr88e8SVCCloLYrUk0ko5AJHrEhzHrFYc0uA9YnERlkkgtnMSBwWBAlp8RokuNnv6BYV0+ZUsjfMg1rEMWu97PzkqMNr82hYkfhrhTc8ie87R19rJGAAwRgY8fIzv8UnP/kxtj/zt1De0B5ESlnRjhtuXL9C68eM6n1Er38igcVh7ax4WEdLKI2SGpTscpoFEznEhes8/Zbv4pv/8L+DWrsEEmycYnRDcIkAUXYEEIo5lUDQkB50DYjUdiaKw7RMS0RGgU7NIwHwPhWaFxo0FhAEH1Pcighpni8sMfpUeCBGfFf8V0mVvtkHovc4P+/aOHtdfCSk0cw1FfVgTbJj/y72a44xHk5HVnj98IYncdO9Op+ERqFnFTQbrJvSvvAxPvSLP8X2y59ms2zZqnJufekWg+oKVy89zo595ZCwMzV6VgNLCIFXiwQ2CK2QynRqt0Rv5mxsvoN3vutPoK++HxpFM95B5xOUmXLrhbtJukqJVBqhu32lRghBMdhAGoPRJVpVgCEEjbWJrFUFwXW1qDvp6QGlSVLTDvHW03b2O6EgYnF+inMNa8UlPAEhI8iI9x7bOIIHLRQqM4eF7WV3TkR5SEapsgVVWnSD0FyzQM4NhzGKbr/5QKD1ynj3euMNT2JoqKcNUhqyPCUTWOuJ0ZNlGoIk1Pe4/cLH+OiH/y7TnS+x0TNcXdvixRdvs7GRSuTMJLCU8pDIIKDMFkiYSKykQSiNlBJnPY0HXfTx5IxHDUpmVFmOa1q2rl1OJX6URCmD0hlSK5RK5HH9a2R5RVWtUfUukefrKFOByLoyPyTNtJN4zoI2MZEnWqb3X0qkEQpl0rFdbGnaCXU7Rk49QnoyA1pLmqahrlukKqjKNXTVS8En0qB1+q10qn2MgjAj76GmIg+JLoQgmJm/WwKCGARzFVp2FvkVXk+88UnsDkAZQBKtB6EROllrJuMp9EsyQLUT4vAlfv2f/xS3b32MGF/i5s0ebngV4ARJnF51Vab3lASpk7RSEikUUcCGGbA3ukcd9tBlp5KGkpwNMiq86Vq4KJPIK3WS5lKDFEz1ZZQ0KFNhygFFsU5RrpEVA5TOQJikO6sk0VrryDKAmoPtl7H7r6BVTpb30EUPqQ2BSGOnNK5h5ytfINgJWgUKkyTxtIWyWmd96xohG6BVhjE5xuRIYYhBEEJSh72Yx46LzrCV/k+vPosL100lkmM6sn/NnoJvaLzxdR1VQYw0bdP1Okp6pxCCsl/y8v4u19fXEUYhdM56b4vq6fcQwiaZmTJl8whpj6vUJi8B2Rmz1KGBCwAhub9zAFlO3r9K0ZMgJXbikWT0exuM2iYdsxsEUCq9ymQgG5h0vjE2xDrQBkd0E6wdolVGlW/iUahyo5PGDoiEZp+XX/wifUZkeQ+BT3XHQnUo9StlsLllZ3ifyXCbsXQpeEXkqFjjCpGiyHRGcDnRVUiZQRR4n6QxZmagWrhGzInspUYIj5QaKSJKZfPWOKuqu18TvOFJ3AYNAkSmuwZs8zYqMcK19U2CHTLZ/Tyf/a1fwg5fopSKqxvvZLg/wZT1fE48c6EsSmJVdMebu5pmUigISba2QW/Qpw6BSduitCbqlhg8Uxlwpn84l5RS4pUGMXdlZd1kXkgBUiOwxAC+DXgpEU4RdUFV9oiYzlrsqZsD7t99CdXzeG8RKEIUCBsRJsfkGTozXNnoM931HIzug5+SZRmoEqUUTV5QlyXGuMO5rJKBGCQhgPcRLfwxdVotuJzA6eLQ1y7kyoh1Hrj4JPYkf6foXCEiVc8Is3agNBiZIxFzN0wAZAvCwlc+wTNf/Cy3b79IWWm2Lj2FdRO2/ZDySoFy87DHwyCOrs9wBBqzGOQxm3m47rMeVRbUOFBQqM4wRI4QgjbOinFGhOjIKpIfOHYW6lEn2SQaFTzKeVTMwVmEUBxgcTJwe3yL64+/E6ErbHAUpWHa3sEWAWnH1O0Ezx7S9JGhjxBrCFExNU9w7W19PvWZ3yGOb3H96oDJ1GHywMFOTV4F+pevYoTCuoAVbbJ0O4sSEt90dcDEzOLsj7zaYY8yU2gNdd2wfvMpCCWIHmBANCxcwAfX7RnrjC3xYI2kJRcaPXs+gNpbJr6lyHsUy5piCocLASMyhEjVmA6NjNExDhEtBZlKjj5n04CqtE4ehq+Bh+3Ck9iHgFIz40pyj4TIoS81l3kyAM2y+sQUO73DKy8/w/37LxJ2fxetNZduGJRK0lUaQQgK6xoq30mRI1U5Fu7sQjG7k6K2MlMcfW/mbu00AmMfXlxeCNhuh8nwJTVC5gjVgNBEqRFC0au2CAZ0OyXu3IdYYGQk2n3i9i4yGzCdDhkfNOSlpbdmqAY9oou40IAd49oDLm+s8aVX9gj1HkXZ585LL3D5msQUjhA8Ibg0MMpInPmNZUDEbjiLibgC0sXuSKz9EN/AvZ0xPkimUbFx/S2ownSe4vzI/TyuXSuzJEFlCTzNqdv7U59C+8YTKCuYjMklFIMe7XQHUZ4e0WdjjZaaiEUgmdoJSuXk3X03QrMY/iKlPGxv+bWyCVx4Ei96NKBrF7wwwlkLxgC0THZe5N6dZ9jbfhbXbqNViywajIlIkeZ5ShRkWZ8YNLb1CDMPWXpYaOXi/w8kQCxmQS3EVc9u634+D5447kMFyBWd5I8E6ZJaLSASETjaZh8pNCEEpgd3UbKi6hcI2VIWksn2XbKiR9XXyGBphttMxxNkVqF0QcYeJo558sYlnv+M5d6d+1y5fI3RsOXalet4b/HeorxN6rgUaR4SfReA4pkFbsRZ5lUMh5FdhfbJANbu42XO7sFdNm++mUCavatuH7EwzTly/TibJBZL9o95GjhsXmI0+H4JOp2bK0uyJcVMTZsjC9I9iY5etgVC4BqwDo6PAVKZLl5/duDXn2IXnsSyq6EVQtdgbCaFO24odti7d5/duy8y3H+J0O5gxIQqj2gBIn83dV0TvETLjGgNw5FL/+uK+vJt4OEkVf7a4fpJn1HywUFgcfvA+UPyznoVL5J5W04gJJ+zjBbhW6TQh/PunvAoLxMhnCD4EY4cow9Qmzn3P/Np8rJHf7KBqdYRpgRTovIKbQqCHTKa7tOOb9OMx9STMQd7+4zG9+hXPd40eDvetTjXJk+W4JC8UhzvMxUWmrqn37E32k/BqLEmtAcEK4i7GxRbjyObgJE35rufpE7H8Sl3P93hUxFPZ6HtzlMoyWjU0FtbAwQvv3KLS1evwKg9dX839mSFxPoDgmjIqzViKMCXlNVGClCYBbR0ipiUkhhsJ2hef4pdeBdTUmMEzkkkspuPeNx0xLQeMh5/iulkRD06wDcTDIFMCgwSQeBgWlBVFVuXNuj1KpxvqesJWZZRDHoMdwcPlcBCCJrm/qnb5z7lB7cDjE16SI4TeLb0iEeOldbnx4wTSxAOoUDpiskoELzDZGP292+hDj7L7t4euwdDopT0BusU/QFRSKy1hJElhobopmjRsrWxToyRO3fu01rPlbf+ETavXCfrbWKFQekihWgHj5GKIGUXtbY4J55rF0Jpop+g3IjbX/48k4MdennB5sZV9vYOyDZ6p16fSb196v0XS2pz+yXNA5QNOOdQRnMwGtHv94kxYpuGEAKNPD2v21pFXkiimGBDg/eeuolsrN3g7W97D1ce/x7UYANkRkASRZev4xuSnS8/9fivBS68JI7E1CVCykNTVmj3GI5uMxzep977MmWZc2ktw1vBdDilnQZQJXleUq0P8f6A577yPPe37zAa7xGjQ8hICI5BMx/JT5Kkk/a5B947UhTgWEnc48fIm/lDdlyVjjEyWqhef/wBB8iFwoUakwmMrpiMA03ToEwNDBG8j8lkwnQ6RqpIv18xWKswXeZFptZomoavfOk5vGtRSmDrhn6/j1KKjacarG1Qtu26qarD3xVlIPhZKqY/jKuOh7W2A3Xd4Kb7+PEdXvjSM7jJHqJtWR+sMR7XhPWTr89sPc8uP/CbFyFFdur2ojx9exM9QivaSUtZltzduU/P5LztqTfx7DNfpLy8eer+g42CSEBSoZSgbSbsu22a/Zd44YsjTPEHuVRIKNYJPgMlkkYTs854c+rhXxNceBJ7Ilqk4AFCxE13GY3uMJm+jPf7XF97nMl0xHg8QshAWfWpeprp1LM7mbB1xXLv3j3ub9/HWs+VyzdZX9sgyzJCgKxNJHuYOi3lnzvy/4PGKXGqpKlDPPXzPT0rWbs4d56vB+sIcUKepflfcMnybRnh4wH7w20EAdeOOdi9zf27L7B/9y7BT1ECXr63zxNPPMXNJ59gbS1VFK3HI5QEW08J3hG8xQeLRxx2tBAxpVaF7vwjvjNILJBYRHJn0cIzDYGrjz3OoP921jcuU/Q2kKpEy3c8cF2ODIJmwmmQ4nRJpvXpLNkzgazIqeuaQVHhJjXrWclLX3iOb/9j3810SWx3MI7pxKKjoR5BaIYAACAASURBVMxyMiyT8W1efulz3Lr1RbbvfZlL17ag6GGDQimNgi5yTaxIDCAXroJtphwc7DAe3QEOyHPH+HaGMn3WigIrprSuxvoWoTOqrYrRcA/bCm5ceytPP/UOems38BNwVpIXPfYXtLWTHjSnpkfO5/hnfLCnqttVM19PvmFxZJnY+QQ/zizBi6V7QkCJKQFLWzskJVlR0tTbHIzvcrm6QrQN9XgHgkZGwVZvgAo1SnluvkmSl31izKhrizGGS1euY5sJ+64lhNAtDtCE4DpfcDJsiRlhZ+cmwnw9gpjsIfEc7O0jsz6xuoK+9hb2fYkqB/SzcMTif9z6r8zCnPnEB+D0aqVTNz11+4YXKDQ902e6O2K9fwWayI/+d3+N/+Vv/Bj+yaunH1/uE5UG0cd5iaSlNyh5rLCM3Q7jg3tEP0WQQn1D1F3a6Ok/67XEhSdxxKTpWJhS7z+PG76C8RN88ExHLaac0MaYsoVCChHKpEFKgSQwcpamiTzx5rehNp6iMRv4TJFlGVNryZf4AXJ5urrFklpZcUkD5L70R4xHD6xHT4wDCJG8cIgYiC6woS6zPrjEMHse7zQhF+gyo1obYKcHuGaCsy1FUSGCQCLIBxGJx9kJ3jpMtY5rd2gOArn2mHKAazJszEDnRKUZNgdoAVqBFB6JhWiJviV6R8aE7Xv38V4y6G+xsXYdPxZUmaQnNJEKZvN9Kbrsry6CDQ7zoB+OuaQ8SVvSS0g+qXpU+8+SmR73b76Talyz8w//V/6Hj30efuLvIn/kh1F3p+z3Kq7qiji+x+18wg2/Tt3rsdYYtLR4a4llxjRoLIYYc9z+lHLrgMAAyRoqa8loEG0OGryyqDNa3x8FF57EovsT2hpvWwgeSUh5sD4QRRdtFAKxc+hHoY5k0sAsoX/huIcPwlmdeWd3Bi6m/z2wHiRChFQLIM7MnwIR0vdqVSFRiCwig08LIhXRdy3CaAgCOSs6EC0Ch7cZPrM0430OXIN1DWV/k6xaR2U9VAwIaxkYTfQe7yzBNzjfEkMLwSIijPbvUFuH1AVaS6SWKGOQOk9RZGJ+hUQXRDN3w83SMh/tGn01yEMko4SyYmvUMN29z/hvf4iXmzuo//0f874f+H72n75JaSPDvbv0r1bcUAXN1ELdIqRAnFBM8fi06Dxx4UksgeAbJuM9bDOGYAFL8C3BW2yYQJi5bLp0OmJnTJ3nBs+OlgIyuvkKX/3D8VpBCNXVsU7/H19HRkRUIDwIRRARQUgFCkLE6IqAQRmDR6NFTqYLvGsgOILwyfjmIzIEYmixApS3aCLt6D4H03329+5RVmusb16mv3GJLK8QQrA/jBilEkFFRASLsw22mWJtw/7kLtoUVL0+KlMIpdB5jtQZUZhkvWf2wM+LCohlrqMj1+jhNodl0Aceqg3a8Zg871F/5De48flXWNu8Qr47YffHfprBj/8Q0UGtFWMR6I89Mdfk3mBZsJkIgegiBmelEi4CLjyJBY663mMy2cO2I1RoEViCbfF2Cu0wSWJkapOqDJByYOc18OQCmeepdSmsZsnDtLSSxbIbuSyuz534YM4K1AuhkyEpKpAROZu30knnkCGVAjQiKqTI0DonOgsx4OII7z3eBoR3BK+QISCNRQZBnu3ibM1oPGU62mU63mbtYIOqqlLmlapwIuIAbx11M2U8HjOZjGiahv61SxS9AWVVIbXBx5gSRFSOlxJ1qAJL6IoKLN6LpX5g5LygiRBH1h/l+mppIDOIvSHW7DL+6z/JmjYU0wCy4Ev/6GfZ/K+/j+nGdQaXttjx+0ynU8riMpbZOXbPSpzFW3bvLSl3/LXChSdxCBPayQHtZBfsFKFaomvwtsa1LXGyl9RooYgqJxqPEYIgF6pRzIgWZzdkIZh/KZbdqGVdE0+HeOD48chrEJGISmO/hIg7JDICAhki+pS8oZJkD0IjVCDiiSESbSBg6coJgPYIbVEhIqsBQWgiislkzGS4RzPZR2uNkYpqvcJaS9ta2rbF+87dpzVlaaiqDfqDy5S9dVAZNkh0F7wSI+jFpBGRBs3ZPVkMU304Ti8ZvOwAo8wyaHP01cuMPvQLiE//Dra3hh6PkDT09++w/WP/J5s//INQT1nrlYy3BOUoMNbQU4tVTRSC0GkX6lVrBa8XLjyJbb1PXe/h7BgjWmR0WNfg2gnB1rj6IM13ZYbSFkMfrzRCzRP75xK4y1CK6nAUXVZvUiyVtKfvH5c8ZIsPwqIqffhwypCK38WQDMMigvQIoSHEroiBOCzeF4VACnUorWX0SOEQ0QEWpVIec5QCZTKst1S5w1RT8tE+49Ee9WRIO5kgguf+/kupAIDS6KygKgf0Bmv0e2vkZQm9J+itbVJUW3hyosxBSAIxhY4e5h/PtJ7uvnTFBUR8RE1nFtI6i02fBcMs2dsXkeblfdRjGf5H/wkbRsDYIsurELYZNGO+8qM/xaW//JfYEQds9a+CDjCekF/fgnZWPukkrCTxI6GpD2ibETFYlAxIPN612CYZunwzTQ9HF3mjVJOc7sERD/Na5VzixQV/7SONpq/vaHuaKg1dCF+MiCAJIpE2ekB4ogRjTJo7+5TILyJE7xCkubYSAfAQLUFaZLQYo9Ba4bIagYYYMHaMygbIrCQvK3wzJUaPi1tonaFNRpb3MHkPk5VoVRCkol89RpEPMFkfLQuCyhE61dr2R5rRSYScGbZkp1Y/yrV9UAK/Ggm4Fi3NpQr74Y8ifunXKGPDAZE6VPRtIGQtN6Y78DMfofn3vpOxswy8YGdNs4XBCddNy+Yq9WHxg5UkfjS0bU30lhhtCrkMoQvaTwYb71qE1KniY3BdaOM8XvnohZYnrJ91NF22/1JZcbg2s0wvWqiTxuBTYkxHBmQEn6zW2iSyBpUs1tJDkF3EFQFBBlnK54xSI6OBKNEGvFNEWeJtjUchskDRixRFgaJFEomxK4ogFEIVyKwky/qYvECrDKH6KFmhRIXISlAZUWd4IYghHiHw3B7Bwm97ddf/1RLHPn+LnTe9G/e3/h+eigFLzcA8zZ6LyCxHZJL1/HE+9zf/Phv/6Z9l6jw9X9EMerT3DpADM//ezrA1x0oSJwTw0YIKRBQ+aHRMBSXb5j5u5xZGCqQxDJsxwU4RwSPjBD/dw42HNM6i8gxd9ZFuQqkCusiJMRBsi9Jg2yngCNGitMa6KVLFww4RX+1If9bQc/ewhm7dKQjvEIffk1TSiDy8c20YJ+mLADRRpbm+7qx6wZUY5VG5I/oW72p8UERyonEofwchJdr0yXt5ciW5lJoYY2SryRE9zZ4dMqbF9CrIephsDR0zqt5VojQ0QjNuA2WV0ctKpLOUucSMatSgzxdKTy/bZP2lu6yZde5sWfpC4r1FB8h0zv5oiCkr1vIe7IygCdj1rub3bEw7drmX3St5401kz/4W+ud+GsiI4irCDtlUmm2j2Dyo2NV3uPGF22x85OPwbf8a42HNFVHAGljXTV9Uyhn3wSFoCTIilVqIg5/fs6+10fpCDCWLN0JCFzhuaZt5SF6MPkmWheQBSBLH+9TXSCz0Gj5Ornjswl7wvI9XhWSkm0eDgSTOEq5lkiCzzyHTnBmpkEJjspI862PyHnk2oMgH5EWPIk/rz5SWW9oR19e5ceUJnuw/xmNik+t+netsMPQtygV07VjvrVFogziYUgaJC57QRESZ8c4Xp+Sf+z3WNnrcN3tck33C9hjdeJi2aASbvQFKSEZ2yr50sHX2PlXGNqz9yC+i8hJHw8SE9ID5FjWskTpjXeZYkXPn7/88uBGil6FKQ2zsG+I5uUAkTvNWKbt5nZsyGW2nRPTgu3nhjMBd6F/wxGDxtsHbltC5a0SMyCi7oupf31iskb04zz/+vpSSKCRK5of1s6XKyIstinKDotikKDcpy02q6jJVb4uqt8W33Hw3b8quccWt07N9vCvZLfo81y/5vY0CNyjoF302TEmW50gp6XtJlg0IWYZb74FXfO53P0p89/fBT/4so03B/fu3Gaxdo8oyhI/EuoHWEduUKdTkgvv6bAUDANz2HeSP/wyFgQZLKz1kkpERbKgSgkJGidrqM/0//inTV15mWkWcbzFvkCY7565ORziUFIGA7sYV1w6pJ7voEIiii+GNnlSG0SdVOTp8aGiaMSJaCtfvGnfT6V3Lx6h4kgr0Krh/1nF62UC/7FSklF301iwkKyBk8i0LoYgydAXpI1JD9AItBEGE5C4RWTdA+pTZpR3RJ9uCBL4SG4LRXOmvoUSGiBJT9TBGY02Gz6f4sSDL+1it8C4gqx5Ezyhaer01ntt/jt73/o9cUznD//iH2bis4Hu+m93dbYpM4gtJyNN8vrIKqTOmWrLv6gc0qFd7gSahRdFSjsZ4pSlqi6fBGQlZDlOHw9MTYMIB7b/4BAdvfZJir8UUFbiTpjtncyu+1jh3STzP5BMET2cJdLT1Pt7uJhU5emJnyArRgQ8QHCJEgm9p6inNdIJzKRQw9TaKsw4kX9dINbH1QvH3uQ98VhZXCAFKI4VGqhypc4wuUKoEkYPIEaIkqhwhC5TuoU2F0CUDs8bW2jV6G1cZRsW9ScOwbnFNy0BJ+qZit6mZKnASQp7hMsX2wS4iSppSsfWDf4cnZQZ+H7lVsfHn/yr5R38LtZkxnIwYYxlKT8y6dJfdMWY4of8acCV77Br2B76LCTXa5AxIpXYK21C3E8BgjSbfnzKgYvpTv0yOo4hi3nPnguPcSZzOoHPoz8SSrWmnB8g46ebB4VBapBDL9EoMRGdpmzFtPSXMEsRDRPjlPuD0nee8cPqy9PyPqc+pdKxCLqrTqquuqQ1KmY7IBcqURKHTogxCpm2oHNF95im/zlVbIoNG9no89paneeqxa1yZTLl0+y7XRpoyKxgFC42nEIpd43GF5vHeFfKf/xCbP/+bUAg+Jffp7Yxprhpe+sAPsPa7n+Lq+hUuVwP2x0P26nGyvE+nxPGEPIgzX19ZXML/wJ/F5DeYOBCqRJNTIGlCA5QUpiDaCWiH/fDHuPryXdRGj6Z+WJrk+dNmEed+NkLMqu503QM8NJMhthmiVSD6jsCHbiMP3WuMkRAtbVvTtjUEhzqsQPHGGEXPiiPzX47Pj+f+WNEV3kNplMxQKi1yoSuF1BnKGHRmMFmByTP2NwteGijuDRSslwzaAD/7z/n89/4VvvD+f4uDX/h11ooBUhsGtWA9ZFij2dy8BF/aJv6VH+Gl+jnuN7v8K8VNprlB3L1L2ZPc+c7/BD75PKqRbFV9vIyQaRj00P2KWJx9ttdMBWtvfTv1f/gnGQVAZqS6OZqBMXgEYtQiJDg3ogz76J/9DQ6ON5a7wLgQJF5EDAFnW7xr0F19rcMEh+g76/S8bGpSsT0+zC2JMpLmgEsnVG98zEl7NNFjtg0WMrjErH2rTqTuulEIrdBao0wKp0zr6XV96Og3kVyoFEI5HGGf/Qobz73IO0TGr/5vPwlNoNQZldeImKG1JpOa+7/8L6if/Rz60oB1H2DSgBVIMm6OHdcO9viF//6vwjO3GOgcnRlGzYQ61tQG9llSxe4R4IaBLG6g/+KfotWGJjqGcUJLg4yCAyw1Y6gKAg3rDGh+/te5S0Oen57meFFw/iSOHhVBeIUUApEdcPf+p/FNjT3ooTILokFiyXVEq9Q1txUOZyRr5eNM9odUWc145xXqPU+/uAFCMeYOlQHpW0IzIfgmJQ7EVPIHoRAypmZjIhwuET9fjtXEOr4s7nfisuz3HysScHyJXYgkSh4uM+IJrRjVLZPgCUZgjCA2NaKQ3DaW57cUa1lOUJ5gIAuBOJ3QKMe0J9iNE4w0GGlQMkfJEqnK1FVDVUTVZ7i+yVpxjQGXyNqS21c3MLcsN7nEQYQP/O4naPaeRRrJ8PIaTCxX9yfc3v0k/Of/Fetcpb+jgQrQlEExrQrafp+A4Y9++Bfxf/mH4Au/w6YElyt21gvKXcsVq5lUA+LBBEODqTzIMS6PtFUf4za4qzwv11PGwaDzdbRcJ8gMlwvGpiW7OoWmYO+d38zj/+530bpdYEDIrxLsLrmsKaqr2FEgM1sItrn1z36Ot37pRcb7U6pCowrNVHnGtgEfqGRBLnOmIRKjI8aQCoTOEjoOfcZnH4QeBedO4sPc2ZhKrdhmdLhNiBRKeFh9wvMAiQKBtY0NDvbHFFUPYxTT6RiREosf8q1vHFVpGbYGm/SkYdLU7LY1jY9k+46nxxVvH/Zxgw02XMV6rZls9tm71CPsjFl7ccg1SoKQpy6zSzgbVJQQhFk71Ahr61eY/NgvUuxPeL7dZXdLQyio/tufwyBocUx0ZKRnGUsK2XpoLJKMPK/48m9+imd/+Cdon3mBMkge2xdwdYOXZQ1ffgGubwKa4Z09RkWPooHefs2za2MeGzuerCrWZQv1Nvht3N5d4u1t1l1B/yCjuSx5rInI7/9TRHmJgSmYNneQqkKGCC5gqMBatMjpCc39X/k4vatr2LZNMQhCYIzpwmBTIIwy5+7cAS4AicOMxBIEnvH+DoKuoqIQKY1uZpk+XFINoxgjLgbWN68wbQSZqTCZYlqP0rTHn/vPe93R7G1TTyeUWcnm2hXWr96ArACdw6hFPz9knOfcLTTF7YbHJhniqWts31yjbuxSTeCIr5nkb3ZNiwhJ7tiDMf4f/ipow5XNa0y8ZeeTv0f9d36F9fIJMgxKa+pc0ugIStELEmU9aM3ni5onGsPjP/3r7P9fH8XnmlE95u5kj2tjwfoTVxm+8BJWF+Rb1ymnkqbSbKsd3uot02pK61/h5ec/znOf/hX8wZeormbk1/ocMIVJQRQOSUP84AfIvvuPg91FKcuByZD4VLy8KpliweRsohn9kw8TtUW4QLSOGAJapimFc8kFd1F6L5/7U74oicEyHe6hO1VWCIH3gRBiai0SDmu1pX1QRBXRWcmlSzeZTB0oQSQF74dHIHFctoglyznvP13T6KqgsIJ2e8je3h4vhDF3Nzy3rwf2Hx9AkaGVYbJZgMlYvz2lHHrcEze60fPhyyzKC5JPWktFWzfIACpAFiPr44aXPvMZ1oncdDmTa+vIP/IttNMhKMmGFwyQONeCtyAlEY9TjptjSe48CsWtj/w22Zfu0e9tcVVtoEKPJoy5dPkKw70DspijkbzCkEu+hh/+27h3/wfc6n2QK+/7Ad7yx/8bvvD0n+TW9/8Q8jNfZi1KfF9RTPe4nTc09Cl+6N/nDhN6fYWuQyqeEyO1FAQ0aEkRofj4Z2m3b6FNlrLIWkfoaoiHELDeXxjj6bmTmC6zBQG0Na4ZdUXHIkHM1Od58HxyoejON6qIGmwQvOXtv4+d3THO12gT8a4luosxUr6eqG2dLPjOY62l1+vx5KXLXB3WXH9xh/vs0tOCrSBoJ0O+sm6pn7jKWm+d9ed2O//yw5e4EPElpUQJSVPXnWIssARMPqD++GdpD/bhoOXae99B9jf/M+6+/a04P4a2pm81FSK1XXEOi2esIzjPF37/NUz7S7z3w38d9+QWe3nNMGv46MYO2kfuqSlbG1u4gz2GpeXKbz/Dc3/6B7n94z/B+M4t3nLpGtof0B7c4t1Rs/eP/29+/S/8F/Azv0bdByYNrZY0ey182zcx/f5/nen+hIocoSMQmE5rMtGjsanv8/XJlO0P/Qpog0Ymg6tLEnlGZOdPr6/2tcK5kzgRNTX9aEc7yGhRxNQfiNgRtnuohEIphdazfroGYSS1haeeehetFWk+rFJHg+VVI5b7ac/q532997/mCwppoMiZ5jLFm3/6i/zL7/svefb3/Xkef8tfZPrX/h6j0Qus554n707IpgeMBzB584BUSeCURc6rdEoERv7/7L15tG15Vd/7+TWr22u3p73ndtVXUVVQUFCUoatEUAqFGCIC0dhgk+dziNKosUMxOvQNG5QoCRE0T42o0cSKoAIvBgERFGkLqqPqVt3+nv7sdrW/5v2x9r1VZeAexkO4V8abY/zGXmfvPc45e+0115y/Ob/z+1WYvGw4LzzsthV1ucOhD52g20rIVYnfK8huup7D/+GHOHegxwQ7LyLG1DgMFQ5HgKarWxSfOc3pe+7GZBOiaU0/btOZSZ5Cn0xqll2Cy3ZRS5Lw3e9l+OJ/y9IHPkgxWudA5ZnuPITHE3YPgtRcHy5y9eld7vn2VyM/fTcEghXTI0oi/Kyk89Pfx45sQxjgddPg1NYgwxhfz3WmEij/6N1QVmAdWjRAlPM841JK7JeS0vIidsmdWAo5VzP0TMd7BKrRIDo/RfPYyKt1OFe01/MVIpTAI0nSAXGrQ15mVFWGtZZwHybELwcTQuOLiqqqcMoTKw/eEX/iHq4Z7lGevIfxD/4I0bXfTuvf34XNdpnaGfloyCgbf1574fPptBACNd8TQ3OLHPT65MwYvvNvEOdGjA+00U6STHL4qttIX/117B1ZgKoCKefaS5oAQasWWFPyBN2n+6t/QWunZqsfcLwesb19js7UUToJM4NsaU687W1sf8uPcejMaXq6x1qQUKiSIFnCJX2m4xnTYkokI1a94Ip6h9kvvRnrJbFvEztLVWbIq55G9C3fAK6g9o3ec4zCo4kJQHj24oLeX3yM8foGtqyIw4goCB+tD2hFEHzxmSw/H7vkTtyk0g5wlHlGoJsJiKbyzONSuUZEXF14VErhpW+4nZyg2+1T1xVlVYC3KHV5nOQvptVpgA0CIhXQlQG+LsCN+cz4OCJxJIxZ7axSq4xHXv+rrD/nNfR//T0s5SEDneCluuh6LC3O+WUfk0aaM+t020ep6wncd5ZdX1AGgt66YavKWXjNy6hvPEjmc3AOmSboJCEgAAdKBUSjkunvvAdUxF49Y2Xs6F91iFkxZqlOGC3FrL/rf7Lwuv/C4tZJhKghEkTGUxQZtjDY3NIWC7RbR6jqks3ZWepEs/Xbvw25Y6QVbE1wCy3K3ZIDP/AdHDc7VL7GNBSDTZTVAeA458bo2Sa7W9vUVYUMQtR8wEMIgVL/vxNfMO9VIw5ebDGbbVGVDmtidNTFaoGKB+hkgG4toFoLqPYiurOE6iyju8sMVI/l7iL33vcgy0duY+SeRHron3PtM19C/+YnEIbhnBvKApJmWlFeaF01yK+LLOqLrqZddZG1bx95v3VxM5VjbDPy6R5eCAgWyYIeN+cruNwQsEw18bQyzVXhImtnTrD+oz/L5Gd/hvjUp3iks0JrpGnteVoVuJZmJ/ZEOSS7ltYkwvVjrIXCD/ATz2D3FMQFhg6pWKKux7QiC3e9nRtt0kwurXVI8hprj3L4LT/PLOziXUYy2wVRUlMCGm81U79NYB+BB/+Oq+qYllqgRJBGDiOmJI88wtZ3/RLB8Q2UHIAPoArJPZgooBW0iFA4UeOyKYGFlXANp3s8gTbTd/wRZTCB2BIOMw4saCY3HGT62tchK4GkQKiccbAHpoCgw5IeEJNy5et/AQ4N2B5ZGGWM4xq3WxJVAlNtXahUC/EYoYN5W24/aqZ/KLvkTtxUpT3G1iAcQnqkokmXVdhEU6mRosH1KhWiZIySEVLFyHSBrUnBtHI84YlP4s47v5orj65R52N8NcFaeyGaPF5p4cujVxxIRZqmRFHUaKtLiQ4DZMPLAd0eRRSypSucqwmJWagN0//7Lzj24h/h2j/4M1iLsbqmaEdEGawNBTsrPQgEQkrsvJgjhEA439wQvW/4x7TGGENoPNndD1FlI8q6wAORDqiDAGUUyc+9AoHGoKizCaVSYDMqrWgT0SFk896HKJwBpSinGVOTIdqWh77t9Txxa0oSxSSuhlCR1xOizgL9A4sgHGN2EM5wIqnZTjXWVSxOPALN9GMPojEQRVglGI2HJAZuuvMOzh1sI3XKyO6SVoDW1OWY7qgmJGHj2DFkOaOVRCBFg1oLNVYIyvriiopfKrvkTnz+rlUXOQ0DikdLRRBERFGMkiF6DsbXOkKrFjpMCYMOYdCmVH2OXv9knnDLU1lYXaHXT4mkIdtbZ/2R+ynLnAtUW75BZzVjel8ekEzvPWEQIrVuagiBJogipNIoNIynCOswEibagQ4JdZe1mePgPafIv/un2fmTu1AH26iNMeM4RPR6rDy0wYmDMWjVOK3zhFLhrcMWFRjb0NE6R20NqfX4jzzI5nCzSbm9Q4nGaX3aQ3z/v6R49lMwGHwY45UFWaNkBATExEw+8gBSK2gpOmmLdhIzfcvvcdNHTiCUZas8QS4MI1mREFJPdhmfeJCy3KMbr1IqzyEd05pNULpFSdPOMn91Ly1rm+NAkrkaXTjkHbcQvvgrqY1FEpMYDdayQ0lsJaWE3YeP409ukoQBWIv0DhsqaglOXh7dj0vuxM1pMGT5GOHrOSujJ1AhkUoQSiNkiJJhI9ClWwQ6RQUtdNAhWTzC9U++ncNXX8vm1jrHHrqHc6c+w/Dcw2yffoCiKJq983lmECGa9GcOtdy3j/uFLi6+Giasz732+/0NGMbgzBziJxumSSuZq6/XdIxgwQhkUVKaMZgMECS0cNNTzF7yWviLv8EfHdCfWJwAe2RAu65AS+y8Oa8QUBnsvGIL4G2jayyFQFUjZqdOkwYhtTXY2iAqj1tdoA56lK99CZoeYdwmqQxEHm2bQleGp/3JM8S5YZOcQDo4dprTP/HLuPwUdBTB0jLx6iKzImMmJOPDhxC9o1SdAZVvxgfD3BAgoKoICRotq/vPERsJZUmtBWm3A6VlFnuOfNc38fBih064Cjog8xldElABxjlaGNTxdQQea0pCC0UjqkGYXB6F00vuxAA4QzYb412JNUVTAPECJYILbQ6hmgq1UCFShSjVQquEtcNXk1WW46eOc/bsccrpNjsbxxhuPYIsh+RFhlIN6ff5NNp7Nx+8uDxaBF+IBVpT1w1xoFCNwxVVSVFXOGtARYAjMpYOmoiICtim4ARTFloBhwi4tGKXuwAAIABJREFU//mvJP+zv0SpkkAJ7i62WCo6eCUx3p1nWsaWVROJ8eAbhHkYB4BBA+5v7ycGrAAhJBpBKCKiUY140XNQd95BOR6jUQ1yx1YNXlqULNy7jtrbYyKmMN7j3JvexnVO8SAjsB61vcd961scvPOFpG98DcvveCODd/4K6au/iRNVDl5SmBFha8DUDRGyUXAQtoK60XV2AiKpwRj2KOGWJxF9853kVQVeUAKtqE1tDDEBB2QLf+x0QwGsBanWVKqppwTy8ihsXXLwpxSAc2TTIdIW1EbhnUIoh/ACr2q8FzghmnYU4IVCSoVQGmsM2XiPYjakzoaEosRmu7hqQlVMkcmATtIDmKfRzNFgcxbDL9CPv9Ck3O8zeL5f2q+UxtflhWp9VVUYPEIrMlNSthwqd3S8QoUJaE1oDD1qUiWopuuUa6tcfy7nvhd9J72P3MXG1SvcOmtBzzWVA9lUY4XxmLycY6cFFosiIIwFFDmagPCdH4XvmBBGCdoJROBQkxlJ3EGqivrVLyF797ug1SHKJ1RkhFJipUXmQ6BiUUr40CcZv+3PWJhssdgZMJts07ryVlZf9XXw0pfgDy2R4RjjWLvpetYKw+av/j4rZZupmWEW+uzkFXHuKLspVDUyTBrw0DgHLeiTkM+mXPmab+eTb30nN+WGJEhBSnbJWA0WUSJj9MAJElE3NysZYFWFtx5f1pcFAdRlE4nzfIYzJXVZUJYlpqoxlcV4g/EG7w0O05Cn43Bz75tsbxJJx1IvQZgp2WidKt+FesbuxhmqqmqQRzwKk3u0sPWPv7hlymayRoaNumBZV7Q6bQbLS4BAS0UURQ1pfFXhsymmyggqQ5I7clok54aIQczNnTU+fttLWf34MUhTcuEweLxofg/OYcsK4RxIiaVRnjDe4TDsJpbeXz5AefwMQRw1LRtf4PIZKIkb1rhnP5nZ87+SWmjwkgwJlaHnwVMxSko66+sUv/k/uHIyJdIDlvIWHwV2fuQb6bz6u9k6tEpBl5g+k5mj6h2h/dX/lA2tIGqRVDXdKKK5YkDcfKS52yYxSkii2mM6EW3nmVUCe8UR+t/2AqyQxE5S+JI2ASChLpkcP4OTvtn7FRWVs2gEIv/STCntZ5feieeBqK4rnDNYV2OMwRiHtc3Qv8fi/JxTmgbJBY0LRhJsmWHLKcKVeNtAN8tiSj4bPa467b39sitsTadT6roGpZq9sLUEvR5Lq6tEcUKv0iS1BFtTUDALwLcTvJAUTOnES9QEFHvnmE1OciUz1l/yk3D8BCfaMY55VVo2Iu+2bih0m/2Ia8ZC6xqBYNgGabfJNrcRQlJUJaIsmIWOYm9EKQVCBKgffTluVgEBdikFm9N1Dk/NKTtk+Hef4oE/+kOitM3DqSMzFc96079j5bv/FaGNWS5SkglsAweCJcJZwun/8pccyiKqcoRaWaU8d5ZVEryUxNcfhjAArdBKIcIWoh3j1vdYWDrA8ekOV7z2FWgh8bZiU1WkQRdTlxhfUAyHWNlco0ynGGOIpEZfJjHgkjtxKcBJg1BnyUcPYocj+uEApQSbk4eRtSCWmlYUolRNlo+Yzpo2htQKHfWQYUpuKkToyIsh2WiL6dkzJHlBGgu8q5gWJVbG1Daimy4QGg/DEcZZjLNY7y6sxxaWpOeiaz/brw+9n9WmQMyLKEqH5LWjMJ7aQ1aVpHFILCWVq5BZzsAAvgP/7Tc49R/eDNUmhd0kj2tEqGh7SVAJJji2Ol3WpSdCN1uMwymSgsXhadZf+TM84TMPsNG2LAwHnMxq6Fo4dxKLgiDBs0ctDXGmsHKBq8cdFnSCete7qd2UQC0wU206MiVOEnwnZpy2Wbv+yeRPvQIYEm/vgOwxlQMM8MTxmPH/9UauXV5jNJtw9Qgmr/0G1Pe+AsMClCFFCGXbszrL6D78V5TPeC6Hf+/3qP3DVGEJW0MSliHv0XYR/nm341CwPqVGcTItUGODXeggN3dZaF/F9MBB9M9+L2P2WJjtMgsNmmVKAnrHxqRFQKkdZZERdwJ20pIsrUDmgJsHIwmUcJ7M4ku0W73kTmwsSJXQ6x5le3NKbWasr9/L1voDHFzo4uq6SbPrAlM11LTWPio3KcOIJO2TdA4QhMs42cXJFoQhPlCURUYgBZ1WQhRqqrpglmc4qYj6/QuIsMdSuz72+FJb2u2gpaPIp5S2AFE3M9dVQT+OoIa6tOggJuovsNeSnJmtMzmgOfItX83svj9g9K9fgvQLyApKU4Iv6VJxZDbloCuZdgSWAeFpT2/xiQR02P3gOxm/4U1cOfNsqT0ODfr43THVcMRh0oYOSSUo5zGRRgsNwjIzI/K//jSuzLGhp5VEzFqSXBj0XoEqLdkgIvmWF7A16EGvw67PwVmScJHq3R9H3neWZGtEL+jzwWiJ1Vd9P8doMRxOoITYGey5z7D+9j/intu/g/H6JrUtWSFF6Rj6KRN2eaC1zQlmHLjpOmTatMskhgTVtJs8VAsxweYOqt2Hr7md6YFDtLsHKWYTYEIridkpJjAZY60liiKiShBNPZ3iIi2mL2Gid8mv0mYkM2JpcBOOPmU1xthTUJ2lGq5T12OqcoYpZ5iqwM7FraWUzSBE0iJsL5C0j9DqXctg+SYGazege4vMhG8qkd7h6wqMQQuJ0iFWKGrbDLlLQInPfnypbXtnh0orVKuFTzRBGtHttkmCAGoH/R6+3WU4K9ibztAyoNcbIAJJZjLqgzfjfvfnOfHWH2AULgKCehBxolOCqNgqHqErAzrJMpoDMA7YlXB1bw35lt+Cf/+HxIsps9keotsi2B4DklzAnnSNvqGUYD2Z9lRY1IcfwD54nDwoYG/G0GSUoaSjYjoiYSvQdJ/zLB6sHGJaELVbdGWLstrj1C//EaulQhJy1k9Y/uNfh0NXsVAVLPU1mBOcesMv8amn/gvib/ohlidbxBIyBIIWSaZgOKYN3JBodq++AnnDlZSmoVKNrCOZi+kJKSmkQclma5Y96ToWf/R7ODMesahjpuyQ5TvUkYM0RTowCDrEdIlpVZe8LgxcBk4sKJnNDIsHbuGKq29jY2+PyuyRxiXjzeO4coKtJvg6B1sgvUMqCHVAGIYEURsZ9tDxEp3F6zh8ze0cvfEr6B68FtPqYZzH1hZrzFyzt9lj18aQVY8OxQOf9Xg/ep4vtM+731oSi0RFSD0pybKCQgrGkWY31ex2IhhN6eiEhXhA14SkdUDiJdpYhCmIgw7tB4dc/83fwNLsz8l/8FtZ39wh7h+Bd/080Su/k81RBrnBSsO03oXYsTMb004Ocfxn3kzn7vtxqSeTGa2Tu3OZVEnbhxgESeGpyfEIBqREzDB/+gGMn6JUQOoV2loabiVFz6Zw5RN5yh130hIRZjIFZ4jCAYdOTymqsply+pqnct3tT6Gotxk8dB+89AfYXXkGCz//n3niaEafkMWjR0k2tunRhTCFqIPxJULDZOcYV33n11NHmr0sa/6GA13VYAxKBSR5jVnqkOyWxHmE/v5v5swt1+NMiQ5rUmKSxT44RYSm0hKMpxYCf5lwcF1yJ1YYhNQQplx70zMgXGJrb8aZM6dQlJhsiC2GuHqKwBBIT6iaKaYgCPAiQOmEIO7T6h6gt3wVS4duYu2qp3DwmqexPSqojESrECk8RT4ln4ywriJpReBMw2Ht7Wc9vuQW9yknhiDzLOseCyZmcewZbBoW9mhAEaM96ukIEWtkJ2HmDTMqdBoS747oXLnIZjXkbDal/9Ov4tAH72Lyiz8INz6H7utez8pdb+b01W2cGBJ0K9JsyCGxyrA1YKFY5+xrfoWeEBwvNsg//iCSgMAp2qpDETQMLDkQGyBOaBHg//AvaWcTpomkYyTtaSPZmNc5pijBZUy++Q5yM2aGacAVypIQYm1NJRyDoweZvvUX+Wj3RvKb74Q/+RPiIMfMttF1SU2N2powZQphyEY1w9U1OllgEknOpjFLL30hO7OCOI4bXrayQNTNEKExliBIyesp0nnkzLNOzNPe8Hq2VEhcOeguoY+swbggEBqbBBRFwY4tmKaXR3FU/dRP/dRPXdp/wREGDcA+6HQYdLuMRhMeOXaMNA2xziKAQKv5HrXpDyvd4KprI5EyREcxQiqsNUipiJMO3e4qo/GEtLeMkAlJ2gUUQRgSBBIlwBnXCHG7RhrGO3/h0Ts/Fyrbxy4CyRJzhePPtc4LN3yudcxNEB1JtxdAscfOxiPM3AS3EJOngiDKmISGUejJgoZUryMkrcIQ7EyhZdhwE7ppjwWfsJfl7Fy1Ruvmm2hHi4z6i5RPOEL/RTczOvcI8mP30koPQKmYVIIFbygfOc7kCYe56rYnc+bVb2DBQ5CmuGxKoT0xLWZAagT4EuMtemNE/DVfwe41V9G1AmYF6BArwXUidlsF2S3LTN/4++hWQqeAB+pzLNOmhcZTMRvNSP/w7fR9wVarEWhL4oSzsxHLi4dQJsSXBYns4IRhSj2PtpqyKpGv+zY6X/s1TAvLoLNMbWtqk6OkBxmS1yDSgHhriI40zlWEMiS89iiVrpm9/xOczofob3sZ/ef8U0RoGJmMrkgwasbJ9buJsCyvPQ2VLOEEKGqED0AInLCfF/f5F2qXPKl3tUAGhqzK6KRdlq66gyeJLt4p9safIS0N3hiUUsRCIkINJsBXzdC/883Jl6qBwlWmJBCSODnE2toaRkrCoMVsWlGWZTNYEZZQeXI3RapGtOuxafRjTankS31KHmdXdALsIw/iPvRpZn/yHobveB/Luaa7cAQqOP5zz2Nw3fWs3Xo7fqHN7nhE7QRhEELQIheOQbeLQzKbjhgEbfo2YH08YtLpcXJziyNhyOiaG+i/6fUEyWHO/fYfsBavsVxMQRQsiS4P/dhvwm23wLRoEG/dFjWe2EuwllTqpt9PjZKAy5n+7p9z4NavhDQkiwwtXxJZTeI1C3UIGzXuumsY3v0QpStZiZags4TdPkNJSe/hPe7XNTd2DtPeG2IIod/jKBa2x0woMcRkHYn0hrWwAyNLXZdMjl7LgRe9GGMti2EbhcC3QnyZ4wUY79FKMa4ty1FIFY8ZKs+KWmRWzFh41Xdw+tQZxp/4BFe85LmQBDia7VXoJR3hoJw0UjCX2C55JJZokBYdCmrbUKEk3TWuvHqRc2fvJtveQSpJGEVo1SgWOCTCBzjvkSSYusAKA9LivEfJiEB2kD4lXZT0+otAQyIwm2bUdYXAohR4ET1OZfHvHysVXvwD7NNv/kL70fF//GMeeOVPsvGbv8nRB8+xYArwQ1ydMVQTlt/+Yfb+x98S7uQER66ktbLATmQZByVZWNOPDsGpIWEdEPbbzFSFKEs6ZUFkKlbbPeI9S2rabC0tUr3gaYiPnSS9/yFMMKPWBtnusLhuuG90lsHxLUS5x8h4uoMVVJGTeUfiJAiYxoa2Be0jHjp+kqWnfiWjFc3uoqQft2Ccc/bDn0C+9e3MXvqTmI11+kai4x7SGCazPSI0cXsFURQsiwXqrMTSI6BLVeSEqkPuh6QHVoinEd2ypiOA8QSc4eGVPvLnvofBC55PVRRE8YDdjS1UPyYMaVRDDKTJAFsYaBtmQYEMJLJUaB+Tu4KF593CoVtuYfK0p3P69DniRBLFAeH6lOnuCfLhMdD6kkdi4S8Xtq/PYcfe/zbu/8z7iOIp1113I1ocIK8iwo4mSB2+eHxx4Tz8UOuG1ifL1XyAW6EDifeeuq6o6xIzHxqQOiCKU4IoxaMwKMKoRZqmZJMJAAKJUHKupCAeHZivHz19n03j+LGoys/2ug0S4vGQcb+maxeYlZKiLlhcKjn9qh/j4K++HUkIJEBAjaPAUGsLESxkLY75Ta5JlzmWnaP9F79A+7nPJz4jyHSHqHXxm8guJWEYseATGI5hQZOdPcH6D7+JlT/8f2hpiSRgRxgWbcQ0cIxCz6GpxPgcTYehHNHHs91VdIeKgBQrDVpbPrmquPH7Xoa+9WpO3vVeWr/xPpYqj9QtTgYZR/P9ikOWWkiGiUIIRbd0hMYBNRWGMFwkq3ZpDdowGXPcZFzxQ69C/LvX8mAiuHL6hY0LWgRCGmpboITGlZ6ACpOf5tN3v48gmHDTrf+GYOEGjISAGcImICRGVmj2CQL/AHbJ0+n97Jqn34ELSzbWP8XOMKfTqkjTAUjLbDQkEo8neP/7DCDWh3gnwWuskReYKby1CA9FkSEDPW9ZaZwIsdZS+YYUTjiLE3KO9Gr2y+ft/M+PIsI++/Fj3//3n4t2cvb6goFr8XCxyVX6AGncxv74r7P9X/8XSzIgCmJErXCuJkATRG2wOfVszG6Uck18DeujT3BNcjU7L/+P6Lcukr34hXSmispPuZgNZIRXAcY6cmHIpyUrV17N1d/zbRz/1GkG932SLp4uGgQEpcFLwAtcs3PFBwF1OaNfxUgcTnkMHl07bjpVkP3b32LSi1hQEV2XACWYiqMqBfYBvKQpQV6znDlQHqyhoETjCaVmLCd0W23Ge2cQKI684uXwXV9LngiuNRGGSzTz+yWseV3ydHpf0zGDxSXSbhtvFd42DuptTVnMwNZYU1JX+f+2qjLDihJjM0ydUdc5pq6xtp4Tnjlms128NSgBQmlw4KzFO4fzDolA0BS4Lkw+CYnwHsF5p/aPmYp6/PE8MW+eE1x4PP+6rlN2o4q282zLmqUoYfZbd1H/8K9wYDbC+ITSOrwXaBU1PVlTgXSouIUoPLrMaMcDzlVjVmaKD334Exx40XMQhYfWxe/TkaNRkjAlcbtN5R0u1ESHDiFWF8ne/yGiWdGM9QmBxFDiaXlFhm/6xKuLnDnQYWmbRmZHCyrhULZGt5eIq4qwzElzTxUrMg04hzYN28pFrfbgaxwVwjvQEq0V3laUfkbdC0mmFuVj1l9+J+pnvht/7VVkGyPiIJiTMP5/t+Z7b9Q4pZB4CwqLM2M2N06gVHXJ0+nL3onHGcRpl1Z/AWkdRTHF1jnOlY3sSz3DmxJXF7i6wFb54469yrF1Tl3NMFWOqQu8rcE6hPdU5RDnajxuzgcnca6JmHrO9Oj9/OIUjzry+aq14H9PkR977Pd5XYUt2jWcEwVXpX3y7TM89E0/TH9yllY6IKSNchIDGO2phaGyVQN6sZbQSxwZQiuiUKJ0zMLWDupMTvx/3ImtLn4Rq7pGJBEjU6B1QFvH7G3sUgOD255C/fC9qI+fQXrb3NCEwCuJcuCEIokjzLWHqf7Fs+i97xhISSVKvFYo49mJLGmni466GOHYpqQOJYnQ6Avav5+7vH+vLkmSuOnRuhG5G2GdhzTG65BgkvGQH5J+37fTf/OP8sBim+5EspAukc+GKP2FJZv/GJz4kveJ97OgpbEEYFpYGyCVx5OBLVDOgS8vLO8KvCtwNseaDGsyTDGlLkZU+YgyG1HORlT5mLqYUBcjAlmCy5v3ZGNMOULaEu1rAtHwC3tnwFuYi297Z/HONGtOdP9YDafH6TldwEi7C4/nj723nFNTpAtoyQRqyH//zxmcPUtnsEY9G4ET6CCkJSRxXdFyirQ9IAm7WGf5aH/IfWswK/YIZYjL92gT8fA73s3Z8Yl9z2+pJXlVEmvNaGcbMS042DlAVAeMvaf3HS9idqDPnvLzfXhAqhTKQyo0SMdopcPq17+QYStt2nOmQGuJJiKZVIx3NiiGm+jSsVZFHBgZgrzg88k5D9uAeJZDneGDCLO0RLXYRc3A5SXThT5XvPVnGL3u5eSV4qn+MD5p88jOaVpR+wu9/P5R2GW/J56zpWKNRCmNMzlFsYVyEiXaaP145zgvlApNtHOVmZN9M0drGTA1Xpc4pVBBga1qnNdIGkpWIRTaaYSrYB59GubNJq46qZCyyaSFOr8Hfkz09Y+Numr+nL+AAHtsRNaBpZrNGJgW7J2leON/ZaEb4E3OlIAuNabOiJDIIIG6YjrdICQhSq/k1uEpxFCThQk7k126C0fZfOJRDnzPiwm7izC5+Pn1vQ6j46dYO7BKmLbIhmO6gzZp2uPc3i7dp99MHYRIIRmpmiVcI5mKAychG7O11mftxps5ddv1tN//N2hqpHdAQrsVQzbFUDdVPi3m58RR0XB+Xcy6QlH7nE1h6KuI/o7D+ZrZ4ir1E65g6XUvh+c8hSBdQm8ZGE0IU4duxczMjDC49C2gL7Zd9k6MdUgvETqinSScLfeYTjdIgi7SK5DN3tXMyebdHD0hxFxZwjQcOcL7BseIwTlLbUqMEMiwpCorPCFaRpiwhZIRloLCe1QczvWRPV7pppDl7AU63c9VzHr0+NF09rxzn6+NCSFYdpZTQcURIvx7P4E/eZIkaJQdep0rGq2gicVQoq1kEsLppIe+8TrWbn0y1bOvIXrSleyuJBzpr2HPjekeWoagR+fkLtXg4qfXoEl9AHlNa5CwXU1xk3VkZ5G0HWPHe4SbBV0fsOfyRugvCLB4FJ6aEnf9YRwBrW98PqMPfohFI7BVBSS4bIjULbSOKIsMYaoG3BMGTG3FQrHP/ycNdTtlAYceF1QY/KHryX/gJdj/8+sYJQv0KpBbGZkWtNox6dgQyIB8eUA43ecu9mVgl70TR8qCacJeXeQU+QhPSRCCrfxnEVtzjwdu+BB8g/p6NMXlQpXZ5ROq0iGkI4xKsKaRgHE50hhaUQ8/l5C5IHaOQnqHm+9GLubIj4/KjzfvPewNkUs9ZpUhfPdHCQ4tITe3CYgQkxJkgYpaZOWQ426H9jOezo2vfAW84Nlk7YgkEyROExcVuA7DbgsRLFLMSuLuAWB00fM7yzJWDxyGrQ1GeobvR2xvTujWIa6VMLvnLK1sSqAilHEYnyOsoEYjsAQo0muOUMwMy3c+i80oABniqxqDY4qnbSu000QiBG+o65KgFix8Hum0lxCNJxQUHH/KUcwr/yVr//obWImPwjkD9XxEcLlHjSEf7dEXijBIyEdjUJcHNPKLaZe9Exsq8AG6CkhWrqa8WxDHEcIplEuo3RCYDyxImjTO+TmRgKc27oKanxK+0Sd2DubO72OohlPyvsY7SCcl623H048cYvdVb0aZmuotr6RUHUymkZ0Oq0azxYhQS7CdR//+Y4Ymzjuu0Z5uKcHJOVG5IDECFwbsxp6dVshCDvrsGU7few9XbTgKY4l1j7HydFsF2d42fuEarv2lH2brq57IzuoCPanxexNaPqYKLOVijBeSKEjwu3sIKdnrClbufj9uFvLpZz2TtbM5y6oFyjEMSlIRQz2DWEG7RToc40so0j41If2hgLf8dzZXBXJjh8XOGkwm5LYiiQIoS8ZMWEskoueowgH6R74X8xNvROuSY+IY19QpSA0yaG6ctoG3VlKiAo0tNaFOQDl8OWWqS6JAEJYVlcsYJk+i+4Lnkr7sq7jmn93C8ECfzEoYWzpJSC2mYCGaQAQgI0wChnqeqF88nXa+vOjr1nkkFu+b4lajQzyvcwiHs8Fc6B4aHvKw2WYIQJTNz19ku+yd+ELtTQHGURlPN21RjAtCX+H1+b6tewzaqukdC+ebfZgU8xMvwDucs+CaLyXaLdi2FYmQ9EuLTz29dsrorz+Kvv8Uo9mE7l/dz/RZT+Zoa4GNzSHmpitQJ/cYyHC/LScnA8NBGZFMDEm/xzifILoJYpyzXMSs+xku9iilMDtjMDWxTsB7ynICpkvxrNvo/ML3M3nmU+nSQY0yimyC7Pc5VRgWghbJ5gy/c45gpQ1LKe5T93Pqrvfwyf/0G6ze8dUs334rnV4XpKDwGSPVcNevVjGVr7GRQxESa0m702H31Dqd7ip7H/gIs40d2jRskeAJVECjHQtTJO0briQsIBQJ9cuew9Yf/ymtj/811yxeydZOjrQQWE3CXEMLBXWNLQ3hQDKd7GFKR1+26ZiEXCk2/vkt6Bd/BYOn307Q7+KXBlRBiK4svczSqgR4DfvWri4T+o0vol32TiyQ568XsAKlUrzzFMUIoTKEbqZjrHPgbKMQiEM4j/MWj8d5h7IeJwTeNRNKTRpuiMdTKm1ZsY6wqCkXHQu1Y3jX+zj8wFlmVLjffh/9p95MXU9YiVocm+1xKIwhFw2Q6iK24FKUbfblOImOYopYEc4E5BUrgy7F+bHGnQmWqtG9NdAj4oxtcfDXfoIztz4JPvEIhw8OmK70OBdUXJe1aCURxWiXfDWmWF2lvvvD5K/4Tyz+2d9xhQo4ZCv02RJba0ZVzkQ6ZAytIKA79SAjcjujjBU9GeKMwVCxkoTw/r8lv/8kHSQREdQVBXXzOcqSmortqMfBo1dRTQVlnWOvv5b2a15K/QObDLdOsNy7EsoaCgM4mBOuF3gyDMxGxKamL5bgK2+j+tYXYJ5/O53lVVqVYidxaECaGpE7tBEIpSi6Ci8scp9Bs8sckPgPYpe9E0tkE4U9oEIGi1ewdeajhN7jXYb3upk8uuDA81bQeXSVcyAbXJDwriF7szVuDvjYpSCUmlZlydo1s7Zk4dMnSd5/P1CxoFv4992Lev+9jJ97K/1Bh2p7G9NegHJ/ep2DQ43H4LWmGo5JuxHDvEBHElvkqKCDK2YQKJIkQU4lzhqkFYSizeild3Do4BqZGXHlU67H74wZntzi8NoSJttGBymiX+Lf9QHab7yL5H9+BGQJnQSmE7RKwZRY5Ql0QDsQhPOsht0ClhTOGVqE4GsmssZVBWsq5p5feSs3mRARhk1mUJcNx7T3OAwKhf6KW6CIqFFMpCWsczoveT5be2OKH/4dxOg+FAFahTipGhkd7wlQdIXEft0LiV72PPjap7OZhrihY5kePlOs5znLeYh0FuFlk5aHglJ7JtKQY1nZd1+9XyTe7/XLf0992Tux8wIpwHjQUYuDR57AZz79NxwcBAifY03c3G2dx3mDcHauITvXkcUizPkil507sMXWFc45zuqSo7pF6CWTXvO7zHs+xfLmBC9Dom6C352y+5ZBo/fXAAAgAElEQVR3oF74NE6KCde4lLN1AdH+E05elJhORB56vJeIWU5XKEpv2WtLBpMxUklUu0V89Rpi6wy5M8RIpK/I//Sv4A3/hk2t6VCy1glZiMHvPoL45AnO/ck70e/6OPLhE3gS1KCLmgiqScUsblNXDQPoYSnohHETCbMJrhUjuy3GYkbLK6KZpzI19CR9JeCP34P+yw8hZAjWU7mGCjcKQpTxzQ0xiDn6zGdCXoOMONAZMNk9h10K0K94IcvL11H8+E8QbxfYyRhnIVhYwb7wyRQvewb5s65jFN9AKjSpDOg4RdUXZHiSackBa6A9oCHka75fbw1R5Ym8Aq8p9T6wyv04ib8MAvVl78RzGEzTHRIBg+UrSdureLeF8VO8CS7Q0Qo3L1Z51xRQLoAuQDqHdQ5na6xpGDWttUyFI1QJrhUTxW3a926hP3gMkFRhI+tRk6M//Bkm7/8Yra9+BpGDWMdMnd93S3bqgGXVltjhlHBxlUk9pUuCGY5wSy0mo4J+1AVRUd10kGMfKenaipboUnjHrdkUd+Trefaz/wlc0aFY32DyoU8RZAWnmHE9kCNonadYHZaUUUTdarNUSxhEnCwqotyAr6DM2azHlF3PUidlpy64ijbMKkzkaUtFsjnh07/46zxRxA3IxdUUGAKp56TvBkMzhBBdfQXDxYT2podpTdgJyfMc22rjv/F5xM+4jpmrGFFThhrVSkiThJaK6SDpixXq6RRR5mhlSWRN7nLy0BMsheSzMVYLSuWohUN5S8dI+jIEoWl6Xp/b9k+n98M7Xf5eftk7sRAK5+bfFxLCHjfeeCvH7v5TIjFDxp0LRSznGzQV59NqDw6D9OBEU5V21jTRuG4i8kqYopKUWbfF4sgR3nUP8YN7eBRRJXH1DAu0hWLj197Otddez3SwwIros+Pqfa8BNdtA/MHH6D68x+h5NxM982aoalIRUFiB7yZQeAph6d15G4985K+IPv0ICIENQyblHgGa1kc/wugDp+jpFVwnoKw9N6gDTIpzxKQUscZaT1pbokoRFRmbZKwUMBvVFJMxcRpDolFBBM4z2d1DdwXUFiSU3Yh0fRfe+g6Cj90N6TJkUGuJkAGBl1AbmN8Yx65C3XKESMZokzUjkl2Fyh1lXrNuhqx1V1HCEoWgtCaUAUnhiHdrmFZkrbP4ToQbBChvSEpNUieQ1TCu0B2N9YrYgZGSWkKtHVu2RLiCzr7ytfuly5c9aHFfu+w/gRSN3lDT5wWM4MgNT6IoCowtLziw941Sn/f+UaJ4N3+NRhCsSbHnfWVvcN5wRHYQYcg01XQ3SpJ330uMZYJGuQBvC9pxnyJw9D9wH8V7P0W92kENczpifzRQ572fJPv+N1H+3Fs4/tP/mW5mGA+HkLZxpcXGGjOZYQV0XvjPOPTsW1FRiHUFhfJ0CdCDlE/Hu8RXXAVY9N4u7dqCtQhW8LSIi4C01lSBJI8tXpYsYkFLhAKjBaN6xnA2QZWGwy5ixbXoEUBVM4k9tY5xJzd48Jd/lxvEIluzDTwOq+UF0IulIWMI4hayFWG/4gaSWQnOsLmgsEWGmRXQabG2KzgX7lDrCYt1wepowmBnC1ftsb1YsH6DprWiSVVNJ5+hi5JtV/CwKjm5ELN75CAuEShpaNeWfu5YLhTLJmLZBbTd5SFodqntso/EVoAMFBc0G7wj0D2edse38v7/9WeshB/HlpJI9ygzT5EbojSidBlOG7pViXOGyjbQoN29GUqnOB+xuLCG7fa5omwzzDq0Ht5iq/acjgXXCAXllNAN2NaWWlSsVoadN/wWyy/6J8x0yrDXI9kTRMMp6cqAjZ4DU7M6cpjKIA6vsDca0c822QWuuPd+1C+9jb2f+xayquTAdhtsG7/Yp25VnJqsc+Rnfxye+7WMfvLXWLzvLJAQ7nmeSBf2CiAkPN97rC3tQENdP0rmXlc4KyniAKNDOuOKq3GEwzE7h3osDnvsrUE2m2D7Bll3qJYi4tGIzmTIJ37yjTxllAM15xKBLxwUNZ1CEwQRloxTbKCWj3Dwa++gHAtKKugLeqUBQmiFLI0N5TIMXMOcUkhoGrcKCbQroKq4ANiah5MOkg6yqWiXuxeAtEb6+XseX0z8fLi7L2ZS7DMgYucisc4jhG92aWIOG/KeQEmMMcQK6qbsBxKcBSG/NEWxyz4SK+a0qPOfvVOgEpYPX8ett9/BxtmSycgw2R1TjHaJRU49Psdk4xRRWXD61FnOnFtnc2OH6axGyJAk7dHrL9HtLTA+tIy79ijDANRX3UJy2zXc1DtAne9AGAIeUdYsmBCBwq7vcfbX/zvp1WvUG1ssSEfaDiEw6PGEpVEFIkILODPbaIjvSVnVLeTWGdzvvIvF936Swf/L3ptHWZLd9Z2fu0TE2/LlXll79b4vWls7kiwQSKKRhIBBZrVgYDbMZuDgY+MBzcEzcI4tGRthWSDPkQWGOXgYkGTMGbEIgSQkIUDqfVF3V3d1VWXl+rZY7jJ/3HgvX2ZlvUh1dnVnMf3rfvUiX2w3btzf/f3u97e5nMfmNlk9/yC9dJkGlumags4K2fITPDS4wL2sVndQoYAI5xVdKXEypqlq1DNNa7OgN6tYIeW06NJpOGgKCu/whUENLNpY/Noa0bzmvv/x55j6zJd5st6HJOaOfJZD0nMo0sR4KApU4yjTr70b+XM/xuq/+vHL9+JfoD3TgZfEuLC2VWUi98JJEAk0DnHNHa9DZ0/xpb/6NJ3sPJHrk/d7JLGi7g1PPfAQutEGobBekzRmmUpatGeXiJM2reY0HDnOytNdDt1wHV+90OP4LScoPnMvdWqQDoAmSeFIvOBc5GkWBec/8kn4ye/laBLzWLzGISdpDBy6yFnWnnZdY5oRtUZMD0ONHg01x4yZYvmpvyV/329y/H+Iueq1d7B8yxx+fRn3e3/K4D9/EvPZ+5l+ap2bzSrNeAnyyR5Fj7LJnG4xHSW00iJEdDkLQoSi3lmfAQVJt4vEgcvI8oK2ikmkx/ZzzDysfOA/cd0nPofrnCOJZnh0Oqd7YZNrpSYqHDkRF156B/5Hv4Opd72Z2cYCyZohU5OTDhx0+vtgRz74TFwUCOFBBBVSoMkzR5w0IUk4+Yr3cOza13HPlz7OX/7pf0YWmwibM92a51WvehNPrp3DIRmkBYcOnySuz1BvzaJ0A6Fijufz2J6h0DUa3Q0e+fTnuUpKGk6RxwqVexooMBavHFOiRW055YF/+SFu/OWfwivBRpojM0O7OUejUWPT52ymXWye0kKSk9PIeohDC6hVy9k/+CTiDz7PoBazONUi2+xREzHz/T4Sj4wTkAl9ldGoAGauaR+Bbpd0cB5w1HQDE8Oa6TOwBUf7grqcJjYtEHXAInMDMsIAjx6WLP7RZ1n9n/4l81qSk4LyzK8KrmnfRrr5BO6//xayH7ub5i3Xs2hmYE3jVvo8pgyHm5OZ4KCzyF5yoPkDbio++Ewc6W2JqrQWFFYyKDxCaBLZQi7czh1vXeSqm6/moa/8Oaa3wXRjhrW1PlPthZCxo5PTmD5GXGujay1QCYW1SNfg8MwxznqN+L3PcfyB8yRTc9DJiPMYQ4oSMT2RM2MFTIV0MfpDn4D/7g0s3HQnrl4nlQLf97DRJ9Ge460WkY648GdfZoZZLBlPnT+Nrie8zC+Aj6A/wBar9Is+QtaQSiOFhkjT9Emwv1Y4GxSbjwSHGASqnkAkyDY3qJGyyBRfpqB+Ypbr+ils9HBe04oSalFM1u9xw+M9Ou/7OPPNWXxvDUnCStpDRkvwQ2+h9kPvhEMziEjSPd9lYDaoxw3kTMRV9Rppb3KAxUGnFyTxc0FSgCyRAhRKg9QCW6a5GQCx0mSbli/de4aFmRP42gybG11c0gJXEEVNZBRTbywQt+YQcROVJIi8YKXV4NDULNP33s8jH/6v3NZaZNDp4GQbnCZmAErhhSJ2HkzOplnlWlPjb97/Iab/z1/hVGMGuWZIi4y1YwkySWhdOA8f+zvWfu13WWAONbvEdH+V9gAMfSSSC9IxpSMiE6O9AmdDaJ/p49BkwjPjJyPgG+2YeWJqXYMd5OSDjHUc2eIx1Itv5vaf/AFo1OA1L6EnBDazSOsoBhn9lXWS40cZtGt0ex1y6tR+8O30vu11tF90J+nSce5zkiMuZq5TMF80IIJMZ+RyQCSjK7+65B6YeL81rC83HXgmzhEoQGIJofkKIULid0soQJdnGc32FCePX83KmXspul1mZ6bodzsUqSKKm8SxpdacI27MY1VMrdnCqQGrCuil2Pf+Dof6BpOtEDPLQ9/9OuZsG/nRjxIJqFuBlxHFoE+MhVpE4/c/S/ynn0fefBPoJjUUR/KMwfJDrH30Ezz58x/kdtoUpORrT4fKg2IG6T0ybuCbjvpaCtRBQj8G6zW13JOImLrWI1/jS1Fj01Fg6VBQNOdZ+KbXsfTmu+i++gb8bddR9GHV5KisYL3TpZnUmUURJRGzh+bpnn2K+m/8BLXvfzPTt99Aty5YaLTYrM0ws9rjRpehE0+uDL2mJYlCnjObFvjck1Sl9D3gVCWJr4Qp6sAzcd/m1JQmkZRpl0IWD4EGPDXpSe06Zn2D9bNnSYQgNwX9jQtI6ZFSI3WMVBZkDesVeQG+sAwKy6yu8/CffZrrPnUvhfJkzQbrvR7H/sNPkT3ex330P4H3KOfZaEe0Ng1RfY7TboUbck3/bT9L9gs/yPo7X4a+7wz82sfxf/ZXzOuMmWwDX18ii+u0TB0KR995rIEpHzGztk6qGyQovOlTzwSCGIehFzkKXTBTTO6f83GNq7777cx/6+sxd15Fdvw4zkckyxn1p+v4pqcZ1Wn1HQ3XJIrqmM1NNvIecRxx5tQUNwzq8IpXwXpOvV5ns9agdv9pmDtMIz0DtQZZJLCDnKgboa2kpxMG9YTEPE/ZJF+gER34vNNVZDxokdJb/hse+OIf05AOU+RY+hgGJH1JNpvQzw23HLoTGR1mY2oG1VA0+j3m1Tz5Vd9GV64y53PO+wH1j3+Ixq2vQ81eQ/GB99P5Xz/MdLqGakm6LUjObqBoIKmDGExsX6o8NVmDPKOHxcsGfZey2JzG9vpoMqBcMgjKoA2LxYSiYtEiRZGSa08zSQBHr+ggnaUuEz75v/0Yb/r2d8LRRdYuPI1u1KjVagw2OigHsn6wJWVV+diQlfR5vH8hkcpiXI6UCptDIgvS9Enu+fKnaDLg2tu/k8axl5CTEQsJNgqvUQ9QVWFuz8YzXPY7XGbyEAa9NbuszySuDNBXIqS6RYVg9EaU0JQJD/ybf4eiRz2p0Y9apC9+BbzxdSyfuor729D7qbdw9u230pHQ6/XonD2DRiN1jc12lcsf1KJaue4SNGWdVqvBvEoQvS6KIpjLiPBOYmyoVpoj8ERAzFPFMjCgaSUYy2pvA5PnRIdPwLvewBu/+Ztgbhp6HVASHYeCX8YY6vXntwTNXqiq6uTf9/s/G3TFM3GwwFiKbICQZYI8D8JLpAcvBBKF8iE5vIoTVJTQ0DV0v2DjQx9BkaILR0GN+p0vYap+iMNWMgtEUnPLu9+ObSU0p+c4MnOSjAJvC85l1chsnuZBykYR3hXQ76CEw9JHRJqNhqKfKJxQaCIiEmLdxDZa5NPTHGvMkEeKvswhgynqqOmrWfuRd2F/8+eRJ48Ahr4rSFoN6vX6qGLkQSiS/veNDiJzH/g1cRWFZbJlMOgFG2tZLGv4n0OFJHd5qEfrkggZaUTu6T+xzDWbKTRnoGeZwrP88FOY938EfQHabcG5L36Ksx/7LFf1Qi7l82adpcYSZI7rZY2Aj1+ajHfESBCOgi6RUYikSW5S4gKmizpWCkwkQu1bPMoaosyTDMD5Dk1VJ7WGdRziW95I/DPvpvHq29lwHrFxgaiWoBsJXggGgwGRVCS1OibPy+ySL9AzpWEN6p3MO/r7AHTvFc/EosxtlA56KCEQzoeEqj5kBQkRFB6XWYRQiCTBa4XfSFl96HGuoonxIY2qRJP93Zc49+DfcGx1QFpPOd6ZRs8vQe9JUpOytHicleUnaRBRNwuVngCNqI0pBhg3IEEhag3wkm7UpjudcPWmRXkfcmhnJiQx8ENPcXDRFCtFRvb6F5H88+9FvukVDHqW+ulN5qYXWU8yZBKhlKLf75P2BzRrdepxgi3V+INMz7dU+1rv/4IkvgzkXQ6+IB10kWJLnZZeBud5oYi8AhtAjKKsgaZyMOc2yJGspzkzUQPwiM1lGpspxJpakSIaczy58jmOz78YtfIkneWzzEcLFEVvbwZEpciKDIlDqASs4Mmiw9TbXs+J17+Mp3/6vUHdJ0arCKllSLFrBB5H/B3fxNzdr6D/1hczmJqive6I+jWoSc76DgutFmmakhaGCImq1ZFlvSmiYUqUF+iZ0laU3AuS+DKSA2/J85yGAFkmzAPwXuAFaK1JpEagyKzBOkesY6aJiJkiisArRZamtFC0aIKNcfU23azH8dkbyFfOEdMgmprCdzeRugY2pwpW8GkfgScRKqTDtfB0EnH8O+6Gd72BzutP0fjsoyS//ze0PvcYOoqwr7+J/NvuIn/tDdSO3UZHG1wv49CjKTjozQkGNclU6vBZgShCNpM4TlC1BGMMxlmkUmD3F+VzuanSTnuZnUkOmlR9JnTlM3FZDsWYHKHExS/dSyKliVUcJLFxGO8gaTJXb4fEL9YhRYT3glkWAUFmDbX+DKo4Dek6hpy4fhjbWcNohY41Wb9HUmFCsFgSnSC9obAZUb1N7cQcvORWHmlKjt5+F/Kml8K730lhHQWAVpBodKRwG5YpNDbWnD+myW3OTGaZKSBvaUTX0Uzq2Dwn6w8gzfBa4qUI13mBnlU6iOr0FQ9fxolm+expZhua/mCFNbeBa0uMKIi9R3tHNkjpx451nzOH5lDXM2DA4PtezYA+M8YQpSkxnizO6dQMLpb4Yh1osqEsG3XHk4MnWH/x1fR/6K18ppaTiIizDcNmS2BrslSvPcQKU5d0EwecQ7Us1qZkSB4Umtv//S9w/nCTa7saJRo8Xa+xSUS9fYx+0sZvOurFFE9sbnCh6JD6ASrNmV23zKURXtbpF4qkF2GUI3UZhfbIZoysa1Qk0UogrBnVfLrURwh/WT9V96+i8Xzeu32qTERVHymZ/FEWRAEiRyoPwoWlClCvN0NONmPCEkgIXFmFUTyHnHXlS2IceZqB82gdkZd5tnZVw4QLOFQ5kXoB6S3H6Z2+wGynIIprJEWBcxvUacLRk6yfeYyZWpt67wKaKfq3Xk/rh/4ht5zrsfm7n+BwPwZMeGs1HdZQaQ+FpQmI2iKb6yukKA5973dz+D1vJn/9HbQ6BZztUF9sc62PoZOHGOaFGsk1x+g+doYb2/NsUNDPBlgniJKExlQDtKLo9cl7KcGV7ZnTQZMqO+lyt6/6+rup826P5z43dMVLYsjJBh1whlpUppCxHqGCWUcIAVKMAvrGS7wIIVj4d/+U7J2v4fM1w5NZSJtTr8/TJ6dz5j7qUwuc751FkvAI0PqOt/LkTYvEP/3dRG9+KwUZBosRDlsm3yu0IBeCDI9xTQY/+0Nc+PwHKX71f2bqzlt57OxZOnVNt12jLzPM6gocm8fNRCjvOL25glqcRZ7uMTszS3O6jWzVcbGi2+nQXV0D54mSg+2N9feFdjp/HBTmHdIVL4l93iPtdUisI9ERwgksFi0EflhUjZJ5RQC6vBA4EebTlVfewuFjxznx9m+Dzz+I+8K9dO7/KnJZ0TSCr55aoHbqOvRdt3H9XS+HV97BSiyxd93Gqd/8F6T/5VYe+c0/pPGn93K1awKKJ5KM9Fvu5LrveSv25S9nabqFNCmdWpNmvcaxnqW5auhnBcsNw6lTi5xbfYqi1+V46wiioVhpKI4eabL+5FNQj1H1hEa9ju8Ysu4A7T2ZM0RRtdfYxP47YANyJz3vktiHelA7jz9I/XbFM3HaX8cVPYQPBZ1DdkyBFx4hXAB4ZGBeVzKwFwT7sRfYtRr5zDTu9Sfov+El5A2JTAS222P5whrXzl0LSY+zgxVmo1ls33FyPUEox/l+H/+Wr+OW73wHrp/y1OmnEFpx8vproNlgLdukm7Q5UdRY3OjB+gBiS6Ib4HLyaZhLJZsb54hkxtLpde75pfdx5FvfhLj7pfjpeeb0LCSS83kX5xyJ9dSkJo5jBuby+hW/QIF2Mu5BY+QrnokHnTWEN6EqgXNIFF6CcZZ4WEY38Ov2aoklTbk6ykic9HgRY7qWelexyDy0jvDIyhNEDVhaXML3HEncoHNug4XZJoKIC3NHOL/ZZ9rVOXbDywBIOxusDTqIdpP+fWegtQCZAGvoHo45X/N4N+B4D1aNgvmYI67G2V/6JY5/7E8Qn/oK3Y+cRL3rW+E1L4brjyEFZHmKyjwqM8jpFo3WFHaj/3x0+/9vyHtfxqUcLMYdpyufiXvraAEKgc2DV5aUAmvcCMgaIZklM7uxT+Y71L2mJurU4pjUWbppn9U8peEV1x69BTordP7uUaZOnuLplfPMHDnK6QunWTjUpJWDixKM8/TTzVCJwjnahUSs5xw+ciP0N3n0yICNZourV1YQP/MfWTp2CPcPX8mR1i082DtH+3P3IP7os0wTkW4+yY1/soH7k3v41D/5Ll727m9GnZqn1mjSihVFvk6WpWwqSWOfdtbLPSj3a+e93HbkvQBbO485aAESVzywVeTpyJxhrUWIUMZ02ME7X/JOYKuz6DAzDnQfeuvIrEvcUIiFhM6C5qtPP835tM/ULdezmveYn50j7mfMNmr0RYYQBdZnpH5AnwGZzPCyIFaOhhZc6C0zmNa0vODas6vMfOkc/Q9+jMbP/Drxie9j5Vc/zg1yifs/8Dss5Q7qkqKpWBXr9Bo51y8dobV0mERJ8rQP3hIJyjS8L8TyPpd0UJh2Jx38eGIDUOB0RuE90EALVWaVyrj/T385OKk7Ewqq2WJr23ucS1k4dIzT57vcfOdrEHGbKJrCu1BZQqvJ6W+0rk3c78xkW2cjavAQq9gpyU1ZnYe+459w8i8eIul0AQ/RWe6n4KZiHpCgHQOzwebMEj1dY+ne/zrx+nlF3mRZEQAh7f7KnHwt8cDjE+pwu+r8PJ88UekdyuTOJZMSvYnnVw1/azN6hafWmkdGMdnmJnXfx24uc/rBr0B+gRtffTfyyIsZkICBugKEwTqLktUFBvZLV4Y6LQQgEQKcExD+x7miVGvsqLA4UEY/BMcLkxmyrMBajzGOSIHX4XoSgagCd9VkJlWyggm6G5yaqRELAX/+Bdp//TB0zkLS4oGpAUcupMhTV8N7f5wv/MbvIP/873hJcoJ8fZWlD/8L+mpyraG6mOyVVaVtVjolVAxy7ya3r4qJXQU4V1eTny8tiwLsdu1wg33a0V0C1mByB0Wo4YWUI9OlTDSFy0lwoXDn6HYyFLN/DnTdK4KJvQCPDyl5XPCyAUPe725jYOE81pkggb0LDiAqRnhJrBOkByUjtIzwLgBghZ+c/6YqsYSq8IDvYiiERD6+wtmPfoLB+TPEGJK5Btc+fQGd3ETvm7+e5e/8B7zs278R/vCLrP3SR7nnSw/x2q9/NUWFytxg8kxv3eTzfWXM8eT9qoLJtnePH2OwcrtqSesnv4BoZCr3Y1J4a7/0k91i+/3JwGA9McSyALmJMTne93CyIOccmVsm0YrM5WifI0QNJUMlDu8czj83bq/7ZuLnAhgRQ0lMCDUMGfIs/d7qWE1iF9ToYWnTkpmVkDjn0FoH9LoMVzTWopAIKhwmfEUXVTBBkWiycxvUlw5R/+ffxeyNJ+i+98P0nj6NqTU4nXa47Uf+ESvFFKd9ztG33MXsi27jtVHMeampV4hSUzFQvK9QNWTV+ZPfr6lQx53biU1sZ2RZcf+q9DwuH7++H32P9pvJ8d5xPPn9a18jkR6HQ5CjtSRWhtx3EapFJ1vH+DCuJC6kD/YOIWXQGp8DuiIkMcKPGNK6MNMhC3qdC+AMDNfEzpbocIjLFTjyPEX0EjwNsrRPrWnwFAgvECrC28kztatgIlmhrq0Jy+GTJ6nllljPk/7otyH/0Rswv/aHyF/8bW57/8/hTxyClR6xdjwx45lZkKziUE7TSCdenrSifZGePEirJLHz+ysdOs6Cz2RNXDVJqsyU1xu1aMd9KtpfEeWVpUsBLFUQUaBEG+ly8I4kyVkf/C1CBycfhUKM+YM/V+l8D7wkBlHa6URYwHlXqliGQWetZNgQRO9LaYxzIzVbYvEuJUrqSCxxBEmisQqiKKJCmwYx+SVLO3mQtCJB48wq4OiemmEtsiSuTfJ9b6P2A+9kQxfUexsM6p5ZoVBZn2kHs50a9x4eEE0WJFQVBqxas9sKdVVWBClUDVRXAm+XWrM6O/n+toLJZG6HFx1v1Nb1mVwGp4qEXCnbGwI2rCsosj6ddBVX69CauZq4dghXRrMJL6GcOJ6rIIgrQxIzNLqXYIE34B1pf3MUsO38kHHD91DNjiIHokBHDutSvBuQF5oid1iTISp62jOZy00FOq29xyQa3bO07+szWIxZXkxIm3WWVgrMlCPtrtFf6zCjEtRUztryKvPRUaJVxyCbfH3jJw/SKiZwRQUwVTHLGbNPYKtCXS6Kyff3bjI6nVbk7a5aExfRBZwzOFugyjQ9aZpSFAVxXOPO276fpH4YjwwY4PC5vBmVHrrcdOCZ2GEZFzbBtATgMUWKDhmQyvrDZVobF0LG8OBsTmHB6j6dzVWi2hSOLoN+gVIaS4UJoqISvcsmD7JaJDhnHdQiso2UIxsNFr+UUzRr3KcLThQ5X6x7XtZfYO3C05y/WuGl4aHeWY6cafG4mpyMz3TXJu6nwkRjs4r9bn+SbL8mpirgTE3PT7x+s7k48fyF2cbE/YV4Oc4ahLPUkoQ4qmGcI661mF9YgqkjIOr0c3Y5kzsAACAASURBVNCSMECLghyLfI4CVL4mO/GurmdVMaEVwFBVsapC9IhsC+nARD2M1JBq6qzxxT/+NWSxEsxMpTqNMyMV23uP9GZkhhrZk7GjwVUUikRIfN4hUimpT1nJImT7Jmrt62iqJ0Zt2W2Q1FsnJrb/3CMPkfe+yHQtBXuY1M7g4wHSdZhP5ljph0lAKImUGiFDWl2BGnmZKRK8F8SJwrgMojqIRW6/8+voNo5su99OSVRLpi65D8BVSItabbKdPEkmo+NSTD6/ioTcX2YSXymnJmsCB6VMzaR2PAeSeL9O+m6rNrEvg+6hrM20/wAApR2x1giV4FxBPnDouMHL73otR65+FUTXbx38DF7oF7o/z+MPfREhNRKFFhqvNZFIkEozNzcFUoQkflIGtFZqhAq2SCdAk4BTxLHE+BSvGzg5x+z8HNOzJ8um7b7m9C66+Pfx/RWSsEodr6bnO0jj+b7/s0Pe+0sy8uUHtqqcBapuILaOE7iQfnav994DdXtr2DihISRSSLLcM8AzO38KmodIszHbo7+Yj10FsHXymlt54IGPYb1BCYGOJF5LYl0Hp3B4hJd4PNKDxSO9xzuHEAovfWkjD2S9AOew3mIKhx56BF0K2Nm2Zt9ughFCYCs0qSp1torJ9/2O9nm+rx5hE+mgSGK4NCNffklc4RZY1UXC21HWm9H1nANcKJq9T0pqClsUFEKQJBE6bhHJWZLGPG6gcfUL29szLvEQ6Arga/H4TQjVIi9StHIgA9MrFWEKDUriASlCXiwhFEiFH8Y/I/BCBfVaKYTPsUisg8LZMfB8u710uD3ucBDS2WzfrgLuimJ/6LSQ+31H+2WiqvtXAJsHxCt52M+7MfJzYGKqMmFMPnsIHgvnggotZKiO6P2zUnKy2W7SX+uTG4vLCwoLs0tHENOHEL5FVIQGXNKtr6iIsmknNGeO0l8/R5QUSGextsDToHBQj+LAUFIElVtqkLL8Lv1/ZYL0ESoiSF6hcUYHhh8bhLu1UamL18Hbtye/nyybDGxpXYF57CGP1iQSYp9DtOL5tkX8H2AaZ96djHzg0Wlfuk8CSDzeuzIpegCr9jtPF7nHe4ESEYWxdNOCozMLYAWFh8jKS6qqCAFVrnUi5ujJG3n0wt8QPCQdzjmsD1LSeIcorxHCn4PXjxcOjMBLH5YRwTMX6zwWT2ENeWFRtth6uXDRdhU6bCrUTaUmD5EqE91+ab+SsFKdPiCStoqGSQHHGXn4+3PAxBWSquLsMIAdMEzWXarRzgam3mfrnFVIWSPSCooMoRxHjp+gMAWpB0lnlMlw+Djj265izejsDFddewuPfEmhtUZGodKyUBKlE9SYMz1SBYRaSaRQo9hnpWKUiJBKob3GOIkvmUep7Ux0MaOKXfePTDwVb2D/8cjPN5M83/d/dmjIwM+TOl0BbO012eBlyqwgiDDGYkxKWqRY61k8dAgV6QA0mXY4bhfzDIChIsDAwOKR40gVipyhgnueFBofxXhhyqiswIxegPBiVy1v694hXtp6Qr7tS6rKYps6KYQYSegtcPDyzuP7fV8HCFc6MPQ1q9O72YbHt4fG+qGjhR+68ZWDR1fZiSuY3JkEkhTbT9GyRX+QUtN9UAOKTBHFglCQqfwW5YwlbNB2bRiwHhVsyUKGckfl9fNCEokuid6kHs+gxfVEUy/C2RqRu0A0DJAYjfodDawYZLrRgcFNzB26m073L5iqnWdaHyMbxJCsAm1A4oVASIWUsjQ1abwUNGUT6wMa3RlYpGyQaEUz0ayc/QKz17wUkxusCWCZEB7nC5zLEcIj3ZYdd7eeFlS4NVYEKFTT/uywVeh5JXpciatV+t1W7J+8nKhsX5XbqttyW/WlFhg+W+17FiXxxb21lxQme5qpR5Dq2LFlFg8hBHi5FUtcriwFavRb6ICda8PtqonzgrQwNBfaZUCFK51IKkwoVW13EqxhenqW5Q2Lc2EN7r0PEVVC4cpWh2fZ/lK9CCg4XoRYACmCFJelT7ktyu4p46q3pZMpPdj2QX7fwM/lXdMeJBPQ80XPqi61XWpfSnRddNbEvUKI4C9dAkIjE4oxQWoN1VwECAXCBynmTQCdygio8ePGQQGJR0qJ85I0MxxZOhrWuj4g4H6fEHhuDbIoWDpymKcfE1hH8LMdNleIETNvzbKqVIXFiLG9KtMYKBk8usrjTJFCqZ6HkjZjssP5Z8FOerDXlAfFBHQpei7a96ww8TjT7my0q1oTVw0y4XAuuEx6Z0aDKs9T5NCuSihn6iXgNQ4DQiGEC9FP4UIjZh6XxKr823lIC8/i0lGcEFhjUcLtWxIbE/xulw4dRRDh7FAa+8CMXoEIecEEkpDoL7hdgggAlgIlVJl6twS/ZEDN06xLHDVQSuBC/EeQ2KKc9Pbptgj7Vacn95CslKT7lOT7XpMffBPUswps7bZdZSes7GThcaWLpXcOqUI4YpanSEUptVzw/xiuib0KUYtewCiedIt5t6O2Qbo7BE5GTM8fwjqJs8El0+0TfDWiQCNJZubQUQ3rc4wDr4JGESSuRIjtDDxcE4uSeaWUwR0ziO9RnG2edoiUQOlQQgZXTlR76ds9UNX72686W7ncusLR5cudrROeRXX6IgBshCpXBUhUvaSQmUN4i3Mm1PjFkec5Usoys6UgZLzUJc4gyqwu436Sl2Dicq3skOhag6TZJnW+VEsdriJCo0rbdMqiVARRTK3RxvT7GOeRkcRhkVKV69uSgYXapk4P18BIGYArGUCw0HRBnvVo1OsIYfHO4oxHiSg4yTgP+5bEk6lSUlWsqSuHcOUg35+JrJou75r72ZhoL5uJaa/Jtvfi8eW8QTGE1n25JM6RkqB2Cru1DhYqHHORA8Swit4O+2mJ/jkvqDVbCB3hrMDhkVT7Flf7EnhUpMFCsznF5uACzoKW5eSkBDBcD6ttzIwIzO2lQEkZ6g3LYNm1PjiC5MUA7wtCziJXai3Bk8t7/yw4M+zz/b3g+3zZSb/zne/c04GXZtYh+um3ve9h54vKUV5xYwne2dKKFBwiBJa8v07R22BUoY5ywHq/tU2pDu4A3PyovR5nPYJQlFtET/Khj/04xkV4H+JD3YRB+Nsf/Q97WrJprSEzJEkNgcKWa3MbkoUBlGv7HfZoEaKYlAgumUKIIIld0DxC8bgirNvl9pKdI0DvCldHr3Q6UOp0ucpiGxPs/BbjjR6qpFu026wqxo7Ybb9CYDzBvusdCotwBa7IEUojZHnW0CTkxpFxsLkLKp8YIq2+jIQqt0UBSJRUOHRgHG/QKsKaYnIn23wik0PIW72xtk7LKxYXbuWJR77EwkKGFhadHaZQOVKHqhUq0kgdBb9pESSu0DFaa3QcE+k6QkUIpYJZzQty5zCdPsbXiXUTqTWmAOEl9VqbPO+PdP6RLX8MrHPi4lDFbfHGFcCeGIuS2t0hpkLdrUi6UOX6XGnHrsj2qVRVosQqJpzcwErrRoWm50ohFUDP4OYrhBrTKJ+BOr23eT0wMGK7dN75OkfH7LJ/2HfbbZ6ALx1KStPMkIkCMLQ1kXgfPDq01vihy6ZnTFIPbxqmEec9W/m75HYN45JP6UZFpS9F1lq0DAW/s7SLUgprfJn7yuKF3nW2Hv4WR1F4Wc5jTB4Uj8KUeDw4JbA2x7oCTIq1CuMcCIU0FuctF6V9HZtsh5I6DBA/+h6142uQFLu7Bu4/nnwy7Q893z96/fyr63tj4oue04++hoNg6HAgRhJ4yCjbT57UZ7vt884H2274o+SzYd1hFdLYQpC0fkut9l6Gbxku7Mri4wFtHmoVofypGF7bO7w1CKLSNu0n8TBYU5mY2vmMSCl80afTXSWKEkyRo3WQQt5vlwRb6nAYHJGWOB8CGZwt8N7gCGi2R6IbCmMHFFkXqy3GBlCvEBJfaDzbQxHDTbb+3kKfxY7v4QNMfLxt3RPcOf3oOxxQBTxNvn41Pb/LhWrryuVvQzUT+62NberuSFKO/7Bd1fZsDxfcOnRsph9/yl06xHmHkCKkmCVIWO9cUDcVKF/GxXpXJssr1eQSmQ7uHCEPsMCHCCG/Zb3+iVdt8JYbBrz/003+n/sjTJGDVjhf2p4nDBJri2rgznpkLMiyFbrdVZKohilsQL2FHTntDZl35zu3tsA5sNZjnccTzExC6WBl8gXOZuRFF2Ut1ssAynnwTiJkyCE1ciYZrcFDb2wBgH4bE47aXxEruqXQXFx4rOyAyedXoNe+Ql2t8kOomiT268xTxaT7Rp/3MAnsUZ3227dHgnh8/Rl+/+nveTUAv/SRT5c/7XiIsYd621Uhf9XHHzt50V22DnejzBeUIFWQxGX6GltOLz5YVLwbMnJ4+XIodCnRXyXwTpQM77h3OWG65nh0NUIIR5GnRDKGcoBPegluD0zsXMgTtr5xmjzdIFIRzjSCtBd2S/KOntePJiKAPE3x3mNcyYhShGgmJVFSh+oYzmCKHCs9AhVKuTqPg5Ezy9D2zNAW7SVgwzlDRvZDZgxtEUJUmtB2XwyNb++vwkQ1Vanbk7ngoHt87YUuycQvumaaH/6eu6k1prCmIEoa/PXn/pxbbruD5vQh/tkv/hve8cZbedHLXs0XP/fn3PvQk/zwj/wU0fyNrN73CV558/1817d+I+2ZRXRc4wMf/HU+/eVzgOfGmQ3+8Yvu4USrz2fOLlJXhlccXuY37r2ee1dn+d6bHuaqdod//aVb+eHb7me+nvN/fOFmXnn4Aq84fIG/eGqO//b4EjAs6QJH2znvvvkpmtpQOKgpy8cfnube5RrffdsK8w1DTXv+/RcXeHg1QiCIFbziRMZc3bGSSpSAn77rEZysk1rNDbMdfvvBE3zu7MKufWRdXjkIpFNk/Q1Wlr+Kc32kiol0A6UURmyBLpeSxNmgH0IUhUZEGi0FWku0Ci6YXoZX6K0LKL4qlx8iJA70YlCariSKKNiciQNoJgQ4GxYWF5nkyu2KHFxViQ6r1N1q9PZr0Od3O79CTol96rtV5wu5T2eYPWAKu76hqw/X+blffB8LV72EH/iZX2Xm+O20r30jzVaDQ3e8g8aRO3j0bI9XvvHtTF/3JtY3uvzFV86iZ68F4Ld+53f52ff+W47f8nre+68+yNQ1b+Dub3gVQ7n8yGaLo42QFf3D91zPehZz4+wm777hqwC8eHGFly+tcO30Jq8/fp5rpzus9iO+6dQZXra0RicvzS0IpNQsNCzv+wf3cvN8j1/4zHXcODfg5Ud7gOQ37n6MVxzv8f6/OsRLj/R5w6nN0cC5esbw9df0uWkxZ6WnuHrO8KarO7zhxDJ/9tQi1890ePPJswxNVxd9rKn8aDz93jqrF55CiQK8JI7qSB0j5DhqvOPllUwdHF1cqEAgBVprlCpVY++IVYwWcZCeLuTrEkIEddp7nM1wJsO7AmeKoKlYM3oGX/XBTvwESVjm+vb2ou3qz/NLlc+/z89zQbtOUz/6vW9BJDOc/sLvMdPUqHZQd6Myy8Pg/D1oBfHCTQD81T1P8prbDiOkxudd3vKm1yCSGb78yQ/T6Rf88Ud+jv/4+18ogTC4dqqLkp6BUTzdbzBXCylgppMcvOdos89XLsxwtBkY/bHNFgLLyXZI9P3wepMASgHO8503PkErtvzRY/MkouBQs8B5eOmRHq3Y8X/dO0dqJL/8l4v88aPNUedeNxck4cMrwRPq+vnQjkfWGwyMIreSTz5x6JJo3F5elJCCIuvR6a4zHYc1cqTrOFnsev5OYEvIIBm1LJMKaDkK5HfOIaXGWRlEYuk9NYzMlJ5g/xYenESoMsG+0AyBvdGSd4Tyi23bVcNwPJhk+Pf27BP7HchXvrp7uWlXJl48cQMAjz32OHfdfAgAn66ycGgJgPOP38erb15EqBifbXLfExu85bW3ADA4dw+Hjofz73vwq5xbTXnfb32mvHIpAadDQvTHNpvgDOtZQFC1cNw4u0JNWz583zV8w4mnAHhorc7V05tE0tMrFOf7CcFDKXhUXT/bBQJzX1My5tlezIl2iBV9eDWhl0n+8OEZECClwznPjQuh0NEDFyIsgusXwrkPXdB8dS3m7b//SqQPpqDx+M3hv95mo0HsSwR8mN96aIvNOM+ZM4/RiKaJ5QBrN9kc9FFiAREfxfoBwolgCrIFSniU21qjEk8hhKLwIXOlcDlShUgtIRT9rBskbxkU4ZzEWl8GQzik7LG5OaDWmGJ+bingB86hdRMH5KUddSuKqnQ6GcJ6JmMYSbV9vxrrjUuT0Nul7U5bclUFCDGmr+9mh7Zj4aY7jwOoDGCptENP3u/c5Bxsar+41tB5X3hC1K0fi+YLccW7MrGzYfBfWOvwoluvAqD39FeYWwrbjz3+OC+/PWynFx4A4OqrrwZg9elHaM8fBuCul9zBIM35lm9+K+/56V/hTSfO0C00V7UD0z3RaYZr52FAGC/49uuf4P9+5DgPrrV4z81B8j62UeOGmU44Z7OO955vOHWebqH5yzMz5GVHdnPNjXOhosMTGzV0mWnxJUcGZFZw9w3r/MKnjvCN13boZIIT7eBo8PhGDB6uLyeA05sJAgcurElCMMGwV8cGUNFnGCU1VCG997gyYT14XD7AZn2y3iZKZySxIpYe7zOwmsZUc5RDzDiLydwoZY8QIqjlwiG9x3iPVBHBji3CetGUftbSbfOptrZsi8iwJiUbCHr9BkkyhUeQZQNkFG8Ncg/B5lp6kQlXSneH96E29MiMOG4LrnJ28Ls5gOwPUNpuh774t932X5r2lw2zii6vx1bQpnZl4k998g95y/e/kq//hm9g+sSLAXj68QdI0wG3n3wVr3jD2xhsnMd7S23+WmZbESsry5wEFk7cxH/5rQ/z7n/8aq79uh/kmtd+P/f+vx+gFeX8L3fcz2Ye8QdfPQbANdNdwJPZ0FEnW33+bnma37jnGoS3/PW5NrcudHjzqfOspDHOw7HWgMWkx4++5FE2soi/fOpO/tujC9w81+Vt15wnUeGlXDs74Fe+eJQ7DvV4182rvOPGVX7zK3O0IsNPvuo8G6nib8+GrBfHpgzeO65fCEz9ZKdWBhPYLWBF7AAxBGTZxjZJPM7InoCSJ95SE4auTTGmRyNqIATkeZdICHqdEBcdRRFaxyGgg4Bqe+/QosBLAd6V6Q6C9BPeBs+dQpSSWI6Yyzk3YmLFAFek9AcpSmmiuQSEJDOWSABiLEZ7aJYbuYCq0oQz9Mf2O5hd7AFYGletx34fgWfV6PLWsX7b9uhFlPTMGfnKJvGOd7zjotfgvef4Qo0Ti01+7Md+lGTpDj7x6/+UD/7+l7n15BS5dTx4usN1R5ukecHp5QHgedkN83z50RXS3LIwnXDD8RkeObPOubUUPMwkKamVDIzmRKvL0716CPvznlPtPpuFYrUfB8ZxhiLPOdwa4LxguZ+wUC8wXrCRxczWCjKj6NlQt3i2ltPQlqc6CUuNAWupYlBIGlHBoXrG+a5iMwO8Z7ZWMChC/PDxVsrpTYUtco63LV3XJJNTeBFhHchy0biTgUHwgf/9PQwDDUbM6+2IgcFRt5bNlTOceeI+bLrB7FQjRGKJmEZ7hvUCpI6IolDnR+qoTJIXrhvrqPSZ1gidoKQONmKhQZXumWKcKSzWho9zBu0zBqlhkDnaM4ssHb0aL+vkhafebG+po2wlGsBvJVsYhUOy09Y8VCMrJM1YtsxdVU4xuX7ybueM/2YmHFc+wMTrV9Hw2S9Nk9XpfYdq2nKSLU2qXirYlkBiAv7+5IWUCxv5CLz6wn1hffqVxzcZztoPn+niyrSx3ns+/8ByuDGwvJGyvH629I0KL3otC95J3nue6JZOCKUTyWOb9fKywRbsrMGZgqc7wwFkWe4HhkUYVgeyvHYwkaz2JasE2+fZbhSYyDt6ueSRNCG4UQYvrLWBHNmTn9zUOGPI8oKHlz1JzaB0H2SE0lGpQoqhqXnbGrBIOyPpd7EkDt/Z2gZpf4NsMKC3uUE66BArTRw3EBga7Tk8BRhLYQukCiVlVBSkckDvgi4rXcmw5ZQinA+lSUVwV/O+TIfrCqwtgjR2KTa3eCPAtQk5tWx4Fl/WdA4dTIjbGg6a0O/BLdSMqdAhSmzLXXO/yderQiXHJPEuduwhE40DbAdJCj/vARDGOf7ZT7yHx8/26KZma12443vc6WOESPqtPeWOsZO2HEaG+7YiboL/sncG54otZ8DSpOTFuHoVMnIMmWs0YYzMQOCFRwwZ2A/NIQbvDN450jTFOouxFqkU3jusLRDOo6TY8h0uHR/GnRtcPmCYy2ubNC7NLAB51gsZKZXEWEdvrYN3hljFbGysMbvUJdIxUa1JVG+gZTMEaBQG4wUqSUbAlXEO6QzKGXwJbG2VUQn3tC7DOoMxOdYWKFOQ5Rah62hpcbaPdwK8xtgc680WSDWStApK8MSX6Lh3ckzqhmfeC3pdGU+8hzF8KQb1w/fMGDMM9180WC91/4onqCgiP9IOxqb3r8X2LCsmQbcHj7LJTGzhnsc2t/940czid/xWMjOl48KOzvTjM0DJgJSqpwfEcNs5nLVl1Yehf7QcMXOQyFtMLEcDqryu92wFPpQM7IKK6U1BYQqcNeRpipQSpTU6ispsk6XsdQakZigJPcNBV04XhR0DdsqQR+9G2oT3nka9hsAyPTuHVI7NjVVcloGxdDodsrRDHMfU6i1qrWmS5jRx0kDoWljzujpCSJSMQtSWire2haDIQsqioMYbrC0wNqUo8hCHXWQMckejPYcUlizt4ZXAyzpp2ieKgrlpNPDL9XFQq8GPkuNbQqL84Rp5uwS8NG1nwJ3bVW6Z2yX9dokcaKsdB3E9/FzYii9Lojx2fl/EwKOfRr97v6VaD5nBO4ujrPIgAhorxhg54CphkDnvh1rl6D5BvRwyV8h84W1wUSzyDGsKtNLoMgRQSIUoJ58w0FyJ9WyBKH7s7/GoneGEsfMjtUJFmql4hnorod1uIZ3DZClrF1bIOudIewM21tawnCGqT9GeW2R2bpFGq41PQ/YSowxSaKRyGG3KbB+KIssZhhd6bzA2xdiMoshwzqDyjDS31BtTCG8pshynBshYYwuL1s3yZUhEiURvMSrh2uNrZB9Arq1j9+aw8UyZ7FLnVSHUe6cr3w49qk+8BcqElzcMxROmjHTxrqz7a/DWBFTRWawrLlIjh9cC8GYwAnl22lADk3lwBcIVSJ8jTEox2CTtrZMN+jz04F8RRRFxVEPHEUJFIbtFMJqh44AwDxf5ctw8AzTTdQSebJCysnyO5afP0Ot0iZSkWa8TX3UKJSPiuEaUNNFRDa1qoEKWjaTeGF1//HvUgXLyPJgP+iVibHDelICTLVPiWoreWdJBn876Gr2NVfK0h/AFsZRESjJ76jqiKKKWNEmSOlrF4FWwBTtHxjqiTLxnTY7JU7JsQJHlGGNIrWJ6dolDh08xs3iSZmsJWZtD6iZeROhmneG6c5QWyMsRoCP1eLxxyBgyPAZCrutt/bGjn6y8eN+2bSF3PW9I3ovdzyu3nZUT94uKeOPd7rvdDl0xKVQuFyafPwwAuTQYVk6mclivWu4AttQzlMTCB0BEwF5m4i0wIgBPW2sbifcGnMBZj7MObwymsGS5ISsMrchiTEaebWCFJI7jUEmB4ChgdFJ2xlauaDcKgoCu7dPr9VhfXycdDFAIWvNNppotarUavt5GaEUcNYjihCiqI1RcdpQaMemlBhkVtYqSpD6a1EJEUkg35MpQx1gt0Ghb5heWKPIBaXeD3sY63c1N0qzP2SeeQEoZEgOo8OxKDV0vFdb1McaQ5zlFUZQOHhKlFEopFo7eQHNqlsb0IZL6DCppgI7Kom0ho+ZONLdqYF9O+lpswM+mqnqQVPBKEo7xOOo9MHGZ/mYoQcfWMFXeMDAORmzZFoN6VjKaD4xsHSE7h/XkTmCconAKMxjQ63bodTdxRU4Sa5JIgvM4W9Cantumvo6Svpef1cEmRVFgHdTrDdozC8zMzFGrhyAEH8+hVISKEqIoQekIqZKRJDJ++7OMf4c/Js/EcTnJuBK5di5oNMP+dL6OEgTnEmso8gFZr0s66JFlGemFMxRFwSDt0+92ybJBaQMOfa8dwRwlFFGcUG9NMT0zR3t6lqTRoLF0M7V6k6Q5RVxrQ1RHyChMPsOUPyXKO1qmsDsj7/z72Rz0l0dV/trQ4fHl0RXD0OxBnaZwI9XZeQOuKNXpUjW2ZotpdqjT3vut9ChiuxlmeM8iCwCMLwq8yxE2wxYD0kGPIs9g81421zdYvXAuqJuDHjbvY9I+eZ6Tu3ItXKrS4x+AZHaOVqtNe3qG+tQMUVxHxw1U3CCKYrxPSiYOkg4VUN9hPNG4V+BuA9tX2BFjtZW5I3hyDfvHld1bToTOgLMIHwrFQQijjG1GURRkWUqadcNa1xeIslxNg2ZYQugaKqkT11tE9Sa6VifSCT3bKNP7JHilsKU6JqMYqSKk3VLnBIotm3A5OenxpALjNuSwX+5YTlyk7opL7wNG/fxM1emQb2yCjbaiNGqlOl2Zd3q/6nSF1uOC5rpNnZbDd7VXdVqUIBPDCBUPIoBOe1Fntozl7iI1AMosldaHEDolkHFMlCTouIGxOWI6obGUMnNsg35vk6LXwWR9bJGDM3QG/RHTaq1HUT7DSB+l6zSbUySNNl5oCgNWKOrNFo16i153PZyvozK3c1lxsJyYlNqewO6iTq6oijhc84QyrBF4x9ALzHuPdlsTkGC4HDA4Y0OanSiGGsRTjliYMGFJGzJ9CkFDTSGFxskIJzVeRhgvGXjoe0EjqYfnUnILNJQSqWJUFAX03wf7+2hNjBiZnfyEZ78cknhnQMVw3/C3i9XpZ6cNBxXd3gvtoaDaFrP6kZ11rzY4gRz5Fg+dMxweVQ5qhdZh4DgnUcKHOFlRI0rCGrLT08hI+lsn2gAAAxVJREFUMNU6zpS34HKkD6lrFYL1jQtji/ztwJYQAuF0ma9Z4b2gcEGFlzqYa6Ka3zpPhfIq3nuMC44Tkd4Czsafa9Q/FcCJs2Krn4QbyncofbIjlWw7frgkcFHoZx3PlEnyxcgZf6iOh+MamLIsjEeB1CgdlZ5dEvq9ERAoSiaWpckqklHweBJcxMAjCTX2mrdJrXDDi1ho+Hc4hkoeq17v7q7ubrVH7rjJ9u29rpt3nyCGJsVJD1Bx3aobDyXxpezMe5hM9ghs7Yz9HKt+WEFbktiOGHlLIjt0rBGFKKNBXFlzSCFwSKmYn2lhrR2BNsN1ZWEC0ttemBqbZC6O5fRC4KQkUhopJYkH7xymCEya1KbDAFdlFWTvsd6gXHjG7ejsbmviqi4M6WWBUfywKAFBIUKo/pavMyAFUazQKkZoRb+T4r1EaYXyAdQKuarLvNKxBGsxZX94Y5AmRymFVAqly6WFVEjvkbacEIgQXiOEYUslHGfg0s1vlyihZ5smScGdkvmiY5/lNlxpUhi+RmArfI8BW95/Td4pI5TahxAq78sUM9rjC1/uC/CX9RbnBO1I0TcW6zxSKHTSDFkxnKcoChKVjtqyE9QC6LoioLBa4pzHGYPAoiOBVhLjEoTwIUE7DofHO4m3FuVcmQljq/3j30BlrJrXEcMgg+E6FtwWHpYVgYVK5w1fMo/xIIxjphlcVQUhekkgwG0lhy+8RQqIJCgRcmsp6fj/qruWJYZBELjotP//vxW3B7BKqnlMpod6csKY8ZEsuAjmTGQo9GHzJbArXRUEkZAofk6l7Ymb6yiO9Wz9bvkVsXW3L/9QArEFKqDu/nBNW+h+3mrxskK1tC9QC6GTTlIFDdgQtHSNbQHptdeB4/Ya8xKP5hFJUF5LGQAk1qXs1ATpfl7keuH+3imxMxAnM5DQYgDwyeYhEgDLmPT1T5aYusWXBqLJ08ZI/W4bPmA+w/POZnv/NiC2fceoK/cAYC1b+4FdahYpfUsh5jZr48sXkodM1+fK/czsgSHNkD4CA5X9eUmNWZ0GQNhZ+jdAMacFj6Ka8wAAAABJRU5ErkJggg==" alt=""></div><div align="right"><b>به اطلاع کلیه دوستان در رشته فوتبال میرساند روز جمعه مورخ 98/12/02 راس ساعت 11 صبح <font color="#FF0000">لژیون داوری </font>جهت هماهنگی داوران برگزار میگردد.لذا از تمامی دوستانی که تمایل دارند در امر داوری خدمت کنند دعوت میگردد در این لژیون شرکت نمایند.</b><br></div>