وبلاگ ورزشی کنگره 60 کنگره 60 یک سازمان مردم نهاد است که در زمینه پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد فعالیت می کند و معتقد است ورزش مکمل درمان اعتیاد و رکن اصلی سلامت جسم و روان است .اعضاء کنگره 60 اصفهان با خانواده ها برای دستیابی به این مهم، صبح جمعه هر هفته در پارک شهدای شهرداری ورزش می کنند. این وبلاگ در جهت اطلاع رسانی مسابقات و رویدادهای ورزشی کنگره 60 در اصفهان فعالیت می کند. http://esfahansportc60.mihanblog.com 2019-12-09T18:50:23+01:00 text/html 2019-12-09T02:35:13+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر حبیب آماده سازی زمین والیبال http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2264 <div style="text-align: center;"><div><font size="2"><b>آماده سازی زمین والیبال پارک شهدای شهرداری</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>جمعه پانزدهم آذرماه 1398</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980915/2/IMG_3488%20%28Copy%29%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-12-08T10:13:30+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 کارگاه آموزشی لژیون ویلیام وایت http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2267 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">جلسه سوم از دوره دهم کارگاه‌های آموزشی ویلیام وایت پارک شهدای شهرداری؛ با استادی ایجنت محترم مسافر رضا ، نگهبانی مسافر یاسر&nbsp; و دبیری مسافر سعید با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">«</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در درمان&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">»&nbsp; </b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">و دستور جلسه دوم</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"> تولد نیکوتین سومین سال رهایی مسافر امید&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">روز جمعه 15 آذر ماه 1398 ساعت 8:30 برگزار شد.</span></div><div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980915/2/IMG_3504%20%28Copy%29%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: start;">&nbsp;سی دی ها تعقیر نگرش در من مسافر ایجاد می نماید ...</span></div> text/html 2019-12-08T10:12:33+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 راگبی کنگره 60 http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2266 <div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2">گزارش تصویری از&nbsp;تمرین ورزش راگبی در نمایندگی ورزش اصفهان</font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980915/4/IMG_3735%20%28Copy%29%20%28Copy%29.JPG" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div> text/html 2019-12-07T16:27:31+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر حبیب گزارش تصویری از فعالیت های ورزشی مسافران http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2263 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">گزارش تصویری از فعالیت های ورزشی مسافران</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980915/2/IMG_3474%20%28Copy%29%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-12-07T09:45:49+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 اخبار تولد http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2257 <div style="text-align: center;"><div><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جمعه 98/9/22&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درمحل پارک شهدای شهرداری</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سومین سالروز رهایی نیکوتین مسافر حسین ر</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ا با شور و&nbsp;</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شکوه فراوان&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></p></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/58600/vilyam/IMG_2914%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 204, 102);"><b>استاد جلسه کمک راهنمای محترم مسافر مجید</b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی ورزش&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال مسئلت می نماییم</font></span></font></font></p></span></div></div> text/html 2019-12-07T04:52:22+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر حبیب اختتامیه مسابقات جام عقاب طلایی http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2252 <div style="text-align: center;"><font size="2">روز جمعه 15 آذرماه 1398 در پارک شهدای شهرداری با حضور دیده بان محترم مسافر کامران شریفیان ، ایجنت نمایندگی ورزش اصفهان و مسئولین نمایندگی های کنگره60 اصفهان ، اختتامیه مسابقات جام عقاب طلایی برگزار شد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980915/IMG_3842%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980915/IMG_3821%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-12-07T00:17:50+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com همسفر اکرم گزارش تصویری از فعالیت های ورزشی همسفران http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2259 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: small;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گزارش تصویری از فعالیت های ورزشی همسفران در تاریخ 98/09/15</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: small;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17545/varzesh%201/IMG_5954%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-06T23:55:40+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com همسفر اکرم جلسه هماهنگی شورای نگهبانان ورزش برای انتخاب نگهبان والیبال http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2258 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جلسه هماهنگی شورای نگهبانان ورزشی برای انتخاب نگهبان والیبال و معرفی نگهبان جدید والیبال</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17545/varzesh%201/IMG_5977%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-06T16:44:38+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com همسفر فاطمه ج تیم های دارت همسفران http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2256 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2">گزارش تصویری از حضور تیم های دارت همسفران نمایندگی های</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;کنگره60 اصفهان</font></b><b><font size="2">&nbsp;در&nbsp; پارک طالقانی تهران</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="2"><b>در این روز تیم میرداماد 1 و 2 و سهروردی 1 و 2 موفق شدند در این مسابقات پیروز شوند</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/11/IMG-20191206-WA0002%20%28Copy%29.jpg"></div> text/html 2019-12-06T16:40:00+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com نگهبان داوری والیبال : همسفر مریم جدول نتایج و برنامه مسابقات جام سردار همسفران http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2253 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بنام قدرت مطلق الله</font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جدول نتایج و برنامه مسابقات جام سردار همسفران</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;هفته اول&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">جمعه مورخ 98/09/15</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b style="text-align: start;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">هفته دوم&nbsp;&nbsp;جمعه مورخ 98/09/22</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://cdn.pana.ir/Media/Image/1397/03/18/636640748348660263_M.jpg" alt="تصویر مرتبط"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b></p></div> text/html 2019-12-05T07:46:13+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 گزارش تصویری از اردو بذرکاری http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2251 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><b>بسیج همگانی جنگل کاری در استان اصفهان 98/9/14</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2">در راستای حقظ ، احیاء و توسعه جنگل ها ، مراتع و مقابله با بیابان زدایی ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی استان اصفهان در بسیجی همگانی در تاریخ 98/9/14 نسبت به احداث و ایجاد 5007 هکتار جنگل دست کاشت در سطح استان اقدام می نماید.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2">این بسیج همگانی با حضور مسئولین استان اصفهان و اعضاء نمایندگی های کنگره60 اصفهان برگزار شد.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/bazr/IMG_6081%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><br></font></div> text/html 2019-12-03T06:42:43+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 اردوی بذرکاری روز پنج شنبه 14 آذر ماه 1398 http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2250 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>اردوی بذرکاری روز پنج شنبه 14 آذر ماه 1398 با حضور مقامات استانی و اعضای کنگره 60 برگزار می گردد.&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://files.virgool.io/upload/users/27317/posts/dhadqnrncwsg/fu6j3gzavnkq.jpeg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>محل حرکت: نمایندگی میرداماد به آدرس فلکه تاکسیرانی، به سمت دولت آباد&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>سمت چپ کوچه فردوسی 21</b></font><b style="font-size: small;">ساعت حضور 7 صبح همراه با صرف صبحانه</b></div></div> text/html 2019-12-02T16:37:25+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر حبیب اطلاعیه http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2249 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.mefda.ir/d/2017/02/05/4/46775.jpg" alt="این تصویر برای عکس اعلامیهه ورزشی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">روز جمعه 98/09/15 ساعت 9:30 صبح مراسم اهدای جوایز نفرات و تیم های برترجام عقاب طلایی در محل پارک شهدای شهرداری برگزار می گردد ،</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">پوشیدن لباس ورزشی متحد الشکل برای تیم های برتر و لباس ورزشی کنگره برای نفرات برتر رشته های انفرادی الزامی است&nbsp;</span></b></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2019-12-02T14:50:29+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 کارگاه آموزشی لژیون ویلیام وایت http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2241 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">جلسه دوم از دوره دهم کارگاه‌های آموزشی ویلیام وایت پارک شهدای شهرداری؛ با استادی ایجنت محترم مسافر رضا ، نگهبانی مسافر یاسر&nbsp; و دبیری موقت مسافر حمید با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">«</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">وادی سوم و تاثیر آن روی من&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">»&nbsp; و دستور جلسه دوم تولد نیکوتین اولین سال رهایی مرزبان محترم مسافر امین&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">روز جمعه 8&nbsp; آذر ماه 1398 ساعت 8:30 برگزار شد.</span></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980908/IMG_3008%20%28Copy%29.JPG" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">اگر میخواهیم تغییری در زندگی ما رخ بدهد پس باید مسئولیت زندگیمان را به عهده بگیریم.</span></div> text/html 2019-12-02T14:16:12+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر حبیب صرف صبحانه در روز جمعه 8 آذر ماه 1398 http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2247 <div style="text-align: center;"><div><font size="2"><b>صرف صبحانه در روز جمعه 8 آذر ماه 1398 در پارک شهدای شهرداری</b></font></div><div><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980908/IMG_2916%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-02T11:53:35+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 آماده سازی زمین والیبال پارک شهدای شهرداری http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2246 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 102);">آماده سازی زمین والیبال پارک شهدای شهرداری</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/8888/IMG-20191202-WA0020%20%28Copy%29%20-%20Copy.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/8888/IMG-20191202-WA0024%20%28Copy%29%20-%20Copy.jpg"></div> text/html 2019-12-02T09:13:13+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com همسفر فرزانه جلسه شورای هماهنگی http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2245 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">جلسه شورای هماهنگی&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/14901/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B41/7_9/IMG_5711%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2019-12-01T03:47:55+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com ورزشی اصفهان کنگره 60 اخبار تولد http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2240 <div style="text-align: center;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جمعه 98/9/15&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درمحل پارک شهدای شهرداری</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سومین سالروز رهایی نیکوتین مسافر امید&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;را با شور و&nbsp;</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شکوه فراوان&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980908/2/IMG_3102%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 204, 102);"><b>استاد جلسه کمک راهنمای محترم مسافر منصور ولیخانی</b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی ورزش&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال مسئلت می نماییم</font></span></font></font></p></span></div></div> text/html 2019-12-01T02:56:35+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com همسفر فرزانه گزارش تصویری از فعالیت های ورزشی همسفران http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2244 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><div style="line-height: 20px;"><font size="2"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">گزارش تصویری از فعالیت های ورزشی همسفران</font></b></font></div></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34);" size="2"><b>&nbsp;به تاریخ&nbsp; 1398/09/08</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/14901/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B41/7_9/IMG_5721%20%28Copy%29.JPG" class="image-preview" style="width: 520px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-25T14:42:49+01:00 esfahansportc60.mihanblog.com مسافر حبیب اخبار تولد http://esfahansportc60.mihanblog.com/post/2239 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جمعه 98/9/8&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درمحل پارک شهدای شهرداری</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اولین سالروز رهایی نیکوتین مرزبان&nbsp; محترم پارک&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مسافر امین</font></span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;را با شور و شکوه فراوان&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></p><div><img src="https://up.c60.ir/repository/9176/98/09/980901/2/IMG_2815%20%28Copy%29.JPG"></div><div><br></div><div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 204, 102);"><b>استاد جلسه کمک راهنمای محترم مسافر رضا شاهمرادی</b></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">از طرف مسئولین و اعضاء نمایندگی ورزش&nbsp; این تولد</font>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">فرخنده&nbsp;و مبارک را به ایشان و</span></font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 20px;">خانواده محترمشان و راهنمای</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>محترمشان<span lang="FA" style="line-height: 20px;">&nbsp;تبریک عرض نموده&nbsp;و توفیق روزافزون ایشان</span><span lang="FA" style="line-height: 24px;"></span>را در&nbsp;</font></font></p><p align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 18px; margin-bottom: 0pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">امر<span lang="FA" style="line-height: 20px;">خدمت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px;">آموزش از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold">قادر متعال مسئلت می نماییم</font></span></font></font></p></span></div></div></div></div></div></div>